Архитектурен конкурс за заслона Три кладенци

Парк Витоша иска екологичен заслон като от 2050-та


От МOVE.BG, публикувана на 25 май 2017

Парк Витоша и BRING обявихa конкурс за възстановяването на алпийски заслон в местността „Три кладенци“ на Витоша.

Целта е да се създаде място, което да предлага на туристите възможност за подслон и почивка, като се използват съвременни и екологични материали.

В състезанието имат право да вземат участие архитекти, ландшафтни архитекти и студенти, а участието може да бъде както самостоятелно, така и в екип. Необходимо условие е поне един член на екип да притежава пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на КАБ. Изборът на проектант ще бъде след състезание в три етапа – докумнети, жури, публика.

Конкурсът е част от процеса по възстановяване на заслон в местността „Три кладенци“.

Той е построен през 40-те години на миналия век в типичен за такива съоръжения на Витоша стил, но с годините е разрушен и към момента са налични само част от основите. Те ще бъдат използвани като такива и за новия сглобяем модул. Възстановяването на заслона е проект, какъвто не е реализиран от 50 години в България. Целта е да бъде възстановен обект, който в същото време да демонстрира архитектура от 2050 г., като се използват съвременни и устойчиви материали, които не замърсяват околната среда. Реализирането на този проект е част от инициативата на BRING за изграждане на пет супер павилиона, които ще представят различни функции и ще предоставят възможност за тестване и изучаване на сградите в процеса на изграждането и експлоатация им.

Задачата на конкурса е да се представи концепция и идеен проект за нов заслон „Три кладенци“, като се съобразят особеностите на природната среда, непосредствената близост до вододайна зона и регулацията на територията на национална екологична мрежа Натура 2000.

Заслонът трябва да отговаря на различни условия

Да се вписва в природната среда; да предоставя възможност за свободен достъп, сигурен подслон и почивка за преминаващите туристи; да бъде репер и ориентир в средата, в която е разположен; да предоставя информация за метеорологични условия и полезни факти за Витоша, местната флора и фауна, телефони за връзка с ПСС и други органи в случай на необходимост. Особено внимание се обръща на условието да бъдат използвани само иновативни и устойчиви строителни системи и материали, както и да позволява сглобяване и разглобяване, рециклиране и повторна употреба. Заслонът трябва да бъде компактен и да представлява модул за изграждане на по-големи съоръжения чрез него. А също - да предоставя добра гледка към планината и да позволява възможност за зареждане на малки електронни устройства.

Витоша е единствената куполна планина на територията на България, което следва да окаже влияние върху архитектурното решение заради специфичните климатични и атмосферни условия – силни западни и северозападни ветрове, значителен брой дни с мъгли, задържаща се снежна покривка през половината година, ниски температури, бързо променящи се атмосферни условия.

Проектът трябва да предвижда покрита и открита част, както и места за сядане.

Площта на покритата част трябва да е съобразена с размерите и местоположението на вече разрушената сграда на стария заслон или площта на десет изправени човека. В близост има възможност за осигуряване на питейна вода. Заслонът трябва да бъде така организиран и ориентиран, че да предоставя гледка към планината и визуален контакт с разположения в близост друг заслон „Седлото“, както и към туристическите пътеки, а ориентацията му трябва да бъде съобразена и с изискването за захранване на заслона с електроенергия от възобновяеми източници.

Заслонът трябва да представлява модул, който да е градивна единица и за по-големи структури. Конструкцията трябва да позволява сглобяване и разглобяване, без това да оказва влияние върху качествените й характеристики – здравина, устойчивост на атмосферни влияния и възможност за рециклиране или повторна употреба на друго място. Изискването за сглобяване и разглобяване на модула е свързано с методите за транспортиране на конструкцията и трябва да позволява превозване с хеликоптер или в корабен контейнер.

В заслона достъпни трябва да са още и интернет, материали за първа медицинска помощ и ясно разпознаваем звуков или пулсиращ светлинен сигнал за ориентиране при мъгла. Проектът трябва да предвижда и съхранение на произведената, но неупотребена електроенергия.

Трите проекта, получили най-висока комплексна оценка, се класират за финалния етап от състезанието.

Определянето на победител става с гласуване от публиката и възложителя. След приключване на състезанието ще бъде организирана и изложба, в която ще вземат участие всички представени проекти.

Краен срок за предаване на проектите е 1 юли, а цялата информация за състезанието е достъпна на официалния сайт.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Добрият пример