За по-чиста вода: ЕНОВА H2О

Срещаме ви с доц. Хюсеин Йеменджиев, преподавател в Бургаския университет и основател на стартъпа за управление на качеството на водите ЕНОВА H20.


От МOVE.BG, публикувана на 13 октомври 2020

Знаете ли, че?

Над 60% от водата у нас се губи по мрежата, според доклад на Комисията за енергийно и водно регулирано от декември 2019 година.

Какви са решенията?

Програма “Градска джунгла” на MOVE.BG издаде специална брошура, чрез която ви запознаваме със 7 български предприемачи, създаващи иновативни решения на световни екологични предизвикателства от България. Проектът е част от инициативата ни за зелен рестарт на българската икономика след коронавируса. 

Днес ви срещаме с един новаторски проект през погледа на неговия създател - базираният в Бургас стартъп ЕНОВА H2O, който разработва иновативна система за мониторинг на качеството на водите, интегрирана около биосензори. Повече за проекта ни разказва неговият основател доц. Хюсеин Йеменджиев, който е и преподавател в Бургаския университет.

Какви са основните проблеми пред прилагането на водни иновации?

На първо място, това е липсата на ясно дефинирани политики за насърчаване на индустрията да прилага иновации. От друга страна, на места основният проблем е свързан с поддържането на амортизираната инфраструктура, което ангажира значителна част от ресурсите и прави невъзможно инвестирането в иновативни решения и технологии. Не на последно място, мониторингът на природните води не позволява бърза оценка на качеството на водите и идентифициране на източниците на замърсяване.

Какво е въздействието на това предизвикателство в България/Европа?

Наблюдава се изоставане в прилагането на европейските стандарти за сектора по отношение на много аспекти, свързани с управлението на водите. Особено в частта им отнасяща се до пречистването на отпадъчните води, възстановяването на ресурси от тях и загубите при пренасянето на вода до крайни абонати и др. На този фон, България започва да се характеризира като страна с риск по отношение на водните ресурси и висок индекс на експлоатация на водите - най-високият за ЕС след Кипър.

Какви са решенията, според Вас?

Необходимо е спешно мобилизиране на всички участници във водния цикъл от потребителите през операторите на водна инфраструктура до националните агенции, които регулират сектора. Основните усилия трябва да бъдат насочени към опазване на водните ресурси и на тяхното целесъобразно използване. Това, разбира се, може да се случи с прилагането на нови, по-ефективни подходи за мониторинг и пречистване на водите.

Какво предлага вашият проект?

ЕНОВА Н2О разработи бърз тест за оценка на органичните замърсители във водите в рамките на секунди. С нашия продукт е възможно да се извършат голям брой анализи за кратко време директно на мястото без нужда от транспорт на проби до лаборатория. Всяко измерване е етикетирано с GPS координати, благодарение на което лесно може да се локализират източници на замърсяване като нерегламентирани зауствания или индустриални обекти.

Каква е мотивацията ви да разработвате иновативен бизнес проект с кауза?

Бяхме мотивирани от желаните да участваме в трансфера на знания от “лабораторията” към “индустрията” и да участваме в трансформацията на водния сектор към по-устойчиви практики.

Кои са другите иновативни български предприемачи и защо са решили да развиват зелени бизнеси? Свалете безплатно брошурата ни “Зелените новатори от България” тук.

За зелен рестарт на българската икономика

Сега е моментът за зелен рестарт на българската икономика и преминаването й от ресурсоемки производства към зелени бизнес модели. Средствата от механизма на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”, както и тези от Зелената сделка за Европа могат да помогнат за успешно извървяване на този път. Водени от това разбиране ние в MOVE.BG инициирахме обединение на представители на иновативната екосистема и екологични организации - коалиция “За зелен рестарт” включва “Грийнпийс"-България, WWF България, “Институт Кръгова Икономика” и MOVE.BG.

Коалицията събра над 50 от водещите български експерти от сферите на зелените стартъпи  и иновациите, климата, кръговата икономика, енергията и биоразнообразието и земеделието. Прочетете техните идеи за зелен рестарт на българската икономика и допринесете със свои предложенияСега е моментът!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла