Дарения


Нашата работа и инициативи са възможни благодарение на институционална подкрепа, както и на безвъзмездната финансова и нематериална помощ на общественици и съмишленици. Благодарим на всички, които даряват средства, лично време и експертиза, за да реализираме каузите си и да възпитаваме заедно културата на интелектуално доброволчество. Има много начини и вие да се включите. Участвайте, като инвестирате опита, знанията и идеите си в нашите начинания!

 

Можете да подкрепете нашите дългосрочни проекти и като дарите избрана от вас сума за някоя от инициативите на MOVE.BG.