Защо Пирин е част от световното природно наследство и какво общо има това с успеха?

Екологът Катерина Раковска за провалите и успехите в защитата на дивата природа


От МOVE.BG, публикувана на 15 януари 2018

 

През 2000 година природозащита у нас се провали – беше позволено изграждането на сегашната ски зона Банско, чиято площ е 160 хектара. В момента има голяма опасност да се случи втори, още по-голям провал, защото става въпрос за 5 пъти по-голяма площ от разрешената през 2000 година.

Това е провалът според еколога Катерина Раковска, експерт „Защитени територии и Натура 2000” към международната природозащитна организация WWF. В рамките на януарското издание на Вечери за наивници Катерина ни разказа повече за дивата природа на национален парк "Пирин" и за причините тя да е обект на специална защита.

Какво е национален парк? Една от шестте категории защитени територии в България. И това не бива да се бърка с европейската екологична мрежа Натура 2000. Става дума за нашите български защитени територии, обявени по нашия, български Закон за защитените територии.

Националните паркове са три – Централен Балкан, Рила и Пирин. Най-мъничкият от тях е Пирин – точно два пъти по-малък от Национален парк "Рила". Освен това той е обект на световно природно наследство. В България имаме много културни обекти, но природните са само два – Пирин и Резерват Сребърна.

Защо Пирин е обект от световното природно наследство ли? Първият критерий е красивият пейзаж. Освен това обаче в Пирин все още се образуват нови видове. Съществуват прекрасно запазени ледникови форми – ледникови езера, над 70 водопада, сипеии, пещери... Пирин е пример за действаща планинска екоситема.

Повече за разнообразието от висши растения, ендемични видове, изключителните иглолистни гори от бяла и черна мура, за трипръстия кълвач и останалите 150 защитени видове птици, вижте във видеото.

 

Автор
още по темата

още от Уроци за наивници