Български проект за дигитална енергийна платформа на финал на европейски акселератор за социални иновации

Платформата, която е дело на “Енергийна агенция-Пловдив”, е един от двата български финалиста в конкурса “Социални иновации за справяне с енергийната бедност”.


От Марин Маринов, публикувана на 12 ноември 2019

Как можем да преодолеем острите социални проблеми? Какви са работещите решения за справяне със сериозните обществени предизвикателства? Как да намерим успешния път за изход от задълбочаващи се негативни тенденции?

Чрез социални иновации -  процесът на измисляне, осигуряване на подкрепа и прилагане на нови решения на сериозни социални нужди и проблеми. Именно такова решение за справяне на острия обществен проблем енергийна бедност предлага Енергийна Агенция-Пловдив” (ЕАП). Организацията работи по дигитална платформа за обединяване на социално отговорните бизнеси с цел оказване на практическа помощ на затруднените семейства. След броени дни в Брюксел ЕАП ще представи своя проект на финала на европейския акселератор “Социални иновации за справяне с енергийната бедност”, който се организира от международната организация Ashoka, а MOVE.BG е партньорът за България. 

Нужда от действия

Енергийната бедност, за която у нас няма точно определение, най-общо представлява невъзможността на домакинствата да затоплят достатъчно жилищата си през зимата, както и да ги охладят до препоръчителните за здравословното им състояние градуси през лятото. Над 50 милиона домакинства в Централна и Източна Европа страдат от този проблем, според данните на Европейската обсерватория за енергийна бедност. А според най-новото издание на индекса EDEPI България е страната с най-високи нива на енергийна бедност сред домакинствата в Европейския съюз. У нас, както и в Унгария и Словакия, тези нива са определени като екстремни.

Индексът EDEPI.

За да се намери работещо решение на това сериозно предизвикателство, е необходим новаторски подход, който поставя хората, а не материалните средства като социалните помощи в центъра на проблема. Именно затова MOVE.BG стана партньор за България на акселератора "Социални иновации за справяне с енергийната бедност", а местното жури избра като един от българските финалисти “Енергийна Агенция-Пловдив”.

“Редно е да отчетем, че в България не съществуват механизми, политики или финансови инструменти за целева борба с енергийната бедност и устойчивото намаляване на енергията и замяната на отоплението сред уязвимите групи,” споделя ни Петър Кисьов, който ще представи проекта на агенцията пред представители на Европейската комисия и Европейския парламент на 20-21 ноември.

“Напротив, съществуват политики поощряващи консумацията на „нечиста“ енергия – отопление с дърва и въглища в устройства с много ниско коефициент на полезно действие. Така чрез проекта си и иновативния подход, който прилагаме, искаме да демонстрираме правилната посока за смекчаването на проблема, поне от енергийна гледна точка, а именно намаляване на разходите за енергия чрез повишаване на ефективността при отоплението.”

Петър Кисьов.

Финалистът

"Енергийна Агенция-Пловдив" има дълъг опит в осъществяването на успешни иновативни проекти. ЕАП е създадена през 2000 година, като първата енергийна агенция у нас по програма SAVE на Европейската комисия. Вече е реализирала над 50 проекта, включително за справяне с проблемите, произтичащи от енергийната бедност и за нейното смекчаване.

“На първо място създадохме обучителна програма, която обхвана както техническите, така и социалните страни на проблема, както и набор от инструменти за оценка на енергийната ефективност в дома, изчисление на спестявания и др. След което успяхме да въвлечем ученици от професионалните гимназии в Пловдив, които в часовете си по практика преминаха през обучителната програма и впоследствие се превърнаха в енергийно съветници на енергийно бедни домакинства. По време на всички кампании, които успяхме да осъществим през последните 7 години, успяхме да посетим над 700 енергийно бедни домакинства,” споделя ни Петър.

“Базирайки се на успехите ни бяхме потърсени от "Schneider Electric България", които работят съвместно с Schneider Electric Foundation, с цел разработването на съвместни проекти за смекчаване на енергийната бедност на местно ниво. Заедно с тях успяхме да реализираме 3 инициативи (кампании), в които доброволци от компанията  преминаха през нашата обучителна програма и се превърнаха в енергийни консултанти на домакинства,” разказва ни Петър и допълва:

“В сътрудничеството ни се включи и Българският Червен Кръст, който чрез мрежата си от домакинства предостави контакти на уязвимите групи. Така доброволците успяха да си поговорят за начина и навиците на потребление на енергия и отопление, да говорят за енергийна ефективност и възможни мерки за подобрение и др. В допълнение всяко участващо домакинство получи, макар и символичен, пакет от енерго и водоспестяващи устройства, които да намалят устойчиво потреблението на енергия.”

Платформата 

Платформата на “Енергийна Агенция-Пловдив” доразвива тези успешни практики, като ги изкачва на още едно ниво и ги разширява практически с помощта на новите технлогии и привличането на устойчиво финансиране. Проектът ще съдържа информация и индикатори за енергийна бедност, които ще бъдат използвани, за да привличат фирми и корпорации за подкрепа на конкретни инициативи. Например - за закупуване и инсталиране в домовете на енергийно бедните домакинства на модерни отоплителни системи, които излъчват по-малко вредни вещества и са високо енергийно ефективни, за да намалят потреблението и разходите. 

“Осъзнавайки, че за смекчаването на енергийната бедност са необходими инвестиции в подобряване на енергийната ефективност в домакинството и то по-конкретно в отоплението, то решихме да инициираме проект, който да популяризира проблема с енергийната бедност и същевременно да потърси и други компании в България, които биха искали да се включат в борбата с този феномен,” разказва ни Петър.

Дългосрочните положителни ефекти за обществото от платформата са доста широки и не се ограничават само до отоплението или охлаждането на жилищата. Инсталирането на модерни отоплителни уреди би довело и до подобряване качеството на въздуха, който дишаме. От една страна, ще се намали потреблението на горива и енергия, което от своя страна води до намаляване на емисиите вредни вещества (фини прахови частици и други). От друга страна, би намалило изсичането на дърветата, които играят съществена роля за пречистване на въздуха.

“В България има и много други компании със „зелено мислене“, които ще искат да се включат в подобни инициативи. За целта имаме желанието да ги намерим, да поговорим с тях за проблема, с цел да успеем да ги мобилизираме за предоставянето на средства за закупуването на съвременни, енергийно ефективни уреди за отопление, в т.ч. и модерни горива, които да бъдат инсталирани и предоставени на уязвимите домакинства.”

MOVE.BG предложи на “Енергийна Агенция-Пловдив” 5-месечна менторска програма като част от акселератора. Екипът на ЕАП получи съвети за подобряване на проекта и за неговото пазарно развитие, като част от подготовката преди големия финал в Брюксел на 20-21 ноември.

Финалът в Брюксел

Българските финалисти в “Социални иновации за справяне с енергийната бедност” - иновативното колело SoBike и Енергийна Агенция-Пловдивще имат възможността да представят постигнатото до момента от тях развитие на европейския финал на състезанието, който ще се проведе на 20 - 21 ноември в Брюксел. По време на събитието членовете на журито, сред които представители на Европейската комисия и Европейския парламент, ще изберат победителите, които ще получат допълнителна стратегическа и финансова подкрепа от Schneider Electric Foundation.

MOVE.BG в подкрепа на социалните иновации

За първи път тази година български проекти получиха достъп до световния енергиен гигант Schneider Electric и до 5-месечна менторска програма с утвърдени европейски енергийни експерти чрез акселератораСоциални иновации за справяне с енергийната бедност. Конкурсът се организира от международната организация Ashoka и фондацията към Schneider Electric в партньорство с Foundation de France - фондация за иновации към Президента на Франция. MOVE.BG e партньорът за България, а конкурсът се провежда още в Унгария, Румъния, Чехия и Полша.

Създаваме заедно нашето иновативно утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика