Защо са необходими климатични експерти в Министерство на иновациите и растежа?

С най-новия си проект - Климатично министерство в метасвета - MOVE.BG настоява за въвеждане на хоризонтален подход към климатичните политики у нас. Една от стъпките в тази посока е създаване на климатична дирекция в Министерство на иновациите и растежа.


От МOVE.BG, публикувана на 18 април 2022

В момента сме на предпоследно място в Европа по иновативен потенциал, според паневропейското изследване на Еврокомисията Innovation Scoreboard. В същото време в страната ни се създават зелени иновации на световно ниво. Трябват ни целенасочени политики, които да подкрепят българските зелените новатори.

Решенията в тази насока ще създадат нови работни места и ще разширят пазара за български стоки и услуги. Това би променило не само облика на икономиката ни, но и на страната ни.

Как може да се случи това?

Чрез създаването на екип от климатични специалисти в Министерството на иновациите и растежа, които да подпомагат създаването на иновативни зелени икономически продукти и услуги в България. MOVE.BG настоява за създаване на дирекция “Развитие на зелени иновации” в Министерството на икономиката и индустрията.

Само в това министерство ли е необходим екип от климатични специалисти?

Не. MOVE.BG настоява за въвеждане на дългосрочен и хоризонтален подход към климатичните политики в България - климатичните промени и зелената трансформация трябва да бъдат включени в планирането и дейността на всички министерства. 

Затова създадохме най-новия ни проект - специално Министерство на климатичния преход и зелената трансформация в метавселената. Чрез възможностите на виртуалния свят, то показва свързаността на отделните обществени сектори с климата - от енергетика и икономика през транспорт и околна среда до образование и иновации. 

Само планирайки климатичните политики свързано и дългосрочно можем да направим България един от зелените и иновативни лидери в Европа, да запазим българската природата, да модернизираме икономиката си и да живеем в една по-здравословна среда с възможности за реализация на потенциала на всеки един.

Кои са останалите министерства, в които е необходимо спешно изграждане на екип от климатични експерти?

Научете повече за Министерството на климатичния преход и зелената трансформация тук. Направете разходка из неговата интерактивна сграда в #metaverse тук.

MOVE.BG и устойчивото развитие

MOVE.BG работи системно в подкрепа на устойчивото развитие на България още от създаването на организацията през 2013 година. Провеждаме обучения за развитие на зелен бизнес и живот в синхрон с природата, популяризираме иновативните български учени и младите зелени предприемачи, подпомагаме подобряването на средата за развитие на зелени иновации у нас.

През лятото на 2020 година създадохме коалицията от граждански организации За зелен рестарт, чрез която работим активно за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери в Европа.

Създаваме заедно нашето устойчиво утре!

Включи се и ти!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла