Европейският план за възстановяване изисква дългосрочни решения за устойчиво бъдеще

Здрава и силна икономика означава целенасочени инвестиции в ключови зелени сектори като кръгова икономика и чиста енергия, заяви еврокомисарят за околната среда.


От Марин Маринов, публикувана на 3 ноември 2020

Най-правилният начин за справяне със здравната и икономическата криза, причинена от COVID-19, е изграждането на зелено бъдеще за Европа без отлагане и забавяне. Именно този път предлага Европейската комисия чрез Механизма за възстановяване след коронавируса "Следващо поколение ЕС". Това заяви Виргиниюс Синкявичюс, еврокомисар по околната среда, океаните и риболова, по време на Петия европейски форум за устойчиво използване на земните ресурси. В момента държавите членки започнаха да представят своите национални планове по "Следващо поколение ЕС", като до април догодина предложенията трябва да бъдат договорени с Комисията, следвайки определена рамка с изисквания.

Форумът

Годишната среща за устойчиво използване на земните ресурси се провежда от 2015 година в Германия с организатор Федералната агенция по околна среда (UBA). Инициативата свързва представители от бизнеса, науката, политиката и гражданския сектор в търсене на работещи решения за използване на ресурсите на Земята. Тази година заради пандемията събитието се проведе онлайн, като се включиха над 700 участници от 40 държави.

Процесът по извличане и обработка на ресурсите е отговорен почти изцяло за загубата на биологичното разнообразие и за натиска над водните богатства, заяви еврокомисарят. Той съобщи, че Европейската комисия работи по създаване на световен Алианс за кръгова икономика и ефективно използване на ресурсите, който ще осигурява знание по темата, ще посочва пропуските в държавните политики и ще създава партньорски инициативи за подобряване на ситуацията. Освен това ЕК изследва възможността за създаване на т.нар. сигурни оперативни зони - това означава задължението в дадени райони да не се надвишават определени нива на използване на природни ресурси, над които Земята не може да ги да възстанови. Тази инициатива може да стане основа за международно споразумение за управление на земните ресурси, подобно на Парижкото споразумение за климата, разясни Синкявичюс.

Пред участниците и онлайн зрителите еврокомисарят наблегна на важността на Европейския зелен пакт, популярен като Зелената сделка за Европа: това е мащабната стратегия на комисията “Фон дер Лайен”, която цели постигането на неутралност спрямо климата до 2050 година, като в същото време се осигурят нови работни места и растеж чрез стимулиране на зелена икономика и иновации. Според Синкявичюс, Зелената сделка се бори с климатичната криза по системен начин, защото едновременно взема мерки по основните взаимосвързани проблеми: климатичните промени, загубата на биоразнообразието, неустойчивото използване на ресурсите и замърсяването.

"Петото издание на вашия форум идва в трудни времена. В момента се борим с Ковид кризата, която се усилва в Европа и по света. В същото време дългосрочните заплахи пред добруването на нашето общество не са изчезнали.

Докато правим максималното, за да се справим със здравното извънредно положение, ние трябва да държим ясна и неотклонима посока към нашето зелено бъдеще. Мандатът на комисията "Фон дер Лайен" започна с Европейския зелен пакт.Това е нашата нова стратегия за растеж и за за устойчиво възстановяване."

Зеленото възстановяване: трябва да се осмелим да мислим мащабно

Европа може да излезе по-силна от кризата и да изгради по-устойчива, умна, стабилна и адекватна на бъдещето икономика само ако мислим дългосрочно и предлагаме дългосрочни политики и решения, заяви Синкявичюс. Именно това е целта на плана на Еврокомисията за преодоляване на последствията от пандемията и най-вече на две негови части: Механизмът за възстановяване "Следващо поколение ЕС" и новата Многогодишна финансова рамка на Съюза, чрез която ще бъдат управлявани еврофондовете от 2021 до 2027.

"Планът ни за възстановяване е исторически като визия и като размер и уникален на глобално ниво. Ключово за успеха на този план е да се съгласим, че нямаме време, за да си позволим с него да запълваме краткосрочни дупки или да прахосваме средства за проекти, връщащи ни към миналото.

Изграждането на здрава и силна икономика означава инвестиране в ключови зелени сектори: умна кръгова икономика, чиста енергия, по-ефикасен и чист транспорт, устойчиви практики за производство на храна, защита и възстановяване на биологичното разнообразие и природните екосистеми. Подобни инвестиции имат многоаспектни ползи: за стабилността на климата, за по-чиста околна среда, за по-добро здраве и по-голям просперитет на обществото и за устойчив икономически растеж."

Симулация на онлайн залите на форума. Снимка: EBA, лиценз CC.

Инвестициите са само една част от пътя към зелената трансформация, обясни Синкявичюс. Другите важни елементи са провеждане на структурни реформи на национално ниво в държавите членки, поставяне на финансова цена за продължаването на неустойчивото използване на земните ресурси, премахване на субсидиите за замърсяващи дейности и въвеждане на принципа "замърсителят плаща". Важна роля за осъществяване на успешен зелен преход има и убеждаването, дори в области, където Европейската комисия няма правомощия за директна намеса. Затова екипът на Урсула фон дер Лайен, например, разясни комисарят, убеждава държавите членки, че всички публични разходи трябва да подпомагат зелената трансформация, включително чрез принципа за зелено бюджетиране и контрол на разходите.

"Убеден съм, че с Европейската зелена сделка и с плана за възстановяване сме на правия път,"  сподели Синкявичюс и призова участниците във форума:

"Дами и господа,

Предизвикателствата на днешния и на утрешния ден ни изправят пред труден тест. Да работим за най-добрия интерес на настоящите и бъдещите поколения изисква амбиция, оптимизъм, решителност и упорита работа. Ние трябва да се осмелим да мислим мащабно. И съм сигурен [че тогава] ние ще можем да изпълним задачата за системна промяна заедно."

Колко смело мислят българските политици?

В представения от българското правителство национален план за възстановяване по механизма "Следващото поколение ЕС" липсва стратегия, дългосрочни политики и ясни цели за устойчиво развитие. Освен това механизмът за публична консултация е формален, без гаранции за пълноценно участие на всички заинтересовани страни. Това се посочва в специална позиция на коалиция "За зелен рестарт", в която влизат MOVE.BG, WWF България, "Грийнпийс"-България и "Институт Кръгова Икономика".

Прочетете Становището тук.*

Последно обновяване на статията на 5 ноември.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла