Право и ред: справедливост в пет стъпки

Какво съдържа програмата и какви са неините цели


От МOVE.BG, публикувана на 19 март 2015

 

Инициативата на МOVE.BG – „Право и ред: справедливост в 5 стъпки“ се организира в подкрепа реформирането на съдебната система в България

В нея разглеждаме проблемите и предизвикателствата, както и възможностите за промяна в правосъдието, групирани в 5 стъпки. На всяка стъпка представяме казус от реалния съдебен живот, който олицетворява основните системни проблеми в съответната област. Чрез последваща дискусия обсъждаме какви биха могли да бъдат решенията на предизвикателствата. А всяка от петте „Стъпки“ завършва с обобщаваща статия, в която събираме и обобщаваме всички възможности за позитивна промяна, до които ще стигнем заедно по пътя си.

Проблемите на съдебната система

Правим това, защото дебатът за правосъдието и правосъдната реформа се води в тесни експертни кръгове и по начин, който изключва широката аудитория. В обществото липсва яснота относно спецификата на системните проблеми на съдебната власт, как конкретните дефицити в правосъдието влияят върху индивидуалния живот и общественото добруване и как те могат да бъдат решени.

В резултат общественият натиск за осъществяване на съдебна реформа е твърде слаб и неустойчив, което е и едно от най-големите предизвикателства за предприемането на решителни действия за подобряване на правосъдието в България.

В MOVE.BG вярваме, че справедливостта е сред основните ценности във всяко едно общество, a справедливо общество не е възможно без ефективна, пълноценна и работеща за хората съдебна система. Като държава-членка на Европейския съюз, България е длъжна да осигури „пространство на свобода, сигурност и правосъдие“ (чл. 67 ДЕС) – аспекти на демокрацията, които все още българските институции не могат да гарантират.

Какви са целите?

Необходимо е включване на по-широки слоеве от гражданите на България в дебата за правосъдната реформа и в усилията за налагането и осъществяването й. За целта трябва:

  1. Да се представят проблемите на съдебната система по начин, различен от досегашния, който позволява на повече хора да ги разберат и свържат със своя индивидуален живот и интерес.
  2. Да се дебатира публично по проблемите на съдебната система и решенията за нейното реформиране, давайки платформа за представяне на различни гледни точки, не само тази на тясно експертните юридически среди.
  3. Да се даде възможност на гражданите да припознаят решенията на правосъдната реформа като свои и като такива, които решават ежедневните им проблеми.

Програма:

Започвайки от март 2015 г. МOVE.BG се ангажира да организира пет информационни пакета – по един всеки месец, които тематично съответстват на петте стратегически цели на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в правосъдната система, приета от МС и Парламента. А именно:

Да се представят проблемите на съдебната система по начин, различен от досегашния, който позволява на повече хора да ги разберат и свържат със своя индивидуален живот и интерес.
Да се дебатира публично по проблемите на съдебната система и решенията за нейното реформиране, давайки платформа за представяне на различни гледни точки, не само тази на тясно експертните юридически среди.
Да се даде възможност на гражданите да припознаят решенията на правосъдната реформа като свои и като такива, които решават ежедневните им проблеми.

Стъпка първа (месец март): "Независим съд и съдебна система"


1) Встъпителна статия – "Платена съвест" - една история за това колко е важна независимостта на магистратите, за да се борят с корупцията.
2) Холистична дискусия – Как да гарантираме независимост на съда и съдебната система?

Стъпка втора (месец април): "Добро и ефективно управление насъдебната власт" 

1) Встъпителна статия – "Зле разпределени" - защо правосъдието в България е бавно? Какво пречи на доброто управление на съдебната власт?
2) Холистична дискусия – "Как да постигнем добро и ефективно управление на съдебната власт?"

Стъпка трета (месец май): "Качествен и високо мотивиран човешки ресурс в съдебната власт"

1) Встъпителна статия – "Това къде го пише?" - правото действително е изкуство и като всяко такова, то изисква талантлив артист, който да го сътвори. Такива ли са юристите в България? .
2) Холистична дискусия – "Какъв човек трябва да е юристът?"

Стъпка четвърта (месец ноември): "Модерна и ефективна наказателна политика"

1) Встъпителна статия - "За кого няма закони в България?"

2) Холистична дискусия - "Престъпление и наказание"

Стъпка пета (месец януари: "Достъпно правосъдие и защита на правата на човека"

Всеки пакет съдържа 3 модула:
1. Встъпителна статия - "Недостъпното правосъдие" - или по-генералният проблем със спазването на правата на човека у нас, едно от които е и достъпът до съд.
2. Холистична дискусия - "Достъп до право

Какво ще постигнем?

Изпълнението на инициативата и включването на максимален брой хора ще спомогне за укрепването на общественото движение за правосъдна реформа и неговото развиване. Също така, петте пакета представляват своеобразен инструмент за гражданско образование на достъпен език, който ще способства за по-широка информираност по заложените проблеми и за изграждане на правна култура.

Водени сме от увереността, че инициативата ни за ефективна и устойчива промяна в правосъдната система, ще доведе до качествени промени и в останалите публични сектори и ще я превърне в ефективен гарант за върховенството на закона и оздравяването на държавното управление и институциите в страната ни.

 MOVE.BG

Автор

още от Право и ред: Справедливост в 5 стъпки