Световни лидери обещаха възстановяването след COVID-19 да бъде зелено и устойчиво

Необходими са незабавни действия, защото се намираме в извънредно положение заради климатичните промени, заявиха над 70 държавни и правителствени ръководители.


От Марин Маринов, публикувана на 1 октомври 2020

Световни лидери обещаха да предприемат реални действия, включително чрез план от 10 точки и механизъм за отчет, така че до 2030 година да бъде обърната тенденцията на загуба на биологичното разнообразие, а до 2050 година -  да бъде възстановен балансът човек-природа. Първа точка от документа, наречен "Leaders' Pledge for Nature" ("Лидерско обещание към природата"), е ангажиментът възстановяването след коронавируса да бъде зелено и справедливо за всички и да осигури изграждането на устойчиви в екологичен план общества.

Инициативата беше представена официално по време на срещата на ООН за биоразнообразието тази седмица и стана популярна онлайн само като "Pledge for Nature". Към 1 октомври “Обещание към природата” е подписано от част от държавите със сериозен екологичен отпечатък като Япония, Канада, Австралия, както и от водещи страни от Африка и Латинска Америка. Европейският съюз е представен както като един блок с подписа на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, така и с подписите на почти всички държави членки. Големите отсъстващи са три от най-големите източници на парникови газове - САЩ, Китай и Индия, а от Европа - Полша.

“Ангажираме се да поставим биоразнообразието, климата и околната среда, разбирани в тяхната пълнота, в сърцето на стратегиите ни за възстановяване и инвестиции след COVID-19 и в работата ни по национално и международно сътрудничество и развитие,” пише в документа, подписан от над 70 държавни и правителствени ръководители.

Защо се намираме в извънредно положение?

Науката ясно показва, че загубата на биологичното разнообразие, климатичните промени и унищожаването на земните ресурси нарастват с безпрецедентни нива, се посочва в текста на “Pledge for Nature”. Това предизвиква необратими негативни последици за животоподдържащите системи на нашата планета, но и подлага под риск нашите социални, политически и икономически системи, тоест нормалния живот на обществата ни. Текстът пряко свързва икономическото благосъстояние със състоянието на околната среда.

Загубата на биоразнообразието е един от най-големите проблеми, защото, от една страна, то се усилва заради климатичните промени, а, от друга - загубата на биологичното разнообразие намалява способността на Земята да поглъща вредни емисии газове и по този начин климатичната криза се задълбочава. Според държавните и правителствени ръководители човешката намеса в екосистемите и хабитатите на животните увеличава риска от появата и разпространението на нови болести и епидемии, а кризата с коронавируса е само един подобен пример. Според данните на ООН и специализирани научни институции популацията на бозайници, риби, птици, земноводни и влечуги е намаляла със 68% между 1970 и 2016 година, към днешна дата са загубени 85% от влажните зони, а 66% от морската територия на Земята е подложена на многократен и силен натиск от човешката дейност.

“Намираме се в състояние на извънредно планетарно положение: взаимосвързаните кризи на загуба на биологичното разнообразие, нарушенията в екосистемите, както и климатичните промени - предизвикани отчасти от неустойчивите практики на производство и потребление - изискват незабавни и спешни действия на световно ниво,” пише в текста на “Обещание към природата”.

“Ние се ангажираме да предприемем необходимите действия, за да постигнем визията да живеем в хармония с природата до 2050 година. За да се изведе светът по правилния път към тази дългосрочна цел, ще е необходима силна политическа воля в съчетание с реална отчетност и подходящите правни, икономически и финансови инструменти и стимули. Всички - правителствата, бизнесът и хората - трябва да участват. Трябва да разширим и укрепим движението за промяна.”

10 стъпки

Както споменахме, “Обещание към природата” включва 10 обещания. След зеленото възстановяване, втора точка в плана е разработването и изпълнението на амбициозна и трансформационна рамка за опазване на биологичното разнообразие, която да бъде приета на голямата Конференция по биоразнообразието на ООН (COP 15). Заради коронавируса конференцията, която трябваше да се състои през октомври 2020, беше отложена с една година. COP 15 е едно от най-важните международни събития, като се очаква по време на срещата да се изработи и приеме световен план за спасение на природата и околната среда, подобен на Парижкото споразумение за климата.

Обещание номер 3 от “Pledge for Nature” е спиране с несистемния подход и преминаване към интегриран такъв, който взема предвид взаимосвързаността между всички елементи на кризата в околната среда: проблемите, свързани с реки, океани, почви, гори, биоразнообразие, климат и замърсяване. Този нов подход трябва да върви с ясен механизъм за отчет и преглед на свършеното, както и с примери за предприети действия от отделните държави.

Останалите 7 ангажимента в инициативата “Leaders's Pledge for Nature” са:

  • Тръгване по пътищата на устойчивото производство и потребление, включително на продуктите за изхранване. Едни от тези пътища са мерките и практиките на кръговата икономика;
  • Разработването на амбициозни национални политики и планове, съобразени с Парижкото споразумение за климата и неговите цели за ограничаване на глобалното затопляне;
  • Предприемане на мерки за спиране на престъпленията, свързани с природата като бракониерство и незаконно изсичане на горите;
  • Превръщане на темата за биоразнообразието в мейнстрийм за политическия процес: включването й в секторни и крос-секторни политики във всички нива на водещи индустрии, като производство на храна, земеделие, енергетика, туризъм, инфраструктура, логистика, както и в основните международни договори и формати за сътрудничество;
  • Въвеждане на принципа "Едно здраве", което означава при приемане и прилагане на политики, свързани със здравеопазването или пък с опазването на околната среда двата аспекта да се разглеждат интегрирано;
  • Реформиране на финансовата и икономическата система, така че да се осигури благоденствието на обществото и защитата на природата. Това трябва да се случи чрез различни мерки, сред които повишаване на екологичната чувствителност сред банки, фондове и други институции, ангажиране на финансовия капитал, въвеждане на таксономия за инвестиции в екологични и зелени проекти, премахване и реформиране на държавни стимули и субсидии за замърсяващи дейности;
  • Последното обещание е създаването и прилагането на политики да се основава на научни данни, на екологични изследвания и да включва всички заинтересовани страни, включително различни групи от гражданския сектор.

Какво е значението на “Обещание към природата”?

Инициативата и документът към нея не са правно обвързващи актове според международното публично право. Тоест, задължения няма, има обещания. Също така, сред подписалите документа има представители на държави, които заявиха резерви към зеленото възстановяване след коронавируса - например, Чехия и Словакия. България също е сред подписалите “Обещанието”, въпреки че българският министър на околната среда не се присъедини към призова на негови колеги за рестарт на икономиката след COVID-19, основан на Зелената сделка. 

От друга страна, инициативата е важна, защото показва някаква степен на обединение след кризата пандемията и в периода на изработване на национални възстановителни планове от държавите членки на Европейския съюз. Не на последно място, 10-те обещания са основа за изработването на международно споразумение по време на COP 15 и ясен знак, че опитите темата за биоразнообразието няма да бъде оставена на заден план заради икономическата криза след коронавируса.

“Pledge for Nature” е отворено за подписи от неправителствени организации, както и от други държави и правителствени ръководители.

А в България?

Сега е моментът за зелен рестарт на българската икономика и преминаването й от ресурсоемки производства към зелени бизнес модели. Средствата от механизма на Европейския съюз за възстановяване след коронавируса “Следващо поколение ЕС”, както и тези от Зелената сделка за Европа могат да помогнат за успешно извървяване на този път. Водени от това разбиране ние в MOVE.BG инициирахме обединение на представители на иновативната екосистема и екологични организации - коалиция “За зелен рестарт” включва “Грийнпийс-България”, WWF България, “Институт Кръгова Икономика” и MOVE.BG.

Коалицията събра над 50 от водещите български експерти от сферите на зелените стартъпи  и иновациите, климата, кръговата икономика, енергията и биоразнообразието и земеделието. Прочетете техните идеи за зелен рестарт на българската икономика и допринесете със свои предложения. Сега е моментът!

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла