Новият Ренесанс и общностите

На 17 август (събота) Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, ще изнесе специалната си лекция “Новият Ренесанс и общностите” по време на тазгодишното издание на фестивала “Беглика”.


От МOVE.BG, публикувана на 8 август 2019

Живеем във време на Нов Ренесанс – време, в което светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж, в противопоставяне на стария манталитет на властване през агресия, страх и подчинение и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне. 

Епохата на Новия Ренесанс е мотивирана от развитието на технологиите и глобалната свързаност, но най-вече от новите все по-осъзнавани потребности на хората да намират щастието и смисъла на живота си през принос за общото благо. 

Тя има своите апостоли и носители, които проправят пътя за утвърждаване на нов ред. Те репликират утвърдените модели и, сдружавайки се, създават технологии за космоса, за споделен транспорт на ниско ресурсни автомобили или кооперативи за био земеделие. Те живеят в хармония с природните закони, с грижа към опазване на природата и пропагандират нулев отпадък в потреблението. Те разбират и създават изкуството като интегрално творческо дело, вдъхновено от кода на корените и проектирано към съвременността с новия й инструментариум и послание за единство на видимо самостойното.

Те са хората, които репликират градивно статуквото и сдружавайки се проправят пътя на утрешния ден. Беглика е място, което събира такива търсещи пробудени хора.

В лекцията си “Новият Ренесанс и общностите” Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, ще представи виждането си за фундаменталната трансформация в света, кои са факторите и носителите й, какви са аналогиите със Средновековното Ренесансово време и защо общностите са основен фактор за утвърждаване на регламентите на Новия свят. 

Очакваме ви на 17 август (събота) в 11:30 часа на фестивала "Беглика" сред невероятната природа на Родопите.

Създаваме заедно нашето утре!

тагове
Общество,
Автор

още от Актуално