Граждани правят изборна реформа

В контекста на преминалите при прогнозиран хаос местни избори и референдум за електронно гласуване за пореден път проличаха проблемите на настоящата ни изборна система и предизвикателствата пред нейното реформиране


От МOVE.BG, публикувана на 4 ноември 2015

В контекста на преминалите при прогнозиран хаос местни избори и референдум за електронно гласуване за пореден път проличаха проблемите на настоящата ни изборна система и предизвикателствата пред нейното реформиране. Част от тези проблеми като изборния туризъм, бъркотията в избирателните секции, възможностите за контролиран вот са програмирани в същността на изборното законодателство.

Други са резултат от нарочна слаба информираност на гражданите от страна на институциите, която в ситуацията на реални избори често има тежест на дезинформация. Така задачата да се информират за пореден път се прехвърля на самите граждани и неправителствените организации. Затова MOVE.BG (България Може) стана платформа за уменията и творчеството на десетки българи, които създадоха „Наръчник за изборна реформа“ – онлайн инструмент за гражданско образование, който обяснява изборната реформа от граждани като за граждани.

Наръчник за изборна реформа“ е проект на гражданската платформа MOVE.BG (България Може), който цели да информира.

Според създателите му той си поставя амбициозната задача да подпомогне гражданското общество за по-добро разбиране на изборния процес, неговите проблеми и алтернативите за тяхното решаване. В него сами можем да намерим отговорите на някои от съществените предизвикателства пред изборните правила на страната ни, както и някои въпроси, съзнателно заобикаляни от авторите на настоящия изборен закон и от статуквото, което в момента се ползва от неговите пробойни.

Така например от Наръчника разбираме, че възможните лекарства срещу ниска избирателна активност са изчистване на мъртвите души от избирателните списъци, отнемане на изборните права на лица, участвали в търговия на гласове, санкции за партиите, купуващи гласове, задължително гласуване.

Съществуващият проблем с неверни протоколи от изборните секции пък логично има решения отвъд стените на секциите.

По този казус имаме възможност да избираме между решения като електронно гласуване, увеличено участие на държавната администрация в комисиите за сметка на партийното представителство, както и изнесени извън секциите преброителни секции и т.н. Авторите на Наръчника дават възможност на всеки да допълни и свое собствено решение.

MOVE.BG е платформа на „Наръчник за изборна реформа“ като интерактивен онлайн инструмент, базиран на реални казуси и възможните им решения – такива, каквито произлизат от гражданите. Така този наръчник дава възможност на всеки да проведе своя собствена изборна реформа, да я сравни с тази на другите, да предложи нови решения, да добие представа за обществените нагласи по темата и дори да се скара с приятел точно за избори.

Наръчникът е плод на едно колективно и демократично усилие, което включи труда и творчеството на над 50 доброволци с експертиза в различни области. Политолози, юристи, историци, дизайнери, IT-специалисти са работили в продължение на над половин година под надзора на екипа на MOVE.BG и менторите експерти – Димитър Димитров и Даниел Стефанов. Наръчникът е иновативен онлайн инструмент, който ще продължи да бъде отворен за допълнения, актуализации, корекции и подобрения, които да идват към екипа от граждани и експерти, посредством система за актуализация.

Според създателите му от MOVE.BG (България Може) той е интерактивен инструмент с дълъг живот отвъд кампанийността на едни местни избори и именно това е причината да бъде представен след местния вот. Така Наръчникът за изборна реформа ще продължи да диалогизира проблемите на изборния закон, да се развива и обогатява от гражданите и ще е нужен, докато съществуват изборна система и породените от нея проблеми.

Всеки гражданин може да направи своята изборна реформа на http://elections.move.bg/elections/landing/

MOVE.BG

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще