Науката решава проблеми, vol 17: Нови подходи за опазване на Земята

На 28 май (вторник) ще ни гостува д-р Радостина Иванова от БАН, която ще ни разкаже за разработването на съвременни и ефективни подходи за устойчиво опазване на околната среда.


От МOVE.BG, публикувана на 22 април 2019

Защо е важно да мислим за Земята и природата? Кои са алтернативните, екологично чисти горива? Какво представляват летливи органични съединения? Какви са иновативните подходи за опазване на околната среда?

По тези и други теми, свързани с опазването на околната среда ще си говорим в поредния брой на „Науката решава проблеми”. На 28 май (вторник) от 19 часа наш гост ще бъде е д-р Радостина Иванова от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките. През януари 2019 година г-жа Иванова защитава докторската си дисертация. През 2017 г. е отличена с Награда на БАН “Иван Евстратиев Гешов” за най-млади учени до 30 години за научни постижения в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“.

Научната ѝ работа е свързана с разработване на нови подходи, включващи използването на лесни за реализация и икономически изгодни техники за синтез на наноструктурирани материали, които биха могли да намерят практическо приложение като катализатори и носители на катализатори за решаване на някои екологични проблеми.

Защо е важно да опазваме околната среда?

Състоянието на планетата в последните 100 години е коренно поради няколко основни причини, сред които:

  • засиленото влияние на човешките дейности върху биосферата
  • стремителното нарастване на населението на Земята
  • увеличеното потребление на енергия, което е универсален двигател за повишаване на качеството на живот във всички общества и научно-техническият прогрес.

Сериозно предизвикателство е намирането на нови, икономически изгодни и високоефективни подходи за производство, доставка и използване на енергия, които ще повишат качеството на живот, но няма да застрашат околната среда.

Поради тази причина, въпросът за търсене на нови алтернативни източници става все по-осезаем. Работата на д-р Иванова е насочена именно към разработването на съвременни и ефективни подходи за устойчиво опазване на околната среда чрез: пълното унищожаване на емитирани от индустрията и ежедневната дейност на хората летливи органични съединения и превенцията на токсични емисии чрез използване на алтернативни, екологично чисти горива.

Очакваме Ви на 28 май (вторник) от 19 часа в сградата на MOVE.BG на улица “Сердика” №20 в София.

Вход: свободен! Нужна е предварителна регистрация тук.

Науката решава проблеми

Науката решава проблемие поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

тагове
Събитие,
Автор
още по темата

още от Актуално