София стана част от Световната седмица на кръговата икономика в градовете

Като част от работата си в подкрепа на устойчивите решения за градски живот, MOVE.BG беше домакин на софийската спирка на Circular Cities Week 2019. Събитието в столицата се организира от нашите приятели от “Институт кръгова икономика”.


От МOVE.BG, публикувана на 15 ноември 2019

Как можем да решим предизвикателството да живеем природосъобразно в градската среда? Какви са работещите решения? Как да не пречим на природата, а да помагаме?

На тези и други въпроси беше посветена Световната седмица на кръговата икономика в градовете, която се проведе между 28 октомври и 6 ноември. София беше една от спирките, като събитието за България се организира от Институт кръгова икономика. MOVE.BG беше домакин на инициативата, като част от работата ни в подкрепа на устойчивите решения за градски живот. 

В инициативата участваха над 80 града от всички континенти. Целта е чрез уъркшопи да се изработят предложения , които да бъдат изпратени на съответните местни власт за изработването на планове за кръгова икономика. Или пък да се осъвременят тези планове, ако съществуват и съдържат само решения за рециклиране. Също така, организаторите си поставят за цел да създадат доклад с отворен код, който да включва информация за предизвикателствата, възможностите и нужните стъпки за всички участващи градове в инициативата.

Срещата в MOVE.BG

Участниците в събитието в Coworking by MOVE.BG получиха полезна информация за кръговата икономика, както и разбраха какви практики съществуват по света. Те научиха и защо тази икономическа концепция не е свързана просто с рециклиране на продуктите, а е много повече.

Един кръгов град трябва да изпълнява три ключови дейности, обясниха от "Институт Кръгова Икономика":

 1. да премахне концепцията за произвеждане на боклук;
 2. да поддържа възможно най-голяма стойността на използваните активи;
 3. да използва цифрови технологии.

Графика: "Институт Кръгова Икономика".

След въвеждащата лекция участниците бяха разделени на три групи и работиха по една от темите - транспорт, енергетика и отпадъци. След повече от час и половина обсъждания всяка група даде идеи за въвеждане на модели на кръгова икономика в столицата. Част от предложенията са:

 • създаване на енергийни кооперативи;
 • изграждане на удобни и сигурни велопаркинги в близост до метростанциите;
 • въвеждане на пълна електрификация на градския транспорт;
 • стимулиране на повторната употреба на стоки;
 • изграждане на рециклатори чрез публично-частно партньорство;
 • промени в данъчната политика спрямо отпадъците, така че да се мотивара устойчиво поведение от гражданите и бизнеса;
 • ограничаване на автомобилния трафик в центъра на града, чрез обособяване на повече добре планирани пешеходни/вело зони;
 • по-високи такси за паркиране;
 • приоритизиране на услуги за споделени електромобили.

Идеите от уъркшопа ще бъдат представени на от “Институт Кръгова Икономика” на Столична община до края на годината. 

Кръгова икономика

С всяка следваща година процента на хора, живеещи в градовете, се увеличава. През 2018 вече 74% от населението на Европа живее в градове - ясен знак, че съществува необходимост от намирането на работещи решения как “град” и “природа” да не се превърнат в антоними. 

Едно от тези решения е кръговата икономика. Тя цели да удължи жизнения цикъл на продуктите и да промени господстващата ситуация. Да промени начина на функциониране на икономиката, където линейният модел определя правилата - използване на много неразградими суровини, за да се произведе продукт с кратък живот и огромна отпадъчна част. Но не само. Много от продуктите, особено черна и бяла техника се създават по начин, който предопределя бързия край на техния жизнен цикъл, за да се стимулира постоянното търсене и закупуване на нови предмети.

Кръговата икономика е иновативен икономическия модел, който търси решения, създадаващи устойчиви и природосъобразни бизнес и обществени практики. Бизнеси, които не само пазят природата, но и със новаторския си подход повишават конкурентоспособността на даден регион на световно ниво. Повишават и заетостта, като намират нови клиенти и пазари, които са заинтересовани за околната среда.

Потенциалът на хората се употребява за запазване на природата и прилагането на устойчиви бизнес модели, а не в услуга на тоновете боклук.

Част от кръговата икономика са еко проектирането - или създаването на продукти, които не генерират отпадъци. Биомиметиката или превръщането на съществуващите в природата форми в технологии е също част от тази концепция. Това са технологиите на бъдещето - например, създаването на перки на самолети, които имитират крилата на птиците, за да намалят съпротивлението, разхода на гориво и вредните емисии в атмосферата.

Кръговата икономика цели да се промени схващането за природата като безкраен резервоар за суровини и сметище, което може да продължи да приема още нови отпадъци.

Специална дискусия

Ако искате да научите повече за новите тенденции в кръговата икономика у нас, елате на специалната ни дискусия "Кръгова икономика: добри примери и практики от България". Събитието е част от регионалната тридневна конференция за кръгова икономика, съорганизирана от MOVE.BG, WWF и Impact Hub. Събитието е безплатно и ще се проведе на 27 ноември от 18:30 часа в Coworking by MOVE.BG. Запазете своето място тук. Дискусията ще бъде на английски език.

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от Градска джунгла