Български зелени стартъпи могат да кандидатстват за 1 млн. лева COVID-19 европейска подкрепа

Поканата е част от EIT Climate-KIC и е отворена до 7 юни (понеделник).


От Марин Маринов, публикувана на 2 юни 2020

Български стартъпи и микро, малки и средни предприятия, които разработват зелени бизнеси и са засегнати от кризата с коронавируса, могат да кандидатстват за до 1 милион лева европейска подкрепа. Помощта се предоставя от EIT Climate-KIC, част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Срокът за кандидатстване е до 7 юни (понеделник).

Финансирането ще бъде получено веднага - от юли до декември, като максималната сума за един проект е 500 000 евро. Помощта се предоставя под формата на рисково финансиране срещу съответващ дял миноритарни акции за EIT Climate-KIC. За да кандидатствате, трябва да отговаряте на няколко изисквания:

 • Компанията ви да е най-много на 10-годишна възраст;
 • Да можете да докажете сериозно отражение на COVID-19 върху бизнеса ви - например, върху продажби, набирания на капитал, пазарни стратегии и други;
 • Да сте регистрирани в държава-членка на Европейския съюз;
 • Да можете да разпределите по дейности помощта от EIT - тоест, да имате готовност да предоставите план за следващите 3-6 месеца, в които е разпределена сумата от между 600 000 до 1 милион лева;
 • Фирмата ви да е в стартираща или активна фаза (startup или scaleup), или да бъде микро, малко и средно предприятие (МСП);
 • Да отговаряте на европейското определение за МСП като брой персонал и приходи: до 10 служители да имате приход до 2 млн. евро за изминалата година, до 50 служители - до 10 млн. евро, а ако имате до 250 наети души, то проходите ви не трябва да надвишават 50 млн. евро.

Ако преди сте получавали финансиране от EIT, това не пречи да кандидатствате за помощта.

Сред критериите за оценка на кандидатите са: иновативност, въздействие върху борбата с климатичните промени, бизнес стратегия, оценка на екипа на компанията, минали участия в акселератори и конкурси.

За какво можете да използвате финансирането?

Помощта от Европейския институт за иновации и технологии може да бъде разпределена по няколко пера:

 • Разходи за хора, които се занимават с развитието на бизнеса;
 • Разходи за пътуване и съпътстващи дейности, включително участия по събития, ако са свързани с бизнес стратегията на продукта/услугата;
 • Разходи за амортизация, като закупуване на материали и техника, необходими за създаване на прототип;
 • Разходи за услуги, свързани с бизнес стратегията - маркетинг, техническа поддръжка, правна помощ, финансови съвет и други;
 • Разходи за храна, ако са свързани с развитието на бизнеса.

Поканата за кандидатстване е отворена до 7 юни (понеделник). За повече информация тук.

За зелен рестарт на българската икономика чрез иновации

COVID-19 ни показа, че повече не можем да отлагаме възстановяването на нарушения баланс човек-природа. Намираме се в извънредна ситуация, чието решаване изисква изграждането на модерна икономика, която се грижи за здравето на хората и природата и която създава работна среда, базирана на иновативни практики, съпосочни с водещите тенденции в света. Подкрепете отвореното писмо до правителството "За зелен рестарт чрез иновации"!

Подпишете сега!

Инициатори на писмото са MOVE.BG, BESCO - Българската стартъп асоциация, Founder Institute София, Sofia Startup, Джуниър Ачийвмънт България, Нулев отпадък - България, "Институт Кръгова Икономика", Българският център на жените в технологиите (BCWT).

Създаваме заедно нашето  утре!

*Последно обновяване на статията на 3 юни.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital