Науката решава проблеми, vol. 21: Свръхнеомокряеми покрития

Д-р Карекин Есмерян от БАН ще ни разкаже за предназначението на повърхностите, които поддържат слаб контакт с вода, олио и други течности. Очакваме Ви на 26 ноември (вторник) от 19:00 часа в MOVE.BG.


От МOVE.BG, публикувана на 22 ноември 2019

Може ли да залаете една повърхност с вода или алкохол и тя да остане суха? Как науката развива подобни свойства на определени предмети? Могат ли да ни помагат подобни свойства в ежедневния живот?

По тези и други въпроси ще си говорим в новия брой на предаването ни “Науката решава проблеми” с д-р Карекин Есмерян от Българската академия на науките. Очакваме Ви на 26 ноември (вторник) от 19:00 часа в MOVE.BG.

Темата

С развитието на новите технологии и лабораторното повърхнинно моделиране, разработката на покрития, поддържащи много слаб контакт с различни течности (например, вода, олио, кръвна плазма, алкохол, семенна течност и т.н.) предизвиква все по-голям научен и обществен интерес. Основната причина за нарастващата популярност на тези покрития, известни в литературата като свръххидрофобни и/или свръхнеомокряеми, е че те имат изключително широк диапазон от потенциални практически приложения, а именно в самопочистващи се повърхности, пасивни противообледеняващи системи, анти-биоадхезивни (анти-микробни) покрития, системи за пречистване на водни басейни от петролни разливи, анти-корозионни повърхности, покрития с квазинулев коефициент на триене, первапоративни мембрани, пиезорезонансни химични и биологични сензори. 

Гостът

В брой 21 на “Науката решава проблеми” ще ни гостува д-р Есмерян, който ще ни разкаже накратко за най-новите разработки в областта на свръхнеомокряемите покрития и ще демонстрира илюстративно възможната полза от тяхната експлоатация в реалния живот. Д-р Есмерян е физик в лаборатория “Акустоелектроника” на Институт по физика на твърдото тяло към БАН. Разработката за свръхнемокряеми покрития, която ръководи, може да бъде използване, например, за повишаване на енергийната ефективност, ако се използва при работата на вятърни турбини на големи височини.

Очакваме Ви на 26 ноември (вторник) от 19:00 часа в Coworking by MOVE.BG - улица “Сердика” №20, София. Събитието е безплатно. Нужна е предварителна регистрация тук, за да си запазите място.

Науката решава проблеми

Науката решава проблеми“ е поредица на "Българска наука" и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

"Българска наука" е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Актуално