Чуждестранните учени за Българския национален въпрос

На 21 април от 10:00 часа гост на програма “Моята българска история” на MOVE.BG ще бъде Николета Войнова от Македонския научен институт.


От Моята българска история, публикувана на 20 април 2021

Водени от идеята за съхраняването на мира на континента след Руско-турската война (1877-1878), лидерите на Великите сили отлагат решаването на Източния въпрос, но създават като неразделна част от него Българския национален въпрос - стремежът на българите на Балканския полуостров за освобождение и обединение в една обща българска национална държава. 

В годините след Берлинския конгрес борбата между балканските християнски държави за разпределение на османското наследство се ожесточава, а изводите от Берлинския конгрес и уреждането на Съединението показват, че привличането на симпатиите на големите европейски държави е от ключово значение за България, Сърбия и Гърция. Западни учени, журналисти, предприемачи, търговци и пътешественици кръстосват Балканския полуостров и със своите текстове участват в оформянето на настроенията на обществата в своите държави спрямо българската кауза. 

Още в края на XIX при засилването на сръбската пропаганда в Македония българските политици и учени виждат нуждата от привличането на чуждестранната наука на българска страна чрез представянето и излагането на пред света на езика, историята и културата на останалите под чужда власт българи. Богатите езикови познания на българския елит му позволяват да създаде международни контакти и да инициира научен обмен, чрез който да защитава историческата истина и да лобира за подкрепата на Великите сили за успешното решаване на Българския национален въпрос. 

За чуждестранните учени, изкушени от българската история, ще си говорим заедно с Николета Войнова, член на Македонския научен институт. 

Гледайте ни, ще бъде интересно. Разговорът ще бъде излъчен във Facebook-страницата на "Моята българска история".

Моята българска история

Една програма на MOVE.BG, с която популяризираме българската история и стимулираме нейния обективен прочит чрез иновативен модел на включване и съучастие. Организираме специализираното предаване Историци и истории, чрез което обсъждаме важни исторически теми с доказани експерти. Предаването стимулира неидеологизираното обсъждане на нашето общо минало както и съвременното му измерение.

Програмата поддържа и и интерактивна историческа карта на България, защото в сърцето на “Моята българска история е идеята, че всички ние заедно създаваме съдържанието на нашия общ исторически разказ. Вярваме, че за да продължим напред в общото ни бъдеще, първо трябва заедно да разкажем и познаваме общото ни минало.

Помогнете ни да намерим заедно частите на нашия общ пъзел!

Разкажете ни история на нашата интерактивна карта! Защото всяка история освен лична е и наша обща!

Автор
още по темата

още от Моята българска история