Иновации в образованието: Позитивно образование

Преоткриване на образователното ДНК


От Димитър Татарски, публикувана на 27 май 2018

Промяната във времето и пространството съвсем естествено променя и нас, хората по света. И тук, в България, огромни предизвикателства и възможности се редуват все по-динамично в дневния ред на обществото, а революционни технологии и иновации - очертават все по-осезаеми страхове и надежди в умовете и сърцата ни. Оптималното развитие и функциониране в такива разнообразни обстоятелства изисква и разнообразни средства, подходи и модели за това.

Включително и в образованието!

Днес в училище има среда, създаваща условия за масово прилагане на един образователен подход, който на теория работи за всички, а на практика – за никого. Настоящата статия се базира на вяра в обратното – че е нужна среда и условия за прилагането на комбинация от различни подходи, които може на пръв поглед да не работят за никого, но реално са полезни за всички. Сред тези възможни подходи е позитивното образование.

Наука и практика доказват, че пълноценната подготовка за живота след училище и семейното вкъщи предполага също толкова голяма нужда от знания и факти по учебни предмети, колкото и от умения за благополучие и характер. Постигането на баланс между едното и другото е същността на позитивното образование. С други думи, в час по математика съзнателно да преподаваме и упоритост, оптимизъм, работа в екип… Учители и училища в чужбина като KIPP в САЩ, Geelong Grammar School в Австралия и University of Birmingham School във Великобритания не просто показват, че това е възможно, но и че то води до широк спектър от положителни резултати, в това число и чисто академични.

Да, макар и през последните 150 години да са пренебрегвани в много от образователните системи по света, благополучието и характерът са били цели в образованието от хилядолетия насам.

Иновативното тук е всъщност преоткриването на нещо така класическо по нов и актуален начин.

Новото и актуалното идват от съвременните открития в позитивната психология и науката за характера, както и от силно застъпения научен подход в процеса: изграждаме благополучие и характер на базата на изследвания и доказателства, а не на базата на нечие неаргументирано мнение. По-конкретно, те идват от открития като това на Анджела Лий Дъкуорт, че в сложни и трудни обстоятелства като тези, в които вече живеем, упоритостта е двойно по-надеждна в предсказването на успех, отколкото самото IQ. Открития, вече признати и отразени в рамки като тази на Световния икономически форум за уменията на 21 век, чийто трети стълб са именно качествата на характера.

Отивайки по-дълбоко, позитивното образование насърчава активна промяна в масово разпространената парадигма сред родители, учители и общество, че истински възпитаваме и преподаваме единствено чрез отстраняване на пропуски, слабости и минуси. Също толкова важно е да акцентираме и култивираме силните страни и плюсове на децата вкъщи и на учениците в училище. Защото позитивните аспекти са тези, които дават истинска, автентична проява на творчество; които свързват и ангажират със задачите у дома, учебните предмети в клас и с хората наоколо; които в духа на казаното от Бъкминстър Фулър, променят понякога така тъжната реалност за част от нашите деца, олицетворявайки нов модел, правещ стария вече негоден.

Като добавена стойност, позитивното образование подпомага цялостното развитие и процъфтяване на индивида.

Емоции, ангажираност, взаимоотношения, смисъл, постижения, силни страни на характера… - всички те са предмет на активна, съзнателна работа. По отношение на образователната система, позитивното образование е полицентрично и се грижи за благополучието и характера на всички ни като участници в нея - ученици, учители, администрация, родители, местна общност и общество. Същевременно проекти за социални иновации, базирани на благополучие, характер и практическа мъдрост, предвиждат съществен принос към промяната, развитието и качеството на живот в обществото. Изграждането на умения за благополучие и характер не просто води до по-високо академично представяне в училище, но и до по-ефективно функциониране на държавата като цяло: все пак, образованието захранва с кадри икономиката, бизнеса, политиката...

Чисто интуитивно, повечето от нас усещаме, че характерът има значение.

Той е в основата на големите истории за успех и принос в обществото на хора и организации, чиито имена и дела ни вдъхновяват трайно. Усещаме, че има и нещо, което липсва в образованието! Знанията по учебни предмети и резултатите от изпити са само половината от картината. Имаме нужда и от другата половина. Може би, дори повече в момента. Защото ако приоритизираме характера, знанията и успехите ще следват от само себе си, и то заради правилните причини. Обратното обаче не става! За което, уви, свидетелстват резултатите в България и други държави по света.

 

Димитър Татарски

Митко е посланик на Move.BG в област Благоевград. Той е съосновател на социалния старт-ъп Общност Каузи и Начинания (ОКиН), подпомагащ промяната, развитието и качеството на живот в страната чрез социални иновации. ОКиН е инициатор на Характер.бг: социален проект за изграждане на онлайн платформа за благополучие и характер в България. Платформата ще популяризира научен подход към изграждането на благополучие и характер вкъщи и в училище и ще подпомага координацията и сътрудничеството между деца родители, учители и експерти, служейки като символична социална мрежа между всички ни. Характер.бг ще предоставя онлайн достъп до тематични ресурси, методическа подкрепа за интегриране на позитивното образование в българската образователна система, голямо разнообразие от съпътстващи офлайн преживявания за благополучие и характер, социални иновации за повече благополучие и характер в обществото.

Автор
още по темата

още от Отправна Точка