100 милиона евро очакват иновативни и зелени малки и средни предприятия

"Фондът за иновации" на Европейския съюз търси проекти, създаващи решения за намаляване на въглеродния отпечатък.


От Марин Маринов, публикувана на 3 декември 2020

Работите по проект, борещ се с отделянето на въглероден диоксид (CO2)?

Разработвате продукт, свързан с производството на енергия от възобновяеми източници?

Предлагате нов поглед към улавянето на водород или към неговото съхранение?

Тогава вашият бизнес е подходящ за току-що отворената покана на специалния "Фонд за иновации" на Европейския съюз - "Innovation Fund". Кандидатстването продължава до 10 март, като в него могат да се включат малки и средни предприятия от ЕС, Исландия и Норвегия. Сумата, за която можете да представите предложение за финансиране, трябва да бъде между 2.5 и 7.5 милиона евро и да покрива най-много 60% от общите разходи. Документите се подават директно в Европейската комисия.

Какво представлява "Innovation Fund"?

"Фондът за иновации" работи от броени месеци и отваря едва втората си покана. Първата беше насочена само към големи предприятия, докато сега ще бъдат подпомагани само МСП-та - бизнеси с до 249 души персонал. "Innovation Fund" ще разполага с над 10 милиарда евро до 2030, а Европейската комисия смята да използва тази инициатива като допълнителен лост за стимулиране на зеленото възстановяване след коронавируса извън специалния механизъм "Следващо поколение ЕС".

Както подсказва името на Фонда, фокусът е върху иновациите и затова критерият за новаторство е един от основните при оценката на проектите. Фондът е част от Европейския зелен пакт, популярен като Зелената сделка: инициативата на комисията "Фон дер Лайен" за зелена трансформация на европейската икономика. Пактът цели да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 година, като в същото време стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места чрез иновации. Затова другият основен критерий на Фонда е намаляването на въглеродния отпечатък чрез използване на технологии за чиста енергия/производства.

Какви проекти ще бъдат подкрепени със 100-те милиона?

За разлика от други европейски инициативи, Фондът допуска двойно финансиране и участие: могат да се включат проекти, които в момента са бенефициенти по други европейски програми, по национални програми в държавите-членки, получават държавна помощ или пък финансиране от частни инвеститори. Освен това, в проектното предложение могат да бъдат включени както изпълнителят на бизнес решението, така и неговият клиент. Например, вие разработвате нов метод за намаляване на емисиите въглероден диоксид в тежката промишленост и ваш клиент са предприятия от този сектор: в този случай можете заедно да подадете предложение, което да включва вашите основни разходи и тези на вашия клиент.

Ако се питате защо този Фонд допуска подобни изключения, отговорът се крие в задачата на инициативата - да подкрепи новаторски технологични проекти за чиста енергия. Както и да постигне следните цели:

 • Европа да се превърне в лидер в иновациите за намаляване на въглеродния отпечатък;
 • Да се придвижат технологичните  иновации за производство на чиста енергия по най-бързия възможен начин до пазара;
 • Да се създадат местни, зелени работни места в отделните държави-членки;
 • Да се подпомогне постигането на климатична неутралност;
 • Да се стимулира зеленото възстановяване след коронавируса.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от Европейската агенция за иновации и мрежи, като до август участващите проекти ще получат обратна връзка за техните предложения, а през 4-тото тримесечие на 2021 година ще започнат изпълнението на предложенията. Критериите за оценка на представените кандидатури са:

 • Предлаганата степен на намаляване на емисиите парникови газове;
 • Иновативният потенциал на предлагания продукт;
 • Финансовата устойчивост на бизнес модела;
 • Технологичната зрялост на предлаганото решение;
 • Потенциалът за разрастване на производството и достъпа до пазари;
 • Икономичността на бизнес предложението.

Европейската комисия ще проведе няколко уебинара по поканата за малки и средни предприятия с разяснения по изискванията на Фонда. Първият уебинар е 9 декември (сряда) от 11 часа до 13 часа българско време.

"Нуждата от иновации и технологии за производство на чиста енергия никога досега не е била толкова важна и силна. Ние се нуждаем от тях, за да постигнем целта ни за климатична неутралност до 2050 година. Ние се нуждаем от тях, за да модернизираме нашите икономики, да останем конкурентоспособни и да създаваме зелени работни места," сподели Мауро Патричионе, генерален директор на Главна дирекция "Климатични действия" в Европейската комисия, и допълни:

"Освен това, ние в Европа имаме много бизнес новатори, които заслужават да бъдат подкрепени пътя на техните идеи и проекти до пазарите. С тази покана за кандидатстване ние даваме възможност на малките и средни проекти да се развият, да допринесат за европейското зелено възстановяване и да се включат в зелената трансформация."

Възможна ли е зелена трансформация в България?

Преодоляването на настоящата криза e шанс България да извърши успешно дългоотлагания преход към зелена трансформация - от силно ресурсоемка икономика към такава с добавена стойност и грижеща се за здравето на хората и природата. Затова е ключово да използваме правилно средствата от "Следващо поколение ЕС" - специалният механизъм от 750 милиарда евро на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса. България ще получи 12 милиарда евро, като парите не са гарантирани, а ще бъдат преведени, ако следват принципа пари срещу реформи, както и ако подпомагат зелената и дигитална трансформация на икономиката. Държавите-членки трябва до април да представят национални планове за възстановяване и устойчивост по Механизма, които да бъдат одобрени от Европейската комисия.

За съжаление, в представения от правителството проект на план по “Следващо поколение ЕС” липсва визия, интегрален подход, както и следване на изискванията на ЕК - това се казва в специално становище на коалиция “За зелен рестарт”, в която влизат MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс”-България и “Институт Кръгова Икономика”. Преди броени дни обединението събра водещи български експерти, които дадоха препоръки за зелена трансформация на българската икономика. Прочетете предложенията тук. Време е за зелен рестарт и за изграждане на модерна икономика, която е едновременно конкурентоспособна, опазва природата и създава нови работни места. Нека не изпускане този шанс!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика