Нужни са спешни мерки за подкрепа на стартъпите в Европа

Eвропейската мрежа на бизнес ангелите EBAN публикува специална позиция, адресирана до европейските институции и до държавите-членки.


От Марин Маринов, публикувана на 27 март 2020

Иновативните стартиращи компании в Европа трябва да бъдат незабавно подкрепени чрез специална стартъп програма, за да се справят с икономическите последици от коронавируса. Затова призова пан-европейската мрежа на ангел инвеститорите и фондовете за ранно финансиране EBAN. Според организацията, на която MOVE.BG е един от партньорите за България, трябва да бъдат приложени бързи решения за осигуряване на ликвидност на микро-, малките и средни иновативни предприятия в Европейския съюз.

Позицията на EBAN е адресирана до европейските институции и до държавите-членки. Организацията призовава за общоевропейски подход на целенасочена подкрепа за стартъпите, който след това да бъде приложен и на национално ниво. Мерките трябва да вземат предвид както настоящите проблеми, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19, така и очакваните затруднения в близко време, настояват от EBAN.

Защо е важно да се помогне на стартъпите?

Стартиращите компании ще бъдат сред първите икономически субекти, които ще пострадат от проблемите с осигуряването на ликвидност заради COVID-19, според пан-европейската мрежа на бизнес ангелите. От EBAN посочват, че вече се наблюдават проблеми в настоящата система на финансиране като например отлагане на инвестиции в стартъпи и забавени поръчки от клиенти на проекти, които вече преминават във фаза на растеж.

“Ограниченият достъп до финансиране, без съмнение, ще принуди много стартиращи компании да фалират, ще прекъсне развитието на иновативни проекти и ще забави продължаването на научните изследвания в много области. Най-важният проблем, пред който са изправени стартъпите и новаторите, е липсата на ресурси за финансиране на ежедневните операции и екипи.

С ограничени парични резерви и на практика отрязан достъп до традиционното банкиране, стартиращите компании и новаторите изцяло зависят от личните си спестявания, от инвеститорите и от безвъзмездните средства, които да могат подпомогнат растежа и развитието им.”

Как да се помогне на стартъпите?

От организацията призовават за създаването на специална пан-европейска програма за ликвидна подкрепа на стартиращия бизнес. Тя трябва да бъде бързо и лесно достъпна за стартъпите на европейско и на национално ниво, като в отделните държави-членки трябва да се включат и държавните банки за развитие чрез различни инструменти, например заеми или грантове. 

Създаването на програма за ликвидност, според EBAN, е логична стъпка, за да не се допусне да се загубят усилията на стотици специалисти от последните години, включително милиардите евро, инвестирани чрез европейски инструменти като “Хоризонт 2020”

“Необходимо е незабавно да се предприемат извънредни мерки както от ЕС, така и от държавите-членки, за да се осигури достъп на предприемаческата и иновативна екосистема до финансиране, така че да се избегнат големи загуби на работни места в този специфичен сектор на икономиката и да отидат напразно усилията, положени в последните години от всички заинтересовани страни в подкрепа на иновациите и предприемачеството.”

В България

На 26 март коалиция от ключови организации от стартъп екосистемата изпрати отворено писмо до българското правителство с предложения за незабавни мерки в подкрепа на иновативните МСП-та в стартираща и активна фаза на развитие (startups и scaleups). BESCOEDIT - отворената дигитална мрежа на MOVE.BGEndeavor и BVCA застават зад конкретни предложения, които да подпомогнат стартиращите компании в плавното им преминаване през кризата, свързана с COVID-19, и да осигурят положителното им развитие и ръст в бъдеще.

Прочетете пълния текст на писмото тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital