Колко е лесно да се заслушаш!

Ашод Дерандонян от „Заслушай се!“ на Вечери за наивници и социални предприемачи


От Камелия Халил, публикувана на 16 август 2017

Ашод Дерандонян е най-доброто рекламно лице на каузата на „Заслушай се!“ и за това има много причини.

Най-важната от тях е, че Ашо грабва вниманието и съвсем наистина те кара да се заслушаш. Затова и го поканихме на юлските ни Вечери за наивници и социални предприемачи, които организирахме заедно с нашите приятели от Reach for Change. Ашо ни запозна със свят, който повечето от нас познават бегло. В 20-минутното си представяне той ни разказа за основните проблеми на глухите хора, за държавната политика спрямо тях, за успехите на фондацията „Заслушай се!”, на която е основател и председател.

Научихме за предизвикателствата в работата му, но и за реалната възможност за променотворчество.

Ашод вярва, че с осигуряването на подходяща среда и качествени социални услуги посредством информационните технологии, като например видеожестов превод и програма за преобразуване на говор в текст, животът на глухите хора в България значително би се подобрил. Ефективността на такива инструменти, разбира се, би била в пъти по-голяма, когато настъпи промяна в мирогледа на глухите хора за самите себе си, в мирогледа на техните чуващи близки, в обществения мироглед изобщо.

Ашо е застъпник на идеята жестовият език да бъде приет като равнопоставен на всеки вербален език, който ние, чуващите, използваме в комуникацията си. Според него държавната политика би следвало да се преобрази от подпомагаща в съдействаща, за да може тези 95% от глухите, живеещи в изолация, да бъдат активно и пълноценно включени в обществения живот.

Какви други лични уроци и премеждия ни сподели Ашод Дерандонян вижте във видеото.

MOVE.BG

тагове
Актуално, видео,
Автор