Европейска столица на културата – вратата към Европа, която се отваря за трета поредна година


От Саша Безуханова, публикувана на 14 януари 2019

Пловдив е столица на Европейската култура през 2019. Иска ми се да виждаме България като столица на Европейски процес за трета поредна година след Варна – Младежка столица на Европа през 2017, Европейско председателство и София – Европейска столица на спорта през 2018.

Ако се върнем назад мъдро би било да планираме единна и надграждаща три годишна стратегия за позициониране на България като държава с принос в Европейското развитие и да заразим с Европейския дух българите. Редом с разговора за навременната смяна на плочките по централните площади да водим като нация диалога за автентичната роля на страната ни и да развиваме устойчиво от България пан-Европейски инициативи за увличане на младите хора в общ творчески и граждански процес, за утвърждаване на спорта и културата като неутрална територия за диалог и сътрудничество. Да дадем видимост и трибуна на многобройните новатори в областта на дигиталното и устойчиво развитие, изкуството, спорта, които днес от България създават проекти по водещите световни стандарти и да ги подкрепим с политики и финансиране да бъдат домакините на Европа у нас през тези три години.

Погледът назад има смисъл единствено, за да ни даде мъдрост за днешния и утрешния ден. И ако ехото на Европа от изминалите две години е по-малко от възможното, то нека при старта на третата българска Европейска година да разпознаем какво постигнахме и да го интегрираме комуникационно, програмно, в развитие на мрежи от България. Защото светът днес е крос-дисциплинарен и наднационален и изкуството не е просто творческия продукт на талантливи индивидуалисти. То е икономика, политика, социално ангажиране, платформа за диалог.

Вярвам, че има смисъл да контекстуализираме събитията в рамките на Културна столица на Европа и в светлината на инициирания в България Европейски дебат за новата роля на младежките пространства с Комисар Наврачич, в обединяване на млади европейски архитекти в диалог за културните квартали в Европа и с общите им идеи как да се развие във Варна Таляна, в домакинството на Roma Youth Capital. Измеренията на европейския процес на държавите от Западните Балкани с икономическата, политическа перспектива и тази за културен обмен също могат качествено да бъдат интегрирани и развити. България се утвърди като един от ключовите Европейски хъбове за иновации и домакинства първия в държава от Нова Европа Startup Europe Summit. Получи видимост Европейското лидерството на България по брой на жени в ИТ индустрия, водеща тема за политики и корпорации и от България стартира Пан-Европейска коалиция за жени – лидери в дигиталната икономика. Това е значим капитал за развитие на креативните и творчески индустрии във време на дигитална трансформация на света и има директна проекция в политиките за култура. Стотиците Европейци, които видяха с непредубеден поглед добрите страни на живота в България и споделят този свой опит като посланици на държавата ни. Това са само част от приносните резултати от домакинството на Европа през изминалите две години и има много смисъл да погледнем на Културна столица на Европа не просто като на Пловдивски проект, а като на платформа развиваща устойчивото утвърждаване на България в Европа.

Вярвам, че 2019 ще бъде българската година за Европейски мостове и с мъдростта от натрупания опит, на символния език на изкуството ще съумеем да огласим градивната история на Българския Европейски разказ за бъдещето.

На добър час на Пловдив – Европейска столица на културата!

Автор

още от Актуално