Призив за доброволци: Проучване на настоящото състояние на изборната система и проблемите й

Търсим доброволческа подкрепа за анализа на изборните правила у нас


От МOVE.BG, публикувана на 27 ноември 2014

Проучване, състоянието на изборната система. MOVE.BG търси своите доброволци за изпълнението на една важна и отговорна задача.

Включете се във втория етап от програмата на MOVE.BG - „Изборите: посока бъдеще“. В предходния анализирахме състоянието и основните критики към изборната система.

Сега идва ред да помислим върху решенията на основните проблеми и нека отново го направим с общи усилия и демократично.

Контекст: място в програмата

Цел

Целта на задачата е на базата на идентифицираните в предния етап проблеми на системата да се изследват задълбочено техните възможните решения – изхождайки от чуждестранния или собствения историческия опит на България. Тези изходи имат свои плюсове и минуси, както и застъпници, които също трябва да бъдат изследвани и представени на широката аудитория.

В резултат очакваме да имаме една относително пълна представа, освен за проблемите пред българското общество и законодател в изследваната тема, но и как могат да бъдат те решени. Това са необходимите факти и алтернативи, които ще послужат на гражданите да направят своя информиран избор в моментите, когато въпросът за изборна реформа се постави на дневен ред.

Условия за участие

Участието в този етап преминава през 3 стъпки - заявяване, изследователска работа и обобщителна среща:

1.    Заявяване за участие - подаване на заявление на адрес: contact@movebg.com със следните данни:

Три имена:

E-mail:

Телефон за връзка:

Възраст:

Професия:

Образование:

Предпочитание за работа по определена задача от списъка, ако има такава (Напр: “А-1”, "Б-2" и "В-3"). Препоръчваме да посочите алтернативи.
Мотивация за участие (в 2-3 изречения):

СРОК: До 6-ти февруари.

2.    Изследователски етап:
1)    Ще получите мейл от координатора на програмата с конкретни указания за работа;
2)    Доброволците работят самостоятелно, като координаторът дистанционно помага и разяснява задачите на всеки, координира и улеснява работния процес.
3)    Работата в този етап приключва с изготвяне на изследователски материал от всеки доброволец съгласно задачите му и указанията на координатора;

СРОК: До 6-ти март.

3.    Среща на екипа за обобщаване на работата и систематизация на резултатите:
1)    С участието на координаторът, експерти по темата и екипът от доброволци;
2)    Координаторът ще разпрати на доброволците покани за деня, мястото и дневния ред на срещата;
3)   В рамките на 2-часова работна среща ще се финализира частта от изследването, която се занимава с анализ на контекста;
4)    На нея ще се обсъдят и следващите стъпки от изпълнението на проекта;

СРОК: До 15-ти март.
Задачи

По-долу ще намерите списък от проблеми, идентифицирани от екипа доброволци-изследователи и ментори в предходния етап като основните публични критики срещу изборната система. Всяка задача представлява избор на определена критика от списъка и отговор на следните 4 въпроса:

1.       Възможните решения за избрания проблем/критика

2.       Техните плюсове и минуси?

3.       Прилагали ли са се някога в България или другаде по света?

4.       Имат ли застъпници в България и кои са те?

КРИТИКИ (ЗАДАЧИ):

А. Права, задължения и свободи на гражданите:

 1. Ниска избирателна активност и корпоративен вот.
 2. Липсата на минимални политически познания и подготовка на избирателите.
 3. Критика срещу правото на трайно установилите се в чужбина да гласуват.
 4. Твърде висока долна граница и липса на горна граница за активно избирателно право.

 

Б. Недостатъци на изборния процес:

 1. Наличие на „мъртви души“, „фантоми“ и други неточности в избирателните списъци. Ползване на базата данни на ЕСГРАОН, за да се съставят избирателни списъци, което води до много недостатъци в тях.
 2. Дълга, неудобна и неясна бюлетина.
 3. Издаване на нередовни протоколи от СИК и/или некоректно преброяване на бюлетините в урната.
 4. Липсва ред, по който да се верифицират подписите, които партиите събират за регистрация за участие в изборите.

В. Недостатъци на изборната система като цяло:

 1. Нестабилност на изборното законодателство – твърде честа и ненавременна промяна.
 2. Гласуване за партии, а не за личности - недостатъчна лична връзка между избирател и представител (безотчетност/неразпознаваемост на народните представители).
 3. Сложност на преференциалната система за гласуване.
 4. Проблеми с разпределението на мандатите в многомандатните избирателни райони: Съмнение в достоверността на преброяването на населението и съответно адекватността на определените мандати в МИР-овете. Свръх-представителност на малки МИР, поради изискване за минимален брой мандати. Изкривяване и несправедливост на локалните разпределения на мандати в МИР, заради използването на гласовете от чужбина.

Г. Функционирането на изборната администрация и органи извън изборната администрация:

 1. Непрофесионално поведение и политизиране на ЦИК. Прекомерно голям състав на ЦИК, с оглед отговорностите им; грешно структуриран.
 2. Проблеми на финансирането на предизборните кампании – неофициално финансиране и заобикаляне на закона.
 3. Използването на представители на политически сили, застъпници и наблюдатели за манипулиране на изборните резултати (купуване на гласове).
 4. Слаба подготовка на членовете на СИК.

Д. Провеждането на изборите в чужбина:

 1. Твърде много независимо действащи звена на организацията на изборите в чужбина (ЦИК, МВнР и дипломатически и консулски представителства (ДКП) и общността на българите в чужбина)  - проблеми на координацията и комуникацията между тях.
 2. Недостатъчен капацитет на  ДКП и липса на навременни действия по организирането на изборите. Липса на достатъчна информационна кампания от страна на държавните институции.
 3. Твърде сложни процедури за провеждане на изборите в чужбина.

Срок: Заданието ще се изпълнява до 15-ти март.

Полезни ефекти за участниците

1.    Участието в проекта – изследователската и/или творческата му част, е полезно за развитието на следните знания и умения:
1)    Познания по конституционно и административно право;
2)    Познания по политики на изборна реформа;
3)    Правен и политически анализ;
4)    Нормотворчество и юридическа техника;
5)    Работа в екип/дистанционна работа в екип;
6)    Доброволчество;

2.    Участието е подходящо за следните групи хора:
1)    Студенти и млади професионалисти в областта на конституционното и административното право;
2)    Студенти и професионалисти по политология, социология и журналистика;
3)    Граждански и политически активисти;
4)    Държавни служители и работещи в изборната администрация;

3. На всеки успешно участвал изследовател ще бъде издадено удостоверение.

Допълнителна информация

 1. Ментори:
  1)    Димитър Димитров – преподавател по Политическо поведение, Избори и избирателни системи в СУ „Св. Климент Охридски“
  2)    Даниел Стефанов – политолог, специалист по изборни системи

3)    Елена Маркова - юрист, специалист по изборно право, бивш зам.-председател и дългогодишен член на ЦИК

 1. Координатор: Димо Господинов – адвокат и отговорник по правните политики в екипа на MOVE.BG
 2. Заети задачи – следните задачи от конспекта са вече заети:

А-1, А-2, А-4

Б - целия раздел

В-2

Д - целия раздел
4.    Завършени етапи:

1)      Изследване на състоянието на системата и основните критики срещу нея;

 1. Следващи етапи:
  1)    Систематизиране и графично оформяне на брошурата.
  2)    Презентиране на готовия продукт.

MOVE.BG

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще