Зелените стартъпи са двигатели на структурна промяна в икономиката

Това е един от основните изводи от специалното изследване Green Startup Monitor 2020 Германия.


От Марин Маринов, публикувана на 15 септември 2020

Зелените стартиращи бизнеси са станали един от основните икономически играчи в Германия, тъй като 21% от всички млади и иновативни компании във Федералната република са именно зелени стартъпи. Това показват данните от наскоро публикуваното изследване Green Startup Monitor 2020 Германия.

Докладът се основа на отговорите на 338 зелени стартъпи и на 1282 незелени стартиращи бизнеси. На пръв поглед зелените стартъпи са като останалите млади компании в начална и активна фаза - тяхна главна цел е растежът. От друга страна, обаче, при “меренето” на успеха - или целта на бизнеса - нещата се променят. Докато всички зелени стартъпи включват индикатори за въздействие върху обществото и околната среда, то само 23% от незелените стартиращи бизнеси имат подобни KPIs.

Още две данни правят впечатление като разлика между двете групи стартъпи - поставянето на екипа на преден план и участието на жени. Докато мотивацията и личностното развитие на служителите са важни за 50% от незелените стартъпи, то при зелените процентът нараства на 75%. При тези компании се наблюдават и повече жени основатели - 22% от стартъпите - в сравнение с 13% при незелените.

Агент на промяната

Авторите на изследването посочват и основната разлика между двата типа стартиращи бизнеси: зелените стартъпи изпълняват двойна функция. От една страна, те са ориентирани предприемачески, т.е. търсят печалба от икономическата си дейност, а, от друга страна - тези икономически играчи имат сериозно обществено въздействие, защото чрез своите продукти и услуги те допринасят за опазването на природата и борбата с климатичните промени.

Заради това зелените стартъпи имат конкретен и значим положителен екологичен отпечатък върху обществото: техните иновативни продукти и услуги се опитват да решават значими предизвикателства на днешния ден. Сред каузите на зелените стартиращи предприемачи в Германия са: борбата с пластмасата, въвеждането на практиките на кръговата икономика, реформирането на енергийната система и опазването на околната среда.

“Зелените стартъпи имат ключова роля като инженер на структурна промяна. Докато установените традиционни компании са силни в подобряването на съществуващи продукти - именно стартъпите са пионери при създаването на фундаментални екологични иновации на пазара. Настоящият Green Startup Monitor за пореден път илюстрира, че зелените стартиращи компании в много сектори трябва да се борят със значителни препятствия и не винаги са възнаградени за тяхната устойчивост," посочват авторите на изследването.

Едно от основните предизвикателство пред зелените стартъпи е набирането на капитал, показват данните от доклада. Този проблем е особено сериозен в подгрупата на много иновативните проекти, при които дори и малко забавяне в осигуряването на инвестиции може да застраши изцяло тестването на идеите.

Затова авторите на доклада препоръчват няколко мерки в подкрепа на зелените стартъпи, сред които създаването на зелена линия за финансиране, специално за младите иновативни компании, както и създаване на зелени хъбове, които да подобрят сътрудничеството както между зелените стартъпи, така и с малките и средни компании и с други участници в екосистемата - фондове, ангел инвеститори, агенции.

“Времената на преход като този, в който живеем в момента, предлагат голям набор от възможности за установяване на нови бизнес модели, импулси, идеи и нови форми за създаване на стойност. А това, от своя страна, променя нашето общество в дългосрочен план и осигурява икономическо, екологично и социално развитие. Затова зелените технологии и устойчивите дигитални бизнеси ще бъдат с повишаващо се търсене в бъдеще,” пише в интрото на доклада министърът на околната среда Свеня Шулце.

Германия предприе редица стъпки в подкрепа на зелените проекти и борбата с климатичните промени, включително чрез определянето на национална цел от 55% намаление на нивата парникови газове до 2030 година спрямо 1990 и създаването на климатичен пакет от 54 милиарда евро за изпълнението на тази цел. Берлин прие повишаването на целта преди да бъде обявено дали и с колко ще се повиши общоевропейската цел, която към момента е 45% намаление спрямо нивата от 1990. Засега анализаторите очакват Европейската комисия да обяви до броени дни повишаване на 50 или 55%. В началото на септември Федералната република емитира и своята първа емисия зелени държавни облигации, средствата от които трябва да бъдат инвестирани задължително в зелени инициативи. Германия, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, се обяви и за зелено възстановяване след коронавируса. Свеня Шулце е сред екоминистрите, подписали отвореното писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон две Лайен с настояване Зелената сделка да бъде европейският път след COVID-19. Българският министър не е сред подкрепилите призива за зелен рестарт.

"Напълно съм наясно, че времената на преход, като този в който живеем, изискват конкретни нива на политическа подкрепа. Затова заявявам, че зелените стартъпи имат моята пълна подкрепа," пише Шулце в Green Startup Monitor 2020.

А в България?

У нас също има смели зелени предприемачи, които предлагат иновативни решения на климатичната криза. MOVE.BG издаде специална брошура "Зелените новатори от България", в която ви представяме седем зелени стартъпа чрез техните продукти и услуги и мотивацията на техните основатели да поемат по пътя на създаване на бизнес с обществена кауза и въздействие. 

Брошурата е част от системната работа на MOVE.BG в подкрепа на зеления рестарт на българската икономика. Заедно с "Грийнпийс"-България, WWF България и "Институт Кръгова Икономика" събрахме 50 от водещите български експерти от бизнеса, науката и гражданския сектор. Чрез специален формат за генериране на идеи те дадоха над 150 предложения за зелено възстановяване по темите климат, енергия, кръгова икономика, зелени стартъпи и иновации, както и биоразнообразие и земеделие. 

Прочетете идеите на експертите допринесете със свои предложения.

Създаване заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital