Зеленият дневен ред: Германия отдели допълнителни €60 млрд. за зелена трансформация

Средствата ще бъдат използвани догодина чрез специален фонд за модернизация на страната.


От Марин Маринов, публикувана на 29 декември 2021

Новото германско правителство гласува 60 милиарда допълнителни средства за подпомагане на зеления и дигитален преход на най-голямата икономика в Европейския съюз. Решението идва броени дни след встъпването в длъжност на трипартийния кабинет от социалдемократи, зелени и свободни демократи, в който беше създадено специално министерство на икономиката и климатичните действия.

Средствата, които идват от излишък от взетите държавни заеми през тази година, ще бъдат използвани от 1 януари 2022 година и ще бъдат насочени основно за подпомагане на зелената трансформация на икономиката, както и за свързаната с нея дигитализация. Бюджетът ще бъде управляван от специалния "Фонд за климат и трансформация", който наследява фонда от правителството на Ангела Меркел за климатичен и енергиен преход. 

С новите допълнителни средства структурната ще разполага със сигурни над 76 милиарда евро за 2022 година. Допълнително правителството на социалдемократа Олаф Шолц смята да задели към фонда още над 18 милиарда евро от различни такси, които трябва да бъдат събрани в следващите месеци - основно от еко данъци и продажба на въглеродни квоти. Целта е да бъде достигната сума от почти 100 милиарда за зелена трансформация.

Предложението за допълнителните 60 милиарда към преструктурирания фонд е лично на финансовия министър, лидер на свободните демократи и привърженик на по-строгата финансова дисциплина Кристиян Линдер. Това беше отбелязано от германските медии като положителна стъпка за коалиционното правителство, защото досега имаше колебания откъде ще дойдат средствата за обявените мащабни реформи от министъра на икономиката и климатичните политики Роберт Хабек, съпредседател на Зелените. Дори се появиха спекулации за потенциален конфликт между двамата министри след като Хабек обяви, че ще са му необходими между 50 и 60 милиарда евро на година, за да бъде извършена успешна зелена трансформация на икономиката.

Финансовият министър Линднер определи реформирания фонд като "начало на климатично неутралното и цифрово бъдеще на Германия". Той защити пренасочването на средствата от остатъка от заемите основно към климатичните политики и с решението на Конституционния съд на Германия от тази година, че са необходими незабавни мерки за постигане на целта за климатична неутралност до 2050 година, както и констатацията на магистратите, че настоящите федерални мерки не са достатъчни за осъществяване на успешен климатичен преход 

"60-те милиарда евро за бъдещи инвестиции са стимул за икономиката," заяви Линднер.

Финансовият министър разяснява допълнителните средства на пресконференция в сградата на министерството, Берлин 13 декември 2021 година. Снимка: стопкадър от пресконференцията.

Допълнителните средства идват от изтеглените заеми на правителството на Ангела Меркел за преодоляване на последиците от пандемията през тази година. От набраните 240 милиарда евро 180 са изразходвани, като остатъкът е именно 60 милиарда. През последните две години заради коронакризата правителството на Меркел гласува да спре временно задължението на правителството да държи дефицита на федералния бюджет в рамките на 0.35. Така бяха изтеглени заеми за 130 милиарда през 2020 и 240 през тази 2021. Догодина новото правителство смята да изтегли 100 милиарда евро, а от 2023 обещава да се върне към правилото за дефицит от 0.35.

Предстои приетото в понеделник от правителството предложение за допълнение на федералния бюджет с 60 милиарда евро към "Фонд климат и трансформация" да бъде гласувано в Бундестага. Управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство от 416 депутати от 736.

Климатът - основен акцент за новото германско правителство

Както вече ви разказахме в първата ни статия, посветена на зеления опит на Германия - борбата с климатичните промени е основен акцент в работата на новото коалиционно правителство. Освен, че Федералната република обединява за първи път климат и икономика в едно министерство, начело със съпредседателя на “Зелените” Роберт Хабек, ековедомството запазва част от функциите си, свързани с устойчивото развитие и на практика започва да действа като второ климатично министерство. 

Важно е да се отбележи, че от години подходът към климатичните промени в Германия е хоризонтален - тоест, устойчивото развитие е част от всички политики и от работата на всички министерства. В новата структура на Федералното правителство Министерството на икономическите отношения и климатичното действие е основното ведомство по отношение на климатичния преход и зелената трансформация, което отговаря пряко за борбата с климатичните промени и за извършването на зелена трансформация на икономиката. От друга страна, Министерството на околната среда, опазването на природата, ядрената сигурност и защитата на потребителите освен традиционно ековедомство с климатични правомощия в съответствие с областите си на компетенции (например, биоразнообразие) е натоварено със специални климатични правомощия. То действа, на практика, като второ климатично ведомство със специален акцент върху климатичната адаптация, устойчивото управление на отпадъците и развитието на кръговата икономика. Освен това, в Министерството на финансите една от основните  приоритетни дейности за 2022 година е осигуряването на средства за климатичните политики.

“Опазването на климата се превръща в централна междусекторна задача на Федералното правителство,” заяви Олаф Шолц при представянето на основните цели на управляващата коалиция пред депутатите в Бундестага.

За да разберем по-подробно логиката на климатичния подход на най-голямата икономика в Европейския съюз, ще ви представим подробно функциите на двете министерства. 

Основните правомощия на Министерство на икономическите отношения и климатичното действие са:

 • Създава и изпълнява политиките, свързани с борбата с климатичните промени;
 • Създава и изпълнява политиките за намаляване на парниковите емисии по сектори;
 • Създава и изпълнява политиките за декарбонизация по сектори;
 • Създава и изпълнява политиките за управление на енергетиката;
 • Създава и изпълнява политиките за енергиен преход към чисти форми на производство на енергия;
 • Създава и изпълнява политиките за енергийна ефективност;
 • Създава и изпълнява политиките за преход на сградния фонд към нулеви нетни емисии;
 • Създава и изпълнява политиките за зелена трансформация на икономиката и индустриалното производство;
 • Отговаря за климатичните иновации и новите технологии, свързани с климатично неутралното бъдеще на Германия;
 • Отговаря за общата икономическа политика, включително политиките за инвестиции и конкурентоспособност и гарантиране на пазарната конкуренция;
 • Отговоря за индустриалните политики на страната, включително развитие на “Индустрия 4.0”, индустриални процеси на бъдещето и развитие на аерокосмическата индустрия;
 • Отговаря за външнотърговските политики, включително рекламирането на германските производители и инвеститори;
 • Отговаря за дигитализацията и иновациите, включително дигитализация на икономиката, изграждане на умни градове и региони, развитие на иновациите;
 • Отговаря за политиките за развитие на малките и средни предприятия, включително подпомагането на стартиращите бизнеси;
 • Отговаря за политиките за развитие на туризма;
 • Управлява Федералния институт по геодезия и природни ресурси;
 • Изпълнява ролята на министерство по европейските въпроси;
 • Очаква се да поеме издаването на годишната брошура “Климатичните действия в данни”, издавана до момента от екологичното ведомство;
 • Очаква се да поеме от екологичното министерство прилагането на Закона за структурните промени във въглищните райони, който разписва трансформацията на тези населени места след затварянето на въглищните централи;
 • Очаква се да поеме от екологичното министерство задачите за намаляване на азотния диоксид и публикуването на съответните доклади по тази тема.

Ековедомството - Министерството на околната среда, опазването на природата, ядрената сигурност и защитата на потребителите пък има следните основни правомощия:

 • Запазва част от правомощията по борба с климатичните промени, сред които развитието на природно-базирани решения и политиките по залесяване;
 • Запазва правомощията си по анализ на влиянието на климатичните промени върху здравето на населението, предлагането на мерки и тяхното прилагане, както и управлението на системите за предупреждение при опасни горещини, нива на озона или радиация;
 • Създава и прилага федералните политики по смекчаване и адаптиране към климатичните промени и тяхното прилагане;
 • Създава и прилага федералните политики за развитието на кръгова икономика;
 • Създава и прилага федералните политики за ефективно използване на природните ресурси;
 • Създава и прилага федералните политики за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие;
 • Създава и прилага федералните политики за опазване на почвите;
 • Създава и прилага федералните политики управление на водните ресурси;
 • Създава и прилага федералните политики за опазване на морските богатства и среда;
 • Създава и прилага федералните политики за поддържане на качество на въздуха;
 • Създава и прилага федералните политики за защита от вредни нива на шум;
 • Създава и прилага федералните политики за развитие на нанотехнологии;
 • Създава и прилага федералните политики за контрол на употребата на химични вещества;
 • Подпомага развитието и прилагането на иновации, свързани с опазване на околната среда/екологични иновации;
 • Отговаря за сигурността на атомните централи и ядрените материали;
 • Отговаря за защита на правата на потребителите - функция, която до 2021 година е в ресора на Министерството на правосъдието;
 • Сред федералните агенции, подчинени на министерството, са Федералната агенция по околна среда, Федералната агенция за опазване на природата, Федералната агенция за защита от радиация и Федералната агенция за управление на ядрените отпадъци.

Защо е необходимо това детайлно разграничение на правомощията и включването на климата като основен приоритет в работата на няколко министерства?

Германия изостава в постигането на своите климатични политики и в целите за всички сектори и затова ще трябва да увеличи с три пъти темпа на намаляване на парниковите емисии в следващите години. Това заяви министърът на икономиката и климатичното действие Хабек по време на представянето на актуализирания климатичен статус на Германия*. В следващите месеци правителството планира да подготви нова климатична програма на страната, както и редица законодателни реформи. 

Роберт Хабек представя актуализирания климатичен статус на Германия, януари 2022 година. Снимка: прессъобщение на Федералното правителство.

“Добрите климатични политики ще модернизират страната ни и ще защитят индустриалното бъдеще на Германия. Водещите икономически региони в света вече се ангажираха с климатичен неутралност до средата на века и сега започва глобалната надпревара за производство на най-добрите технологии за тази цел (удебеляването е мое -б.а.). Германия трябва да бъде лидер, за да може да запази своя просперитет и да бъде водещ фактор,” се посочва в актуализирания климатичен статус на страната.

А в България?

Време е да осъзнаем, че зелената трансформация и устойчивото развитие ще помогнат на България да бъде успешна и просперираща държава. Това се казва в специалното отворено писмо до новото правителство, изпратено от инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации “За зелен рестарт”. В него се настоява и за няколко спешни мерки, включително въвеждането на хоризонтален подход към климатичните промени у нас.

Какво още препоръчва Коалиция “За зелен рестарт” и с какви аргументи, научете от Отвореното ни писмо тук.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

*Статията е актуализирана през ануари 2022 година с нова информация.

 

Автор
още по темата

още от Градска джунгла