Българското председателство през 2018г.

MOVE.BG подкрепи инициативата на blEUprint


От МOVE.BG, публикувана на 13 януари 2016

MOVE.BG подкрепи инициативата на blEUprint за консолидиране на усилията на гражданския сектор и за целенасочени действия за гарантиране успеха на България като Председател на Съвета на ЕС през 2018 г. С подкрепата на други български организации, беше разпространен първия от серия документи, който идентифицира 7 условия за успешно Председателство на Република България. Тази инициатива има за цел да засили диалога между гражданския сектор и институциите, да постави началото на ползотворно сътрудничество между тях и да информира широката общественост за ролята на Българското председателство и какво е необходимо, за да бъде то успешно. (виж инфографиката по-надолу в текста)

През 2018-та година България за първи път ще поеме отговорната функция на председател на Съвета на ЕС (инфографика). Тази сериозна задача нееднократно поставя въпроса относно капацитета и подготовката на страната ни да постигне успешни резултати. Затова е силно необходим сериозен дебат в публичната среда.

Ние също споделяме визията, че превръщането на Българското председателство в обществен приоритет като ключова предпоставка то да бъде успешно. За тази цел, активното участие на гражданското общество и неправителствения сектор в осъществяване на българското председателство е и едно от седемте условия, които документът посочва като необходими, за да се подсигури успешната подготовка и пълноценното му реализиране.

Сред организациите, които първоначално са подкрепили документа  са  ABLE, Български център за нестопанско правo, Европейски институт, Институт за икономическа политика, Институт за европейски политики, Клуб “Европеистика” към СУ, MOVE.BG, Национален младежки форум, Политики за развитие, Смартиграфс. Документут е обявен публично и комуникиран както с институциите, отговорни за подготовката на Председателството, така и с други неправителствени организации. Документът ще продължи да бъде отворен за подкрепа, а инициативите на blEUprint ще канализират обединените усилия на гражданските организации към целенасочени и координирани дейности за подкрепа на българската държава при осъществяване на първото за нея председателство на Съвета на ЕС.

 

Автор

още от Ти движиш Европа