БАН, НИМХ да оповестят официални позиции за климатичните промени и човешката роля в тях, настояват експерти

Над 25 личности и организации от различни сфери подписаха Отворено писмо с този призив. MOVE.BG също подкрепи инициативата.


От МOVE.BG, публикувана на 20 юли 2023

Българската академия на науките (БАН) и Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да оповестят официални становища за ролята на човешката дейност в климатичните промени. Затова настояват в Отворено писмо над 25 личности и организации от сферата на бизнеса, политиката, науката, здравеопазването, образованието, природозащитната дейност. MOVE.BG също подкрепи инициативата. На 19-ти юли писмото беше изпратено до отговорните институции, включително Министерството на околната среда и водите, БАН и НИМХ.

Защо е необходима инициативата?

Повод за писмото са зачестилите медийни изказвания на представители на научната общност, които поставят под въпрос климатичните промени или степента на човешката роля в тях. Такива изказвания изпращат противоречиви сигнали към обществеността и не допринасят за осъществяването на ефективна национална политика за адаптация към климатичните промени, посочват авторите на писмото. Последният официален документ на НИМХ със становище по темата за климатичните промени е от 2010 г.

В света съществува научен консенсус по отношение на климатичните промени още от 90-те години на миналия век сред институциите с компетенции, сходни с тези на БАН и НИМХ. Според последния доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC) научните изследвания недвусмислено показват, че човешката дейност през последните 150-200 години е основен фактор за климатичните промени, които в много голяма степен вече са заплаха за човешкото благополучие. Според IPCC следващите няколко години са критични за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C и предотвратяването на най-тежките последствия от изменението на климата.

Не случайно последният Конгрес на Световната метеорологична организация, в която НИМХ представлява България, прие план за периода 2024-2027, насочен именно към адаптация на държавите към климатичните промени, екстремното време и недостига на вода.

В глобален мащаб научните институции и техните представители играят важна роля не само при изготвянето на климатични политики, а и при информирането на гражданите и изграждането на диалог по темата.

В България обаче научната общност рядко участва в изготвянето на национални политики и стратегически документи за адресиране на климатичните промени. Отговорност за това ограничено участие носят и политиците, и учените. А последствията са за всички нас. Например основните анализи за България на тема климатични промени през последните години са изготвени от външни консултанти от Световната банка. А те не са напълно запознати със специфичните за страната ни проблеми и уязвимости.  

Друг проблем е липсата на актуална оценка на риска за различните сектори от икономиката в контекста на климатичните промени. Последният анализ на риска е от 2014 г. Това пречи на бизнеса да оцени реалистично уязвимостта си към климатичните промени –  а това е изискване на европейското законодателство. В допълнение, Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие не са актуализирани от 2019 г.

Пълен текст на писмото

Писмото беше изпратено на 19-ти юли до г-н Юлиян Попов, министър на околната среда и водите; до проф. д-р Таня Маринова, и.д. генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ); до акад. д-р Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките (БАН); до чл. кор. проф. Екатерина Бъчварова, директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, както и до други заинтересовани страни.

Прочетете пълния текст на писмото тук.

MOVE.BG и устойчивото развитие на България

MOVE.BG работи системно в подкрепа на устойчивото и иновативно развитие на България. През 2020 години инициирахме създаването на Коалиция “За зелен рестарт” - безпрецедентна инициатива, която за първи път свързва представители на иновативната екосистема и природозащитни организации. Коалицията провежда различни дейности в подкрепа на зелената трансформация на България и на въвеждането на хоризонтален, интегрален и дългосрочен подход към климатичните политики у нас.

Научете още за инициативите на Коалиция “За зелен рестарт” тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла