MOVE.BG BulletIN май, 2015

Готовността да даваш


От Саша Безуханова, публикувана на 4 юни 2015

В този период отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, която се ползва от близо 300 милиона души на света.Наред с честването на великото дело на , светите братя Кирил и Методий, много от нас се изправят пред малките големи изпитания на образованието – седмокласниците се изправят пред важни изпити,  завършващите полагат  матури,  а най-малките преживяват трепетите на  края на първата учебна година.  През май всички се питаме какво е образованието на България днес, какви са резултатите от него и какво може да се промени...

Със стряскащи статистики: 43% функционална неграмотност сред учениците и липса на образователна или професионална реализация сред 20% от младежите в България, образователната среда страда от дълбоки системни проблеми, чиито решения трябва да намерим спешно.  Затова и в тези дни ние, от MOVE.BG погледнахме въпроса за българската просвета от друг ъгъл -  „Какво си готов да дадеш на образованието?“.

Вярваме, че образованието не е отговорност и функция на тромава, външна на нас институция, а неразривен елемент от живота на всеки един от нас. Затова потърсихме добрите примери -  на онези, които не само посочват проблемите, а с работата и отношението си създават решения. Вярваме, че ключът  към промяна е в нас. Това убеждение ни съпътства и в малките ни стъпки в посока на по-добрата България на близкото бъдеще – с продължаващите ни усилия в подкрепа на съдебната реформа, в приобщаването на млади и будни съграждани, които препотвърждават силата на личния пример, в популяризирането на алтернативи за реализация сред навлизащите в професионалния свят.

Всички ние сме агенти на устойчивата  промяна. Готови сме да дадем усилията, уменията и ентусиазма си за случването й и знаем, че заедно ще успеем. А какво си готов да дадеш ти?

Саша Безуханова

тагове
Бюлетин,
Автор