MOVE.BG в подкрепа на иновативните енергийни решения от България

Български екипи предложиха новаторски решения за справяне с едно от значимите социални предизвикателства пред света - енергийната бедност, благодарение на партньорството на MOVE.BG с европейския акселератор “Social Innovation to Tackle Energy Poverty”.


От МOVE.BG, публикувана на 10 юни 2019

Иновациите са пътят за намиране на работещи решения на сериозни обществени предизвикателства, които не могат да бъдат преодолени с традиционни политики и методи. Едно от тези предизвикателства пред света е енергийната бедност. За България той е особено значим и засяга над 60% от бедните хора в страната ни. Въпреки различни социални политики като енергийни помощи, нивата на този тип бедност в страната ни остават екстремно високи.

България е държавата член на Европейския съюз, в която най-голям процент от домакинствата не успяват да затоплят домовете си достатъчно през зимата или да ги охладят през лятото.

В търсене на новаторски решения на това предизвикателство, MOVE.BG се включи като партньор на европейския акселератор за енергийни иновации - Social Innovation to Tackle Energy Poverty. Конкурсът е от организиран от международната асоциация Ashoka и фондацията към европейския енергиен конгломерат Schneider Electric.  Програмата се провежда под егидата на агенцията за иновации към френския президент Foundation de France.

Проблемът

Според Обсерваторията за енергийна бедност към Европейската комисия, повече от 50 милиона домакинства в Европейския съюз (ЕС) срещат няколко основни проблема, свързани с достъпа до енергийни услуги:

  • трудности при поддържането на адекватно отопление;
  • проблеми с плащането на режийните сметки навреме;
  • невъзможност да отделят средства за извършването на належащи ремонтни дейности, така че да не живеят в жилища с влага и мухъл.

Основна част от тези петдесет милиона са домакинства от Централна и Източна Европа.

Държавите от този регион  попадат в категориите с високи до екстремни нива на енергийна бедност, според изданието за 2019 година на EDEPI - индексът за енергийната бедност на домакинствата в ЕС.

България е определена като държавата с най-високи показатели в тази област. Тя е поставена в категорията за екстремна енергийна бедност заедно с Унгария и Словакия, които обаче са девет и над 10 пъти по-добре спрямо нас, съответно с индекси 6.2 и 8.4

Швеция (95.4), Финландия (85.6) и Дания (81.9) са страните, които имат най-добри показатели. Нито една от държавите членки не е постигнала максималния брой точки - 100 - отговарящ на липса на енергийна бедност.

Индексът обхваща хората с ниски доходи, които са определени като получаващи под 60% от осреднената заплата за дадената страна или 720 лева за България.

В България едно домакинство отделя средно 216 евро (422 лева) на година за енергийни сметки - което формално е най-ниското ниво за Евросъюза, сравнено например с 2315 евро (4528 лева) в Дания. Ниските нива на доходите у нас, обаче правят тази сума непосилна за значителна част от домакинствата. Заради това България е страната с най-голям процент на разходи за енергийни услуги като процент от общите разходи на семействата с ниски доходи - 14.8% за 2018 година, сравнено с 9.7% в Дания и 2.8% в Швеция.

През 2017 година - почти 60% от бедните домакинствата в България не са успели да затоплят жилището си достатъчно през зимата, а над 70% - да охладят домовете си през лятото.

В търсене на решения

Заради тези причини MOVE.BG се включи като партньор на “Social Innovation to Tackle Energy Poverty” за България. За първи път тази година акселераторът се съсредоточава върху района на Централна и Източна Европа. Освен страната ни участват още Румъния, Полша, Унгария и Чехия.

“Social Innovation to Tackle Energy Poverty” цели да идентифицира и да подкрепи иновативни идеи за справяне с проблема с енергийната бедност. Дългосрочната цел на акселератора е най-уязвимите групи и общности да бъдат включени в процеса на изграждане на решения, които да им позволят да се доближат до енергийна независимост.

Общо 15 финалисти от петте държави получават участие в 5-месечна акселераторска програма, а накрая по един победител от всяка държава ще бъде награден с 3500 евро.

Етапи на акселератора

1.Набиране на кандидати от всяка една от петте държави:

В България общо 11 проекта кандидатстваха с идеите си по време на кампанията. За повишаване на чувствителността по темата MOVE.BG информира широката общественост с редица статии за измеренията на енергийната бедност, както и организира кръгла маса, посветена на енергийните иновации;

2.Селекция на българското жури:

Всяко една държава избира финалисти, които да бъдат представени на европейска експертна комисия. В националното жури от България влизат:

Саша Безуханова, основател и председател на Борда на MOVE.BG;

Божидар Паляков - търговски директор на Schneider Electric България;

Евгени Ангелов - председател на Борда на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA);

Балин Балинов, програмен координатор на “Енергийни решения” в Greenpeace България.

Журито избра шест български финалисти:

Gamera.eu -  стартъп компания, която разработва иновативен вид печка за дърва. Уредът използва нов тип технология, благодарение на която намалява с 2-3 пъти потреблението на твърдо гориво и с между 50 до 100 пъти замърсяването на въздуха спрямо обикновените печки за дърва;

Playground Energy - българска компания, която създава иновативен тип детски площадки. Съоръженията преобразуват кинетичната енергия от детската игра в светлини, звуци, безжична връзка с фонтани и други забавления, като по този начин мотивират децата да играят повече и да са по-щастливи, здрави и умни.

Ученически проект от Софийската професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” -  електрически велосипед със соларни панели, който учениците използват за придвижване до училище, като по времето на престой колелото се зарежда от слънцето.

Колелото спестява финансови средства, които домакинствата могат да използват за други нужди;

Втори ученически проект от Софийската професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов” - иновативна система за дизайн, която използва отпадния продукт от пластмасата за облицовка на стени и тавани. Чрез проекта се опазва природата като същевременно се освежава интериора на домовете и се подобряване тяхната топлоизолация;

Технократи - български център за образователни програми и курсове за ученици с фокус върху възобновяемата енергия, замърсяването и алтернативните източници като водород. Проектът работи за разбиране и осъзнатост сред обществото по темите за опазването на природата  и нуждата от рециклиране;

Енергийна агенция-Пловдив - организацията е създадена през 2000 година като първата енергийна агенция в България по програма SAVE II на Европейската комисия. ЕАП е научно-изследователска организация, която разработва и реализира технически, екологични и социални иновации в областта на електроенергията и ВЕИ, енергийно ефективните инженерни решения, енергийната бедност, биогоривата и др.

3.Гласуване на европейското жури:

Европейско жури избра 15 финалисти от петте държави. От България това са:

Йордан и Любо и тяхното електрическо колело.

  • Енергийна агенция-Пловдив.

Европейското жури е в състав:

Мишел Абате - генерален мениджър Enel Energy;

Ражван Николеску - енергийни въпроси, Deloitte Румъния;

Стефан Боузаровски - председател на Борда на Европейската обсерватория за енергийна бедност;

Уте Дубиос - доцент в ISG Business School, Париж;

Корина Мурафа - управляващ директор на Ashoka Румъния.

4.Обявяване на резултатите в България:

MOVE.BG организира специално събитие за обявяване на резултатите. То се състоя от две части: експертна дискусия за мястото и ролята на България в енергийната революция, както и за предизвикателствата пред енергийната система в страната. В дискусията, участваха:

Деница Петрова - ръководител на екипа на Greenpeace България;

Мартин Владимиров - анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията;

Здравко Георгиев - изпълнителен директор на Софийската енергийна агенция – СОФЕНА;

Божидар Паляков - търговски директор на Schneider Electric България;

Людмил Димитров - експерт в дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" към Министерството на труда и социалната политика.

Модератор на дискусията беше Саша Безуханова, която освен основател и на MOVE.BG. е, също така, член на борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT).

Втората част включваше представяне на избраните шест финалисти от българското жури. Те разказаха за проектите и отговаряха на въпроси от публиката по време на събитието. След това, бяха обявени и двата избрани от европейското жури български отбора.

Даниела Костова от "Енергийна агенция-Пловдив".

5.Начало на акселераторската програма:

Специално двудневно събитие в Прага, което включва интензивни работилници за успешен старт на менторския период и за придобиване на знания и инструменти за системна промяна, социално финансиране, отчитане на социално въздействие и изграждане на успешни  комуникационни стратегии.

6.Менторска програма:

Пет месеца, по време на които екип от по трима ментори за всеки един от 15-те финалиста, ще помага на участниците да подобрят стратегията си и да увеличат социалното си въздействие. Финалистите ще получат и допълнителна подкрепа от служители на Schneider Electric по технически или нетехнически въпроси;

Менторската програма включва и вдъхновяващи срещи и събития за създаване на контакти в рамките на европейската мрежа от новатори, експерти и организации, работещи в областта. Акселераторът работи и за повишена видимост на проектите чрез подкрепа из социални канали и медии.

7.Финално събитие:

Изданието на “Social Innovation to Tackle Energy Poverty” за 2019 година приключва през декември с двудневно събитие в Брюксел, по време на което участниците представят проектите си пред експерти  на основата на получените съвети през изминалите пет месеца менторство. Европейско жури оценява крайните им бизнес стратегии и избира 5 победители, по един от всяка страна, като всеки екип получава награда от 3500 евро.

Резултати и въздействие

  • 20+ медийни и експертни партньорства;
  • 11 допустими кандидати;
  • 6 финалисти, успешно преминали през българския финал;
  • 2 отбора, които продължат в акселератора;
  • 5 месеца акселератора с 6 ментора/ по 3 на всеки екип + кръг от специализирани консултанти.

Саша Безуханова:

“Енергийната бедност е предизвикателство, което изисква спешни действия. България е една от страните с екстремни нива на този проблем. В MOVE.BG търсим и подкрепяме  иновативни и работещи решения, които устойчиво да го адресират - за България и от България за света. С тази мотивация развиваме програмата и вярваме, че български проекти не просто ще вземат участие в европейския акселератор, а ще се развият в устойчиви международни бизнеси и инициативи в полза на хората.’

Защото знаем, че България МОЖЕ!”

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Решения за България: Икономика