Защо са необходими експерти по природно-базирани решения в Министерство на околната среда?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на дирекция “Защита на биоразнообразието от климата” в МОСВ.


От МOVE.BG, публикувана на 20 април 2022

Знаете ли, че

България дом на над 40 000 растителни и животински видове, но те са застрашени от климатичните промени?

До 30 години България може да се превърне от водеща страна по разнообразие на растителни и животински видове в Европа до такава без природа. Вредните емисии, урбанизацията и температурните аномалии застрашават биологичното ни богатство.

Ако съумеем да съхраним онази 1/3 от площта на България, която е защитена от Натура 2000, имаме шанс да създадем нов вид зелена икономика и нови, зелени работни места. 

Как може да се случи това?

Чрез създаването на екип от експерти по базирани на природата решения в Министерството на околната среда и водител Затова MOVE.BG настоява за създаване на дирекция “Защита на биоразнообразието от климата” в МОСВ.

Само в това министерство ли е необходим екип от климатични специалисти?

Не. MOVE.BG настоява за въвеждане на дългосрочен и хоризонтален подход към климатичните политики в България - климатичните промени и зелената трансформация трябва да бъдат включени в планирането и дейността на всички министерства. 

Затова създадохме най-новия ни проект - специално Министерство на климатичния преход и зелената трансформация в метавселената. Чрез възможностите на виртуалния свят, то показва свързаността на отделните обществени сектори с климата - от енергетика и икономика през транспорт и околна среда до образование и иновации. 

Само планирайки климатичните политики свързано и дългосрочно можем да направим България един от зелените и иновативни лидери в Европа, да запазим българската природата, да модернизираме икономиката си и да живеем в една по-здравословна среда с възможности за реализация на потенциала на всеки един.

Кои са останалите министерства, в които е необходимо спешно изграждане на екип от климатични експерти?

Научете повече за Министерството на климатичния преход и зелената трансформация тук. Направете разходка из неговата интерактивна сграда в #metaverse тук.

MOVE.BG и устойчивото развитие

MOVE.BG работи системно в подкрепа на устойчивото развитие на България още от създаването на организацията през 2013 година. Провеждаме обучения за развитие на зелен бизнес и живот в синхрон с природата, популяризираме иновативните български учени и младите зелени предприемачи, подпомагаме подобряването на средата за развитие на зелени иновации у нас.

През лятото на 2020 година създадохме коалицията от граждански организации За зелен рестарт, чрез която работим активно за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери в Европа.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Включи се и ти!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла