Ела в MOVETogether

Споделено работно място и пространство за реализация на градивни проекти и каузи – събития, обучения, семинари, работни срещи, съвместни инициативи и изложби.

  • Високоскоростен интернет
  • Техника за видео заснемане и излъчване в реално време
  • Цветен принтер
  • Мултимедия, екрани, проектор, флипчартове
  • free chill room & doodle room
  • организирани събития за community building
  • организационна подкрепа

1 ден флекс бюро

17лв

 

1 седмица флекс бюро

60лв

5 работни дни

1 месец флекс бюро

189лв

 

кратко събитие

50лв/ч

до 3 часа

дълго събитие

40лв/ч

до 7 часа

целодневно

30лв/ч

7+ часа