Как един документ промени изцяло бъдещето на Европа и света

Парижкото споразумение означава нов път на развитие


От МOVE.BG, публикувана на 14 октомври 2016

Във времена, в които усещаме как земята се разтриса под краката ни от турбулентни процеси с огромно геополитическо значение, събития като ратифицирането на Парижкото споразумение за климата от редица държави и ЕС остана извън основния фокус на обществено внимание. Същевременно, този световен акт ни насочва в необратима посока на развитие, в която всички инвестиции, всички регулации и индустриални стратегии трябва да се прекроят към една глобална икономика, задвижвана от 100 % чиста енергия. С ратификацията на споразумението от страна на ЕС се изпълниха условията то да е прието от поне 55 държави и те да са отговорни за най-малко 55 % от глобалните емисии на парникови газове. Така то ще влезе в сила на 4-ти ноември. Какво означава това за бъдещето ни?  

Край на ерата на изкопаемите горива

Парижкото споразумение ясно дава знак, че ерата на изкопаемите горива приключва. Новите проекти, свързани с добиване на въглища, петрол или природен газ са обречени на липса на бъдеще. Даден е старт на постепенното елиминиране на изгарянето или изкопаването на съществуващите резерви от горива. Това е една от най-неотложните мерки за спасяването на планетата от затопляне, суша, горски пожари, замърсяване, урагани и конфликти за намаляващите ресурси.  

Екологичен личен транспорт

Как споразумението от Париж промени изцяло бъдещето на Европа и света

Германия отново прояви особена решителност в борбата с вредните емисии, като взе окончателно решение да изведе от експлоатация автомобилите, които използват горива до 2030 г.  Решението е твърдо, но не и изненадващо, предвид политиката в подкрепа на развитието на електромобилната индустрия в страната през годините. В глобален мащаб се очертава огромен хоризонт за инвестиции в инфраструктура (специализирани зарядни устройства и станции), която да поддържа масовата употреба на такъв тип превозни средства, както и в развитието на по-практични технологии (по-бързо зареждащи се и трайни батерии, по-голям пробег, повече възобновяеми източници на енергия).

По-малко месо

Как споразумението от Париж промени изцяло бъдещето на Европа и света

Все още няма яснота в стратегията, която ще предприемат държавите, за да се намалят емисиите от парникови газове, които произвежда животновъдството, но има цифри, ясни предизвикателства и първи стъпки в тази посока. Китай, като държава с най-голям дял в този тип замърсяване, вече откито води кампания сред населението си за ограничаване на месото.

В развитите държави вегетарианството ще донесе купища екологични и здравни ползи (като намаляване на здравните разходи с до 3% от световния БВП, възстановяване на естествените хабитати и обособяване на повече тревисти площи и гори), но сред развиващите се страни и номадски групи ще има значително засилване на бедността. Но преминаването на изцяло вегетарианска или веганска диета не е задължително условие в борбата с изменението на климата. Простото спазване на балансирана диета и справянето с неефективността също биха имали огромен ефект. Заради загубата и изхвърлянето на храни и преяждането, под 50% от произвежданите в момента калории всъщност се използват ефективно.

Повече наука

Сред ключовите условия на споразумението е мерките, които предприемат държавите да са в унисон с последните научни изследвания и препоръки в областта на борбата с изменението на климата, както на този етап, така и за в бъдеще. Науката е основната движеща сила в тези процеси. Освен в актуални проучвания, държавите ще трябва да инвестират повече в науката, която развива чисти технологии, устойчива икономика и решения във всички сфери.

Инвестиции в природата

Как споразумението от Париж промени изцяло бъдещето на Европа и света

Споразумението утвърждава важната роля на екосистемите, биоразнообразието и земеползването в редуцирането на вредните емисии. То промотира устойчивото управление на земите, което варира от консервация и възстановяване на горите до подобряване на земеделието. Засаждането на повече дървета обаче далеч не решава проблемите на земята и не трябва да бъде повод за отлагане на по-строгите мерки, които големите индустриални държави трябва да предприемат.

Тези примери далеч не изчерпват всички аспекти на промяната, която ни предстои.

Споразумението оформя рамката, в която ще се осъществи международната борба с изменението на климата, но конкретните мерки и цели за даден период се оформят на вътрешно, държавно ниво. Те зависят от природните дадености на страната, потенциалните проблеми в хода на затопляне на планетата и преобразуването на секторите най-големи замърсители. Затова на този етап няма единна конкретика в мерките на световно ниво, но има единност в целите: адаптиране на индустрията, икономиката и начина на живот към такива с нулев въглероден отпечатък. На фона на тези цели се оформя и по-обща картина на промените, които ще засегнат целия свят.

Как споразумението от Париж промени изцяло бъдещето на Европа и света

Европейският съюз от години е в авангарда на международните усилия за борба с фаталните промени в климата. След незадоволителния резултат от преговорите в Копенхаген през 2009 г., ЕС работи усилено върху изграждането на широка коалиция между развитите и развиващите се държави в полза на големите цели, които оформиха успешния ход на конференцията в Париж.

Къде е България?

Сега всичко е в ръцете на националните правителства, които трябва да ратифицират споразумението от Париж. Ако това не се случи във всички страни членки на ЕС, тези, които вече са направили стъпката (Австрия, Германия, Малта, Португалия, Словакия, Унгария и Франция), ще се окажат сами в обещанията за намаляване на вредните газове. За да стане юридически обвързващо за България, споразумението се нуждае и от ратификацията на Народното събрание, след като през април то бе подписано от президента Росен Плевнелиев. 

Как споразумението от Париж промени изцяло бъдещето на Европа и света

България продължава да се счита за „страна с икономика в преход”

Т.е. страната ни няма да е задължена да внася финансови помощи за развиващите се държави. Делът на България в световните въглеродни емисии е около 0,14 %*, което ни прави сравнително малък замърсител, но статистиката на глава от населението ни нарежда на 60-то място сред 195 държави. За България, ратифицирането на Споразумението от Париж ще има пряко отражение върху добива на въглища, който следва да се ограничи за сметка на енергията, която се добива от възобновяеми източници. Намаляването на емисиите не би следвало да бъде огромно предизвикателство пред законодателната и административна рамка от гледна точка на наличните възможности, залегнали през 2012 г. в Третия национален план за действие по изменение на климата и в приетия през 2014 г. Закон за ограничаване изменението на климата. По това време България е била на първо място в Европейския съюз по ръст на вредните емисии.

MOVE.BG ще продължи активно да следи развитието по прилагането на Парижкото споразумение, както в глобален мащаб, така и в България.

Автор

още от Актуално