Мелниците като източник на енергийна ефективност за бизнеса

В брой 16 на “Науката решава проблеми” ни гостува гл.ас.д-р Николай Стоименов от БАН, който ни разказва как иновативните мелници помагат да подпомогнат оптимизирането на разходите на бизнеса.


От Марин Маринов, публикувана на 28 май 2019

Смилането е важна част от индустриалния процес, при който необходимият материал се натрошава до предварително желан размер. За този процес отиват около 20% от консумацията на електроенергия в света. Затова ключова задача е как да се създадат иновативни мелници, които да намалят разходите.

Как науката може да помогне за разрешаването на тази задача? Как иновативните проекти могат да спестят електроенергия и средства?

Затова ни разказва гл. ас. д-р Николай Стоименов от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науката(БАН). Д-р Стоименов е априлският гост в “Науката решава проблеми”, а темата на броя е част от тематичния цикъл на MOVE.BG, посветен на енергийната ефективност и иновациите в тази област.

Д-р Стоименов се занимава с изследвания и приложни разработки, свързани с иновации при раздробяването и смилането, при мелещите среди с нова форма, 3D моделирането и 3D симулацията на движението и взаимодействието на множество тела.

Смилането

В зависимост от конкретната област на приложение, обработваните материали, които трябва да се смелят, се различават по много характеристики. Част от тези материали са различните видове руди, минерали, варовици и други.

Ключово е да се създаде и използва лифтер, с който разтрошаването и смилането на материала да става по-бързо, по-ефективно и по-лесно, разяснява ни д-р Стоименов. Той ни представи 3D симулация на мелница, при която електроенергията е само 50% от процеса.  

“Използва се софтуер, който работи по метода на дискретните елементи за изследването на желязната руда в автогенни мелници. Софтуерът може да осигури резултати като маса на частиците, обем, скорост, сила на натиск на въртящия момент, потенциална енергия и др,” обяснява д-р Стоименов.

“Софтуерът дава възможност за импортиране на геометрия от други софтуери за проектиране, чиято процедура елиминира риска от използване на погрешни или неточни модели и поведение на частиците. В симулационния софтуер може да се изберат и различни свойства на обектите и движенията като линейни ротации, линейни транслации, ускорение, скорост и други.”

Как работят мелниците и какви са бъдещите изследвания в тази област, вижте във видеото.

Науката решава проблеми

Науката решава проблемие поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика