Слабата подготовка и познания на избирателите - предизвикателство номер 1

Обобщени резултати от потребителите на Наръчника


От МOVE.BG, публикувана на 18 ноември 2015

Автор: Свилена Тодорова Тодорова, студент по „Политология“, IV курс в СУ „Св. Климент охридски“, Участник в програмата „Изборите: посока бъдеще“

Своята изборна реформа са направили над 200 души, които използвайки този инструмент са изразили мнението си по проблемите в избирателния процес на страната и са посочили потенциалните решения според тях.

Обобщените данни показват сравнително равномерно разпределение по отношение на  решаването на предизвикателствата, което означава, че поелите по пътя на Наръчника са изразили мнението си и са посочили решение по по-голямата част от поставените предизвикателства.

Предизвикателството, което е решено най-много пъти, макар  да не се откроява толкова ясно над останалите, е това за слабата подготовка и познания на избирателите – 88%.

Всъщност предизвикателствата, които са решени от най-много хора са няколко и всяко от тях се доближава до 90 % на решимост, като разликата по между им е само няколко души. Силен интерес има спрямо предизвикателството за изборния туризъм – 87%, анонимните народни представители – 84%, сложност на преференциалното гласуване – 83%, неверните протоколи в секциите – 84% и твърде сложните изборни процедури – 84%. Останалите предизвикателства също не са далеч от тези стойности, което води до извода, че интересът към отделните стъпки е почти еднакъв.

Изключение прави само един от поставените в наръчника проблеми, който се оказва и най-трудно решим, а именно този за възрастта на избирателите. На него са отговорили 42% от участвалите и така това е единственото предизвикателство, което получава под 60% като дял на събрани решения.

Разглеждайки най-популярните предизвикателства от Наръчника, няма как да не се отдели внимание и на най-посочваните решения спрямо тях.

Най-напред нека видим решеното от най-малко хора предизвикателство – това за млади или стари избиратели. При него има ясно изразено предпочитание за намаляване на долната граница на възрастта за гласуване, вместо поставянето на горна такава – решение избрано от 79% от решилите предизвикателството.

Останалите предизвикателства, които следват са тези, които са решавани най-много пъти. На първо място това е предизвикателство за изборния туризъм. При него се показва предпочитание към създаването на регистър на избирателите – 59% са избрали това решение като най-ефективно.

Следващото предизвикателство, което представлява по-голям интерес е свързано с анонимните народни представители.

При него най-голям дял – 41% са избрали въвеждането на задължителна преференция като възможност за решение на проблема.

При предизвикателството относно слабата подготовка и познанията на избирателите  36% считат, че въвеждането на гражданско образование е най-подходящо, а на второ място с 30% остава скритият образователен ценз.

Електронното или машинното гласуване е избрано като решение  от 67% от решилите предизвикателството за сложността на преференциалния вот.

При неверните протоколи в секциите, решението, което е събрало най-голяма подкрепа също е въвеждането на електронно/машинно гласуване – 62%.

Последното предизвикателство в наръчника, което е за сложността на процедурите при провеждането на избори в чужбина може да бъде решено чрез въвеждането на електронно дистанционно гласуване според 81% от посочилите решение.

Ако трябва да съотнесем към направения по-горе анализ и фактът, че съвсем скоро – на 25.10.2015 г. се проведоха местни избори, не е никак чудно, че особено голямо внимание е обърнато на предизвикателствата, които бяха засягани в обществения дебат в периода преди изборите и непосредствено след тях. Може да се каже, че и проведения референдум дава отражение на резултатите, имайки се предвид, че във всички предизвикателства, в които фигурират като решение машинното и електронното гласуване именно те събират най-голям процент подкрепа.

Необходимостта от инструмент, който да даде израз на нагласите именно по въпроси свързани с проблемите по време на избори, ясно личи от данните. Фактът, че толкова граждани са минали пътя на предизвикателствата, решили са ги и са съставили своята изборна реформа показва, че Наръчникът за изборна реформа е точно този инструмент.

Kак изглежда твоята изборна реформа? 

MOVE.BG

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще