Важната история за климата започна: научи още от пътешествието на героя Бори

Представяме ти специалната кампания на MOVE.BG, посветена на нуждата от координация на климатичния преход и зелената трансформация в България.


От МOVE.BG, публикувана на 29 ноември 2021

Знаеш ли кой е Бори? Къде ще пътува в следващите дни? Какви важни уроци ще научи?

Ела заедно с нас да проследим в 11 дни 10 важни урока, които ще научи Бори.

Приключението започва сега. 

Ден 1

Кой път искаш да поемеш? Кой път да поеме Бори?

Нашият климатичен герой Бори е пред съдбовен избор! Каква България ли иска? 

Тази, в която, продължаваме да замърсяваме въздуха чрез горенето на въглища, бягаме от всякакви европейски регулации, за които сме се съгласили, измисляме всякакви схеми как да продължаваме по-стари модели, водим в класациите по сърдечни и белодробни болести, всяка минута губим от биоразнообразието си и все повече унищожаваме природата си, нямаме адекватна институция за подпомагане на зеления преход?

Или такава България, която има съхранена околна среда, със здрави деца, с развита икономика в унисон с природата, растителните и животинските видове? 

Такава България, която осъзнава значимостта и перспективите за бъдещето си и решава да фокусира усилията си върху изграждането на структура за координиране и подпомагане на зеления преход и устойчивото развитие?

Е, Бори, какво избираш?

Виж следващата пост-серия, в която Бори ще разбере какво учените казват за бъдещето на България. А за да откриеш ти верния път, виж Отвореното писмо на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации За зелен рестарт, настояваща за създаването на Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация - още информация прочети тук.

Ден 2

Как може да изглежда бъдещето ни? Учените ни показват две страни!

Българската икономика продължава да използва най-много природни ресурси и да отделя най-много въглеродни емисии в Европейския съюз. Зачестилите наводнения, жеги и пожари са директен резултат от това, но са и само началото. Ако Бори продължава по този начин, кризата с климата и биоразнообразието само ще се задълбочава. Ще се сблъскваме с все по-сериозни климатични кризи - ще губим от природата на страната ни, ще губим любими хора, ще изградим една среда, в която ние и поколенията след нас ще живеем все по-зле. 

Но има и друга страна - това, което имаме като държава и можем да съхраним, ако действаме сега! 

34% от площта на България попада в защитените територии на Натура 2000 - там се крие огромен потенциал за нов вид зелена икономика и нови, зелени работни места.

Около 5% са вековните гори в България - те са дом на удивително биоразнообразие, опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите. Все още има вековни дървета на над 150-200 година, за които не са взети мерки за опазване. 

50% от реките в България са в задоволително до добро екологично състояние*, което ни поставя много напред по-чистота в сравнение с редица европейски държави. Можем да опазим реките си, ако действаме сега.

Още за това какво ни очаква може да прочетете в Отвореното писмо тук, а в следващата пост-серия ще разберете, заедно с Бори, защо трябва да действаме сега! 

*резултатите са от ново изследване, проведено от Коалиция "Живите реки на Европа", част от която е природозащитната организация WWF.

Ден 3

Бори трябва да действа сега!

Бори не се залъгва, че снишаването ще ни спаси!

Бори не вярва, че можем с години да отлагаме зелената трансформация!

Бори иска държавата да поеме отговорност незабавно!

Бори има нужда от ясни действия днес!

Бори иска защитени и съхранени вековни гори!

Бори иска чисти и опазени реки!

Бори иска водоснабдителна мрежа, чрез която да спре загубата на над 60% от водата във ВИК системата у нас.

Бори иска България да бъде сред лидерите по устойчиво земеделие, което пази здравето на хората и на природата.

Бори иска България да бъде център на иновативна икономика с нулев въглероден отпечатък.

Бори иска модернизирана индустрия със зелени и добре платени работни места.

Бори иска образователна система, която дава практически знания как да живеем в синхрон с природата .

Бори иска последователна и дългосрочна визия и програма, която е в унисон със стратегическите цели на ЕС.

Бори иска да живее в модерна България с екосъобразна икономика!

Бори иска сигурен и щастлив живот!

Бори иска да действа СЕГА!

Бъди като Бори! Не отлагай, време е за действие сега!

Очаквай следващата пост-серия, за да разбереш има или няма пари, за да се случи всичко това. До тогава може да прочетеш Отвореното писмо тук.

Ден 4

Пари за Зелената трансформация ИМА!

Бори се тревожи, обаче как ще се случи този преход - няма ли много хора да загубят работните си места, няма ли всъщност всичко да поскъпне, ако стане еко, био и т.н.?

Истината е, че страната ни ще може да получи необходимите средства за подпомагането на климатичния преход на българската икономика и общество - както по финансовите механизми на Европейската зелена сделка, така и по програмата за възстановяване на Европа "Следващо поколение ЕС". Само по един от механизмите на Зелената сделка - Фондът за справедлив преход България ще получи 1.3 милиарда лева за подпомагане на засегнатите хора и поминък при преминаването към чиста енергия у нас.

Постигането на европейските цели за въглеродна неутралност до 2050 година и намаляване на емисиите с 55% до 2030 година  са в сърцето на тези инструменти и формират основния механизъм за устойчиво икономическо и социално развитие. (Ние ще можем да печелим от това - икономиката ни ще се развие; български компании ще правят пари).

И като всяка трансформация и преход, началото винаги е трудно и за Бори много неща ще изглеждат неясни, но с наличието на структура в държавата, която да навигира този преход, успехът на държавата ни ще бъде гарантиран! 

Да бъдем държава, която е устойчива както икономически, така и екологично, е новото настояще, което носи след себе си нови възможности за нови проекти, работни места и инвестиции, за бързо развитие на потенциала ни и съхраняване на околната ни среда. 

И след като пари разбрахме, че има, очаквайте следващата пост-серия, в която Бори ще разбере какви са истинските предизвикателства пред България! До тогава прочети още в нашето Отворено писмо тук.

Ден 5

Какво й липсва на България, за да успее в Зелената трансформация?

Бори постоянно чува, че за България зеленият преход ще бъде много труден! Но защо други държави в ЕС успяват и от години вече бележат прогрес и успехи по темата? Какво толкова все ни липсва? Защо след като парите ги има (виж предшната пост-серия), пак не можем да се справим или...не искаме.

Основното предизвикателство пред България е липсата на координация между отделните структури в държавата! Министерствата ни нямат свързаност, всеки прави нещо на парче в своя ресор...или не прави! Нямаме и адекватна институция, която да има нужната експертиза и мандат за холистичен подход към темата за климата.

Друго сериозно предизвикателство е осезаемата липса на темите "климат, природа и биоразнообразие" извън Министерството на околната среда и водите. Дори Министерството на енергетиката мълчи!

Не на последно място, Бори не вижда ясна дългосрочна визия и програма на България за осъществяване на успешен зелен преход, съобразно европейските и глобалните стратегически цели. Не я вижда, защото такава няма!

Но Бори знае, че решение има! Виж го в следващата пост-серия.

А ако нямаш търпение за отговора на загадката, прочети Отвореното писмо тук.

Ден 6

Изграждане на структура - Решението за Зелената трансформация на България!

От всички пост-серии до сега Бори вече знае, че за да се справим успешно със Зелената трансформация и климатичния преход, имаме нужда от визия и програма и силна, експертна, ефективна управленска структура. Такава структура може да бъде създаването на Вицепремиер в новото правителство, координиращ ресорните министри и институции, които имат пряко отношение към ефективното ограничаване на ефектите от климатичните промени - от образоването на обществото за живот с нулев отпадък, подготовката на децата с умения за живот в баланс с природата и отговорно поведение като потребители през модернизирането на индустрията, подпомагането на навлизането на кръгови практики в производствените процеси и трансформацията на икономиката чрез иновации и дигитални технологии до осъществяването на преход към незамърсяващ транспорт, преминаването към чисти източници за производство на енергия и реформиране на земеделието към практики с грижа за здравето на хората и природата.

Вицепремиер за Климатичния преход и Зелената Трансформация е липсващият ключов механизъм за координиране на политиките и действията по превръщането на България в един от зелените и дигитални лидери в Европа!

За да разберете каква е първата задача на нашия бъдещ Вицепремиер, следете за следващата пост-серия. Ако сте нетърпеливи, вижте Отвореното писмо тук.

 

Ден 7

Първа и най-важна задача на нашия Вицепремиер по Зелената трансформация - ВИЗИЯТА!

България няма представа как ще изпълни ангажиментите си към целите на ЕС - цели, чието приемане нашата страна подкрепи! 

Докато ние все още се занимаваме с въпроси като “Как да продължим да горим въглища още десетки години?”, ЕС си поставя за цел намаляване на въглеродните емисии с най-малко 55% до 2030 година и постигане на въглеродна неутралност до 2050 година! Въглеродно неутрален EC означава, че произвеждаме толкова въглеродни емисии, колкото природата може да “изчисти” по естествен начин и не я “задъхваме с вредни количества над силите й. Имаме 9 години да постигнем намаляване на парниковите емисии! Една от тях вече отмина, а действия не се предприемат! Причината е, че няма визия и стратегия.

Нашият Вицепремиер трябва да координира създаването адекватна визия и стратегия за оставащите 9 години! И време за губене няма, всеки ден бездействие означава още вредни емисии и влошаване качеството на живот на Бори!

А какви функции изпълнява Вицепремиерът по климатичния преход и зелената трансформация, може да разберете от следващата пост-серия. Виж и Отвореното писмо тук.

Ден 8

Задължения и отговорности на Вицепремиера по климатичния преход и зелената трансформация - 1 част

Откакто се говори за Вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация, Бори започна да се чуди какво точно трябва да направи този човек, за да успее? Бори е виждал толкова премиери и вицепремиери през годините, но, за съжаление, не е сигурен, че знае какво точно правят те!

Е, тази пост-серия е точно за това, Бори!

Но не очаквай универсално и мигновено решение! Необходим е подход, който е системен, дългосрочен и холистичен!

И този подход започва със създаването на експертен съвет с представители на науката, гражданския сектор, бизнеса и местните власти, за да могат всички засегнати страни да бъдат включени в процеса на изработване на решенията! Вицепремиерът има ключовата задача да изгради вътрешен капацитет във всяко от посочените министерства. Това е начинът да се осигури по-спокойна и успешна адаптация към последиците от климатичните промени и да се избегне хаосът, който често виждаме в комуникацията между различните институции и структури.

Бори, Бори, трудна и амбициозна е задачата на Вицепремиера по зелената трансформация! Но това е именно човекът, който да отиде отвъд партийните и политически разногласия в страната и да интегрира устойчиви зелени стратегии във всички социални и икономически сектори, за да посрещнем последствията от климатичните промени!

Не забравяй да прочетеш и Отвореното ни писмо тук.

 

Ден 9

Задължения и отговорности на Вицепремиера по климатичния преход и зелената трансформация - 2 част

От предната пост-серия БОРИ разбра, че Вицепремиерът има като основна задача да бъде обединител на всички засегнати и на всички, от които зависи развитието на климатичния преход, както и да изгради капацитетът, който в страната ни липсва.

Но фигурата на Вицепремиера е много сложна и включва още редица функции.

Вицепремиерът координира всички краткосрочни и дългосрочни национални климатични политики, свързани със Зелената трансформация.

Вицепремиерът се грижи за изпълнението на стратегията за постигане на въглеродна неутралност до 2050 година и изготвя ежегодни доклади за постигането както на тази цел, така и на целите за устойчиво развитие до 2030 година.

Вицепремиерът координира цялата дейност и всички действия, свързани с постигането на заложените климатични цели, като ежегодно публикува данни за постигнатите резултати.

Но, БОРИ, знай, че колкото и ключова и важна да е позицията на ВП, твоята е не по-малка такава! От теб зависи, от теб и твойте действия! Очаквай следващата пост-серия, която да разбереш колко е важно да действаме сега!

Междувременно можеш прочетеш и Отвореното ни писмо тук.

Ден 10

Утре зависи от действията днес!

Какво ще се случи утре, зависи от действията или бездействията ни днес. Зависи от теб! Много е важно как се управлява държавата, но е важно и какво всеки от нас прави! Какво ти, Бори, правиш!!! Климатичният преход и зелената трансформация са новото утре и трябва да бъдем готови за него и като държава, и като индивидуални личности!

Всеки от нас с действията си има силата да влияе. Всеки от нас е важен колкото всяка една държавна институция и структура! Имаме цялото право да настояваме за адекватно поведение на представляващите ни, за адекватна политика и визия по темата с климата! Но и всеки от нас трябва да допринася с начина, по който живее, за това! Не може да се заблуждаваме, че така сме си добре и да го караме в униние още няколко години! Днес е точното време Бори да изисква, но и да действа с мисъл за бъдещето!

Можеш да научиш още важни неща от Отвореното ни писмо тук.

 

Ден 11

Възможната история за климатичния преход и зелена трансформация на България!

През последните 10 дни ти разказахме историята на БОРИ! Всъщност БОРИ си ти! Ти, който мислиш за околната среда, но се чувстваш объркан от всичко, което се казва и от онова, което ни липсва да казват управляващи, правителства, държава! Историята на БОРИ иска да покаже няколко неща:

  • От теб зависи!
  • От държавата зависи!
  • Трябва ни Институция - Вицепремиер по зелената трансформация!

Това искахме да разкажем с нашата кратка история! Понеже 1 и 2 точка буквално си ТИ, за да постигнем точка 3, споделяй тази история с твоите приятели, семейство и познати. Сподели я сега, действай сега!

Научи още за Вицепремиера тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла