България да съсредоточи инвестиции в зеления и цифровия преход, призова ЕК

Една от основните препоръки за всички държави членки в докладите от европейския семестър е да стимулират икономически растеж чрез подкрепа за зелени и дигитални инициативи.


От Марин Маринов, публикувана на 21 май 2020

Мерките за подпомагане на зеления преход на българската икономика са в много ранен етап и затова те трябва да бъдат един от фокусите на държавните органи у нас. Затова призова Европейската комисия в доклада за България от пролетния европейски семестър. Комисията препоръчва страната ни да увеличи инвестициите в зелени политики, както и в свързаната с прехода към чиста икономика цифрова трансформация. 

България е поела ангажимент да трансформира икономиката си в климатично неутрална до 2050 година, като част от Зелената сделка за Европа. Това означава, че страната ни трябва да има нулев въглероден отпечатък - тоест, да произвежда толкова емисии въглероден диоксид (CO2), колкото може да “погълне” (обработи). В същото време, обаче, България планира да запази зависимостта си от местни лигнитни въглища до 2050 година и след това, посочват от ЕК. 

“Мерките за трансформиране, насочени към преодоляване на високата енергоемкост на България, прекомерната зависимост от изкопаеми горива и неефективното използване на енергията и ресурсите, са на много ранен етап [...] Необходимо е да се обърне внимание на важни въпроси, свързани с околната среда, тъй като те засягат устойчивия растеж и създават допълнителни рискове за здравето по време на кризата, свързана с COVID-19,” се казва в доклада.

Предизвикателствата пред България

Страната ни е изправена пред няколко предизвикателства, свързани с опазването на околната среда, здравето на хората и зеления преход на икономиката към чисти производства. България е сред държавите-членки с най-много смъртни случаи, причинени от замърсяването на въздуха, отбелязват от Еврокомисията. Също така, управлението на отпадъците и спазването на задълженията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води продължават да бъдат нерешени проблеми. Свързана с решаването на екологичните проблеми е и изграждането на качествена, модерна и умна транспортна система, която  у нас остава под средното ниво в Европейския съюз.

Като решение на тези предизвикателства Еврокомисията дава следната препоръка на българското правителство:

“Да съсредоточи инвестициите в областта на зеления и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите, екологичната инфраструктура и устойчивия транспорт, като допринася за постепенната декарбонизация на икономиката, включително във въгледобивните региони.”

Според Комисията, България е добре да насочи усилия към използването на Европейския фонд за справедлив преход, който ще помогне на държавите да преминат към чисти производства. Фондът е част от Зелената сделка - мащабният проект на комисията “Фон дер Лайен” за растеж и създаване на работни места чрез стимулиране на зелената икономика. Преди няколко седмици европейски министри на околната среда изпратиха отворено писмо, в което призовават Зеленият пакт за Европа да бъде в центъра на икономическото възстановяване след COVID-19. Българското министерство не е сред подписалите писмото.

Коронавирус и зелена икономика

Европейският семестър е традиционен анализ на икономическите политики в държавите членки, който се извършва от Еврокомисията. Инициативата е най-подробният анализ на икономиката в ЕС, като в него се включват различни области: бизнес среда, финансова стабилност, екологична икономика, публична администрация, пазар на труда и умения, фискална стабилност, социална защита. В настоящето издание всички тези политики са разгледани през призмата на възстановяването след коронавируса. Комисията предлага общи цели за всички държави членки, както и отделни препоръки за всяка държава.

“Структурата на препоръките се основава на две цели: в краткосрочен план — смекчаване на сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус; и в краткосрочен до средносрочен план — постигане на устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация," посочват от ЕК.

Каква е връзката между коронавируса и опазването на околната среда и защо са важни зелените иновации, научете от пълния запис на специалната дискусия на MOVE.BG “THE BIG CHANGE: COVID-19 климатичните промени”. 

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика