MOVE.BG дискусия: „Кой е българският избирател и как гласува той?"


От МOVE.BG, публикувана на 23 юни 2016

В рамките на дискусионно-информационната ни кампания по повод обсъждането и приемането на новият Изборен кодекс с участието на социолога Румяна Бъчварова и политолога доц. Димитър Димитров ще се опитаме да си зададем и отговорим на въпросите:

Какви са основните характеристики на българският избирател -- кой е той, как гласува той, какво го води, защо е пасивен, какво го отблъсква, какво му трябва, за да се активизира?
Влияят ли и доколко социологическите проучвания на нагласите на избирателите? Трябва ли социологическите агенции да дължат някаква отчетност или да подлежат на друга регулация за проучванията на обществени нагласи, които правят?
Колко са „мъртвите души" в избирателните списъци и как влияят те на изборния процес? Какви други изборни аномалии изкривяват изборните резултати?
Какво означава „активна регистрация" и необходима ли е тя? Съществуват ли по-добри алтернативи?

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще