GDPR на една година

Какво е Вашето мнение за Общия регламент относно защитата на данните в Европейския съюз - споделете го в Общността на MOVE.BG.


От Марин Маринов, публикувана на 29 май 2019

GDPR или Общият регламент относно защитата на данните в Европейския съюз стана на една година. По този повод комисарите Андрус Ансип и Вера Йоурова публикуваха специално общо изявление, в което твърдят, че регламентът изпълнява успешно своите основни цели - да предостави възможности за действие на хората, да им помогне да придобият по-голям контрол върху данните си и да повиши доверието между бизнеса и клиентите. Те обаче, също така, призовават държавите членки да прилагат правилно и еднакво GDPR - не само по буква, но и по дух - за да не се злоупотребява с него.

Регламентът предизвика разнопосочни реакции сред бизнеса миналата година, тъй като въведе нови изисквания към фирмите, които обработват и използват лични данни на потребителите. Според авторите на разпоредбите, чрез уеднаквяването на правилата във всички държави от Европейския съюз, се създава правна сигурност и се намаляват разходите на бизнеса.

Редица държави извън ЕС включително Чили, Япония, Бразилия Южна Корея, Аржентина и Кения  въведоха подобни на GDPR изисквания, за да улеснят работата на техните компании на европейския пазар. Освен това, за една година новосъздаденият Европейски комитет по защита на данните е регистрирал над 400 трансгранични случая в цяла Европа, съобщава Европейската комисия. Това е доказателство за допълнителната полза от GDPR, тъй като защитата на данните не спира на националните граници, твърдят Ансип и Йоурова.

“Една година по-късно, предприятията вече се възползват от прилагането само на един набор от правила в целия Европейски съюз,” заявяват двамата еврокомисари.

“В области, разпростиращи се от изкуствения интелект и разработването на 5G мрежи до провеждането на честни избори, наличието на надеждни правила за защита на данните дава възможност да развиваме нашите политики и технологии, като се опираме на доверието на хората.”

Ключова роля за правилното прилагане на GDPR имат националните органи за защита на личните данни, посочват двамата членове на Европейската комисия. В България това е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). През 2015 - преди влизането в сила на регламента - едва 40% са знаели за съществуването на орган за защита на данните в тяхната страна. Една година след GDPR, вече 60% са наясно, че специална институция е натоварена с тези контролни функции.

Комисарите Ансип и Йоурова обаче признават, че все още има редица предизвикателства пред GDPR, особено за малките и средни предприятия.

“GDPR промени ландшафта в Европа и извън нея. Съответствието обаче е динамичен процес и не се случва изведнъж. Нашият ключов приоритет за следващите месеци е да се гарантира правилното и еднакво прилагане в държавите членки,” заявяват двамата еврокомисари.

“Настоятелно призоваваме държавите членки да спазват буквата и духа на GDPR, за да се създаде предвидима среда и да се избегне ненужната тежест за заинтересованите страни, и по-специално за малките и средни предприятия.

А какво е вашето мнение една година след влизането в сила на GDPR?

Споделете го в специалното ни виртуално пространство - Общността на MOVE.BG!

Създаваме заедно нашето дигитално утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital