Европа трябва да бъде лидер в цифровата ера

Урсула фон дер Лайен обяви пакет за дигитална Европа, който включва развитието на изкуствен интелект и създаването на единен пазар на данни.


От Марин Маринов, публикувана на 21 февруари 2020

Европейската комисия представи нова амбициозна стратегия за цифровото бъдеще на Европа, която цели да стимулира дигиталната трансформация на бизнеса и обществото и да гарантира, че цифровите технологии работят в полза на хората и на планета ни. Пакетът за дигитална Европа включва Стратегия за цифровото бъдеще на Европейския съюз, Бяла книга за развитието на изкуствения интелект и Стратегия за създаването на единен пазар на данни. Новата визия за първи път ясно и недвусмислено обвързва успеха на цифровия преход в Европа с условието новите технологии да бъдат използвани в синхрон и за укрепването на демократичните ценности и опазването на околната среда.

Новият пакет беше представен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при посещението й в един от водещите технологични центрове в Европа - Брюкселският свободен университет.

“Днес представяме нашата амбиция да изградим цифрово бъдеще на Европа. То обхваща всичко - от киберсигурността до критичните инфраструктури, от цифровото образование до уменията, от демокрацията до медиите," заяви председателят на ЕК на 19 февруари.

"Искам цифрова Европа да отразява най-доброто от Европа - да е открита, справедлива, многообразна, демократична и уверена."

Цифровата стратегия

Според Европейската комисия дигиталните технологии могат да бъдат от изключителна полза за напредъка на обществото и икономиката, ако се използват по предназначение. Всеки един индивид и всяко едно предприятие могат да се развиват с помощта на новите технологии, които са навсякъде около нас - от транспорта и енергетиката, до здравеопазването и храната. Затова целта на стратегията е да превърне ЕС във водеща сила в дигиталния свят - в Съюз, който е конкурентоспособен на световната сцена и основан на ценности, които са приобщаващи и цифрови

Трите стълба на пакета за дигитална Европа са: 

  • технология, която работи за хората;
  • справедлива и конкурентоспособна икономика:
  • открито, демократично и устойчиво общество.

Стратегията ще бъде приложена на практика, като се създадат нови политики, които трябва да стимулират създаването на авангардни идеи, да повишат киберсигурността в Евросъюза и да подобрят цифровите умения на хората, включително с образоване за връзките между дигиталната революция и демократичните ценности. ЕК ще предложи и нов Закон за цифровите услуги, който трябва да осигури равен достъп до единния пазар на големи компании и на току-що създадени стартъпи, както и да разпише ясно отговорностите на онлайн платформите. 

Лидер в изкуствения интелект

Изкуственият интелект (ИИ-artificial intelligence) може да подпомогне изграждането на по-добро здравеопазване, на по-чист транспорт и нана по-качестве обществени услуги, както и да направи предприятията конкурентоспособни, като стимулира развитието на иновативни продукти, смятат от Еврокомисията. В същото време ИИ може да подобри и работата на държавните органи чрез въвеждането на по-устойчиви и по-евтини услуги в областта на енергетиката, транспорта и управлението на отпадъци, например. 

За да се случи това, обаче, според ЕК Европа трябва да създаде правна рамка за развитието на изкуствения интелект, която да гарантира, че ИИ е основан на доверие и високи постижения. Това означава въвеждането на правила, които да дадат възможност на властите да осъществяват контрол над продуктите с изкуствен интелект, за да гарантират сигурността на гражданите и по този начин да повишат доверието в ИИ. 

От друга страна, новата регулация не трябва да пречи на развитието на иновациите и затова трябва да се въведат гаранции, че тя не е несъразмерна. Затова Бялата книга предвижда регулациите да важат само за високорисковите приложения на изкуствения интелект, тоест за приложенията му в сектори от критично значение като здравеопазване, транспорт, полиция и правна система. Причината е, че в тези сектори има риск за здравето, включително смърт или тежки телесни и умствени увреждания, както и кражби на самоличност, финансови средства и други материални активи (апартамент, фирма). Например, при въвеждането на ново медицинско оборудване, автоматизирано шофиране или пък плащания на здравни и социални осигуровки, трябва да има правила за съответствие и контрол, както и санкции, каквито има днес в енергетиката и други сектори. Тоест, при високорисковото приложение на ИИ трябва да се гарантира прозрачност, проследяемост и човешки контрол.

За всички други приложения на изкуствения интелект Европейската комисия предвижда само доброволно етикетиране, за да не спира регулацията развитието на малките и средни предприятия, които са гръбнакът на европейската икономика.

ЕК иска да увеличи и инвестициите в ИИ, които за настоящия програмен период (2017-2021) са 1.5 милиарда евро. Екипът на фон дер Лайн смята, че всяка година трябва да се инвестират по 20 милиарда евро в развитието на изкуствен интелект чрез европейско, национално, частно и публично-частно финансиране. В момента ЕС произвежда 25% от роботите в света, което е незадоволително, според ЕК. Комисията иска да създаде и поне по един иновативен хъб за изкуствен интелект във всяка една държава членка.

Бялата книга включва и въпроса за лицевото разпознаване, като част от биометричното разпознаване на индивиди от разстояние. В момента то е забранено, освен в случаите от висок обществен интерес. ЕК ще постави на обществено обсъждане изключенията от забраните, за да се прецени дали са адекватни и дали не нарушават личните права.

Лидер в икономиката, базирана на данни

Европейската комисия обяви и намерението за създаване на европейско пространство за данни или единен пазар на данни. Целта е неличните данни да бъдат със свободен достъп и от тях да се възползват всички хора и предприятия, независимо дали са големи и утвърдени компании или нови и малки семейни фирми. Чрез отворения достъп и правото на повторно ползване, включително до важни публични масиви данни, ще се гарантира стимулирането на иновации, от една страна, а от друга - вземането на информирани решения

За да бъде създаден успешно единният пазар на данни, стратегията предвижда въвеждането на регулация и на стимули за споделянето на информация. Контролът трябва да осигури защитата на личните данни, справедливата конкуренция и защитата на правата на потребителите.

Според изчисления на ЕК достъпът до данни ще доведе до модернизация и оптимизация в индустрията, като ще спести 90 милиарда евро, които могат да бъдат пренасочени към разширяване на производства. А ако селскостопанските производители имат достъп до информация, свързана със сеитба, поливане, прибиране на реколта или използване на торове, ще могат да повишат приходите си с 225 евро на всеки хектар обработваема земя. Разбира се, това са само два примера от десетки за ползите от единен европейски пазар на данни, посочват от ЕК.

Зелена сделка и цифровия пакет

Според Европейската комисия трите части на цифровия пакет за Европа са ключови за изпълнението на един от основните приоритети на комисията "фон дер Лайен"мащабната Зелена сделка. Това е планът за икономически растеж чрез икономика в синхрон с природата, който предвижда ЕС да стане климатично неутрален до 2050 година.

"[Цифровите] технологии могат, например, да послужат за повишаване на енергийната ефективност, като се проследява кога и къде електроенергията е най-необходима,” обясняват от ЕК

“Интелигентното отопление може да ни помогне да спестим равностойността на 6 милиона тона нефт, а земеделските стопани ще могат да използват по-малко пестициди и торове благодарение на данните и ИИ. За да може, обаче, цифровизацията действително да бъде от полза, самият сектор на информационни и комуникационни технологии трябва да стане по-екосъобразен."

Какво следва?

Финансирането на пакета за цифрово развитие ще дойде от бюджета на ЕС за 2021-2027, за който държавните и правителствените ръководители на държавите членки продължават да преговарят и тези дни. По-конкретно инвестициите в новите три стратегии ще минат през програмите "Хоризонт Европа" и "Цифрова Европа", както и през Механизма за свързване на Европа 2 - новото перо за изграждане на цифрова инфраструктура от ново поколение.

В момента Еврокомисията приема мнения за Стратегията за данните (до 31 май) и за Бялата книга (до 14 юни), а в следващите месеци ще представи и Закона за цифровите услуги, както и европейския план за демокрация.

Как ще се развива пакета за цифрово развитие на Европа, следете по социалните канали на EDIT (Economic Development via Innovation and Technology) - програмата за дигитално развитие и иновации на MOVE.BG. Последвайте ни във Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIN.

EDIT

Една програма на MOVE.BG в подкрепа на дигиталния бизнес. Анализираме световни, европейски и национални тенденции, дискутираме върху съществуващите проблеми пред стартиращи и млади компании и заедно търсим решения за създаването на среда, която подкрепя иновациите и привлича инвестиции. Работим за насърчаване на взаимодействието между различни представители на дигиталния бизнес, обмена на опит и идеи и изграждането на една съвременна дигитална екосистема.

Програмата EDIT на MOVE.BG провежда ежегодното и единствено по рода си изследване на стартъп екосистемата в България Innovation Ship. Програмата организира и поредица от специализирани уебинарикоито дават ключови познания за развитието на дигиталните бизнеси.

Създаваме заедно нашето  утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital