Права с увреждания

Един милион българи, чиито права държавата е увредила


От МOVE.BG, публикувана на 3 декември 2013

През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания. Целта е да се напомни на хората, институциите и политиците за най-невидимата част от обществото, което представлява само по себе си най-голямото малцинство в света. На 13 декември 2006г. Общото събрание на ООН приема Конвенцията за правата на хората с увреждания. България е страна по нея от 2012г. Но в България няма точна статистика за броя на хората с увреждания. Те са невидими, с увредени права – затруднен достъп до публичен транспорт, сгради, жилищни кооперации; те са дискриминирани в процеса на търсене на работа.

Според европейски статистики, средно 15-16% от хората в страните-членки на ЕС са с увреждания. Това прави почти един милион в България. Един милион българи, които често са затворници в собствените си домове или са затворници на различни здравни институции. Един милион българи, чиито права държавата е увредила. Защото за колко сгради с рампи се сещате? На колко линии от градския транспорт реално могат да се качат хора с инвалидни колички? Имат ли работа тези хора? Вие имате ли такива колеги? Не?

Да имаш увреждане, физическо или ментално, не е порок. Но е порочно да живееш в увредено общество, което по всякакъв начин внушава на хората с увреждания непълноценност. Дискриминацията и маргинализацията са нарушаване на човешките права. Наш дълг като общество, не само на трети декември, а ежедневно, е да осигурим право на достойно съществуване на хората с увреждане, на информиран избор и на контрол над живота им.

MOVE.BG не призовава към съжаление, а към човечност. За да не бъдат нарушени утре и вашите права. Само, защото сте различни.

MOVE.BG

Автор

още от Актуално