Време е за реформи и ясен ангажимент за европейското развитие на България

Отворено писмо на Коалиция „За зелен рестарт“ - MOVE.BG, WWF България, „Грийнпийс“ - България и „Институт Кръгова Икономика“, до новоизбраните народни представители с призив за формиране на четири специални комисии в 49-тото НС за целенасочена подкрепа на зелената трансформация на българското общество и икономика и в подкрепа на иновативното развитие на България.


От МOVE.BG, публикувана на 24 април 2023

На 24-ти април писмото беше изпратено до НС, МС, Президенство, Представителство на ЕК в България и други заинтересовани страни.

Уважаеми г-н Желязков,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Пожелаваме успех и мъдрост в работата Ви като законотворци и представители на народа в новото 49-то Народно събрание, защото от действията на членовете на най-висшия орган на парламентарната демокрация у нас зависи успехът на демократичния процес в България и посоката на развитие на българското общество.

Днес, в първите дни на работата на новия парламент, ние от коалиция “За зелен рестарт” - MOVE.BG, WWF България, “Грийнпийс” - България и “Институт Кръгова Икономика” - се обръщаме към Вас с призив да бъдат създадени четири специални комисии в 49-ото Народно събрание. Комисии, чрез които да бъдат извършени ключови реформи за успешната трансформация на българското общество и икономика към нулеви нетни емисии, устойчиво развитие и дигитално бъдеще, спрямо целите на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) и на програмата “Цифрово десетилетие” (EU Digital Decade).

Настояваме да бъдат създадени следните комисии:  

 • Постоянна комисия „Енергия и смекчаване на климатичните промени“ - комисия, която да обединява тези две взаимносвързани теми, по които страната ни има възможност да получи значително финансиране от Европейския съюз за извършване на ключови законодателни и икономически реформи и трансформиране на основни обществени процеси;
 • Постоянна комисия „Околна среда, биоразнообразие и адаптация към климатичните промени“ - разширяване на досегашния обхват на комисията по екология с политики за запазване на биологичното разнообразие и адаптация към климатичните промени;
 • Постоянна комисия „Иновации, кръгова икономика и зелена трансформация“ - комисия, която да обединява три от ключовите елементи за успешен зелен преход на икономиката и обществото;
 • Временна комисия за Наблюдение на изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост - комисията да бъде структурирана на паритетен принцип и да провежда поне един път в месеца открито заседание с участието на заинтересованите страни по мерките в НПВУ.

Защо са необходими тези комисии?

България и светът се намират в ситуация на няколко тежки и едновременни кризи, сред които са войната на Русия срещу Украйна, енергийната криза, засилващите се проявления на климатичните промени, проблемите с опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, както и многобройните икономически предизвикателства. 

Европейският отговор на тези кризи е ускоряването на зеленото и иновативно развитие и по-конкретно - ускоряване на прехода към новия икономически и социален модел за развитие на Европа - Европейският зелен пакт (Зелената сделка). Модел, който цели дългосрочен просперитет, икономическа конкурентоспособност, по-сигурни и по-добре платени работни места, енергийна независимост, съхранена природа и здравословни условия за живот.

България, за съжаление, изостава в този път, а определени действия като решението за предоговаряне на Националния план за възстановяване и устойчивост дори застрашават да отклонят страната ни в посока обратна на европейското развитие. Реална е опасността да бъдат поставени под риск реформите и инвестициите в ПВУ, включително предвидените за страната ни 12 милиарда лева за социални, икономически и екологични проекти, както и опасността да изгубим 1,5 милиарда лева до средата на тази година за намирането на нова формула за развитие на трите въглищни региона - Стара Загора, Перник и Кюстендил. 

Затова конструирането на четирите комисии за целенасочена подкрепа на зелената трансформация на българското общество и икономика и в подкрепа на иновативното развитие на България ще бъде ясен сигнал, че новите народни представители се ангажират с реализирането на ключови реформи и застават зад европейското развитие на България.

Създаването на четирите комисии ще подпомогне решаването на няколко належащи задачи пред новото Народно събрание, сред които са:

 • приемане на неотложни законодателни промени, включително необходимостта от спешна и цялостна актуализация на настоящия Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници за подпомагане развитието на енергийни общности;
 • предприемане на адекватни мерки за подготовка на България за засилващите се проявления на климатичната криза, включително нейните ефекти върху земеделието, туризма и икономиката на България и здравето на хората;
 • адресиране на енергийната бедност, обхващаща над една четвърт от българските домакинства, посредством спешно приемане на дефиниция за енергийна бедност и подготовка за прилагането на Социалния климатичен фонд; 
 • подпомагане на трансформирането на българската икономика от линейна в кръгова, българската икономика продължава да бъде най-ресурсоемката и енергийно-интензивната в Европа и на дъното на показателите за кръговост и дигитално развитие; 
 • преодоляване на тежката зависимост на България от скъпи и замърсяващи изкопаеми горива в енергетиката, индустрията и транспорта, и същевременно преодоляване на хроничните проблеми със замърсяването на въздуха и неговите здравни, социални и икономически последици; 
 • прилагане на нов модел за развитие на трите въглищни региона с по-сигурни, по-високоплатени и екосъобразни работни места, посредством приемане на амбициозни Териториални планове за справедлив преход и насочване към зелени и иновативни инвестиции към тези райони;
 • подкрепа за децентрализираното развитие на ВЕИ и създаването на енергийни общности посредством допълнителна актуализация на Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и хармонизация на регулаторната уредба, правеща производството и съхранението на ВЕИ енергия достъпно за всички;
 • определяне на рамка и зони за приоритетно развитие на инвестиции във възобновяема енергия в съответствие с плана RePowerEU, които да водят до декарбонизирана и устойчива енергетика, без нанасяне на допълнителни щети за природата и елементите на околната среда;
 • съхраняването на българската природа чрез целенасочени мерки за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и прилагане на базирани на природата решения за по-зелена и здравословна градска среда.

Ние в Коалиция "За зелен рестарт" сме наясно, че самото създаване на четирите комисии не гарантира разрешаването на всички изброени предизвикателства, но е важен сигнал и крачка към осигуряване на дългосрочното развитие и просперитет на България. 

Вярваме, че по-добрите и по-сигурни работни места, по-евтината, по-достъпна и по-чиста енергия, опазването на българската природа, осигуряването на по-здравословни условия за живот, устойчивото икономическо развитие и дигиталната трансформация са теми, които ще обединят представителите на всички политически партии в новия парламент, независимо дали са управляващи, или в опозиция.

Оставаме отворени за срещи, за да ви представим по-подробно нашата концепция.

С уважение,

Саша Безуханова,

Основател на MOVE.BG и инициатор на Коалиция „За зелен рестарт“

Веселина Кавръкова,

Изпълнителен директор на WWF България

Меглена Антонова,

Изпълнителен директор на „Грийнпийс“ - България

Светослав Стойков,

Съосновател на „Институт Кръгова Икономика“

Автор
още по темата

още от Градска джунгла