Кръгла маса за иновации в социалната икономика

Социални предприемачи, представители на публичния и частния сектор ще обсъдят заедно конкретни мерки за популяризиране и финансиране


От МOVE.BG, публикувана на 20 април 2018

Столична община и MOVE.BG са се класирали като участник в пилотния проект на Европейската комисия за насърчаване на социалните иновации The European Social Economy Regions 2018.

В тази връзка, на 25 април в пространството на MOVE.BG ще се проведе кръгла маса

На нея ще има представители на публичния и частния сектор, социални предприемачи и поддържащи организации. На срещата ще присъства и експертен представител на Комисията - Джорджиа Ефремова (Policy Officer, Financial instruments - Social Impact Investment, European Commission, DG ECFIN/ L2). Тя ще сподели какви са следващите етапи и дейности по проекта, по който към момента участват 30 региона от цяла Европа и отвъдморски територии.

Целта на кръглата маса е да се обсъдят конкретни действия, свързани с популяризиране и финансиране на иновации в сферата на социалната икономика, както и създаването на мрежа от заинтересовани страни на национално и европейско ниво.

Освен Джорджиа Ефремова, чиято реч ще бъде откриваща за серията тематични обсъждания, думата ще имат социални предприятия като Human in the Loop и Airlief и представители на местните публични институции.

Тема на първата дискусия в рамките събитието са стратегиите за повишаване на осведомеността за социалната икономика и понятието за социална иновация. След това ще бъдат обсъдени мерките за изграждане на капацитет от извличането на опит и правната експертиза до достъпа до финансиране, включително и възможностите за публично-частно партньорство. Последният трети дискусиоенен панел е посветен на изграждането на обща рамка и план за действие - ще бъде дефинирана цел, споделена от всички заинтересовани страни, и ще се набележат конкретни стъпки в краткосрочен план.

Срещата ще се състои на 25.04 от 9 до 12:30 ч. в дома на MOVE.BG на ул. "Сердика" 20. Ако сте активно ангажирани по темата и бихте желали да се включите, моля, използвайте регистрационната ни форма.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика