11 милиарда евро очакват иновативния бизнес и научните проекти догодина

Финансирането е част от последната година на европейската програма “Хоризонт 2020” и е насочено към сфери като изкуствения интелект, енергийната ефективност и кръговата икономика.


От Марин Маринов, публикувана на 4 юли 2019

През 2020 година европейските бизнес и научни среди ще имат достъп до 11 милиарда евро, за да развият своите проекти, съобщи Европейската комисия тази седмица. Парите са последният транш по програмата за иновации и наука “Хоризонт 2020” и са предвидени за идеи, които решават обществени предизвикателства по новаторски начин и чрез използването на дигиталните технологии. Проектите трябва да стимулират устойчивото развитие на икономиката и да допринесат за икономическия растеж и повишаването на заетостта в Европейския съюз чрез иновации, обясняват от Еврокомисията. 

ЕК обяви точното разпределение на бюджета за “Хоризонт 2020” за догодина за няколко от перата на програмата. Например, за Европейския съвет по иновации (EIC), който финансира разрастването на иновативни стартъпи, както и превръщането на научни идеи в успешни бизнес проекти, са отделени 2.2 милиарда евро. EIC се намира в пилотна фаза и през 2020 година ще работи основно по две програми: акселератор за стартъпи и т.нар. pathfinder за тестване на радикално нови концепции за технологии на бъдещето. Пълната работна програма и срокове на EIC можете да намерите тук

Четири ключови пера

2.8 милиарда евро са отделени за т.нар.политическа програма на Европейската комисия, в която едни от ключовите приоритети са създаването на нови работни места и стимулирането на икономическото развитие, премахването на бариерите пред развитието на дигиталната икономика и изграждането на устойчив енергиен съюз. 

Тези приоритети се превръщат в следните четири ключови пера на “Хоризонт 2020”:

1.Проекти за дигитална икономика с бюджет от 649.1 милиона евро за 2020 година:

Тези средства ще бъдат насочени към дигитализиране на европейската индустрия, включително сектора на услугите, както и за стимулиране на иновационни хъбове и платформи, и за подпомагане на вече започнали бизнеси.

Снимка: Европейска комисия под лиценз CC.

Например, за бизнес и научни проекти, свързани с изкуствения интелект (AI), са заделени 396 милиона евро. През ноември тази година и април догодина ще се приемат документи за AI-базирани здравни проекти, като финансирането по това перо е 110 милиона евро. През декември ще бъде отворено кандидатстването за иновативни проекти за безпилотни коли. Бюджетът е 50 милиона евро, като ще има и второ процедура за прием на предложения през април 2020 година.;

2.Повишаване на сигурността чрез финансиране от 427.4 милиона евро

Целта на това перо е да се подкрепят проекти, които предлагат иновативни решения за силна, автономна и модерна система за сигурност на Европейския съюз. Също така, акцент е поставен и върху бизнес и научни инициативи, които прилагат дигитални технологии за изпълнение по новаторски и по-сигурен начин на ангажиментите на работещите в полицейските, пожарникарските и митническите служби.

Например, 116 милиона евро ще бъдат насочени към проекти за киберсигурност, които се борят и предовратяват по иновативен начин престъпленията онлайн. По това направление ще бъдат обявени два конкурса - през ноември тази година и март догодина;

3.Проекти за намаляване на вредните емисии и справяне с климатичните промени: бюджетът е 1.4 милиарда евро за 2020 година. Основната цел на това перо на “Хоризонт 2020” е по-бързо преминаване към водородно неутрална икономика, при която чрез иновации икономическите сектори произвеждат толкова вредни емисии, колкото се поглъщат и преработват. 

Например, този месец ще бъде отворено кандидатстването за изработката на батерии на бъдещето, които не вредят на природата. Сумата по този проект е 132 милиона евро, а през декември ще бъде обявена и втори прием на предложения.

През септември пък ще бъде отворено кандидатстването за иновативни енергийни решения за градовете. Отново ще има и втори прием - през май 2020 година. Общото финансиране е 60 милиона евро;

4.Бизнес и научни идеи, които развиват кръгова икономика чрез инвестиции от 400.7 милиона евро догодина:

Например, 206 милиона евро ще бъдат отделени за бизнес и научи идеи, които целят да направят по-ефективни и по-конкурентоспособни производствата, които традиционно използват много енергия в производството на стоки.

Този месец се отварят процедурите за кандидатстване по два конкурса - ефективно използване на първични суровини и водни ресурси в индустрията, както и иновативни методи за тяхната повторна употреба. Сумата по това перо е 97.5 милиона евро.

Също през юли ще започнат да се приемат и документи за иновативни методи за повторни използване на пластмасовите отпадъци от храни и напитки, а предвиденият бюджет е 20 милиона евро.

Извън тези четири ключови пера, “Хоризонт 2020” ще финансира с 1 милиард евро обмена на млади учени догодина чрез програмата “Мария Склодовска - Кюри”. А 550 милиона евро ще бъдат насочени към подкрепа на международно сътрудничество: например, развиването на иновативни проекти за чиста енергия със САЩ и Япония или общи проекти за биотехнологии и урбанизация с Китай.

Останалата част от бюджета на “Хоризонт 2020” за догодина ще бъде допълнително публикувана скоро. Чрез програмата ЕС финансира, също така, Европейския институт за иновации и технологии (EIT), Европейския научноизследователски съвет и Съвместния изследователски център на ЕС (JRC).

От “Хоризонт 2020” към “Хоризонт Европа”

През новия програмен период на Европейския съюз (2021-2027) “Хоризонт 2020” ще бъде заменена от нова програма - “Хоризонт Европа”, която цели по-ефективно развитието на иновациите и тяхното бизнес измерение. Програмата ще разполага с рекорден бюджет от 100 милиарда евро, сериозно повишение спрямо общия бюджет на “Хоризонт 2020” от 77 милиарда евро.

“Настоящата програма “Хоризонт 2020” произвежда ново знание и технологии и има силно икономическо въздействие,” споделя Карлош Моедаш, европейски комисар за изследвания, наука и иновации.

“За всеки 100 евро, които инвестираме чрез тази програма, ние очакваме да получим 850 евро към нашия брутен вътрешен продукт, създавайки милиони работни места за европейците. Затова предложихме 100 милиарда евро бюджет за новата програма “Хоризонт Европа” с цел да повишим конкурентоспособността, иновативния потенциал и научното превъзходство на Европейския съюз.”

MOVE.BG в подкрепа на иновациите

Проектът ни “The ChangeMakers of Bulgaria” е проектът ни, които обединява новаторите на България! В MOVE.BG знаем, че  България има таланти, които адресират световни предизвикателства. Искаме да покажем техните лица и да стимулираме промяната от България за света.

Двигателите на промяната е клубът на MOVE.BG, който идентифицира, свързва и обединява променящите България в национална мрежа.

За да създадем заедно нашето утре!

Ако ти си човек, който има ясна ценностна система и визия за позитивна социална промяна!

Ако използваш иновации и нови технологии в подкрепа на социалния и икономически напредък!

Стани част от The ChangeMakers!

Включи се сега!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital