Стартъпите се нуждаят от подкрепа сега, за да запалят мотора на възстановяването след COVID-19: Луиса Алемени

Според специалиста от Лондонският държавен университет правителствата трябва незабавно да окажат съдействие на стартиращия бизнес.


От Марин Маринов, публикувана на 15 април 2020

Държавите трябва да подкрепят стартъп проектите веднага, ако не искат да загубят едно от основните средства за възстановяване на икономиката след кризата с COVID-19: иновативните предприемачи и техните новаторски стартиращи бизнеси. Затова призовава в анализ Луиса Алемeни, директор на Института за иновации и предприемачество към Лондското бизнес училище, част от държавния университет на Лондон. Ако не бъдат подкрепени незабавно със специални програми, различни от тези за традиционните малки и средни предприятия (МСП), много стартъпи няма да оцелеят периода на коронавируса, отбелязва Алемeни.

“Правителствата в Европа и Северна Америка предприемат изключителни мерки за подкрепа на малките и средни предприятия, които са основата на нашите икономики. Но сред МСП-тата има една специфична група от компании, която е най-уязвима: група, която е основополагаща за икономическия растеж, за стимулиране на икономическото развитие чрез иновации и за създаване на работни места: това са стартъпите. Те се нуждаят от спешно финансиране, но в повечето случаи няма да получат нищо от средствата, които правителствата ще отпуснат в следващите месеци.”

Причината затова е, че стартъпите не са традиционни малки и средни предприятия и не отговарят на две ключови изисквания за отпусканата към този момент държавна помощ: икономическите им показатели не са на плюс и нямат активи, с които да обезпечат заемите, обяснява Алемeни. Основната особеност на стартиращите бизнеси е, че те по определение и природа са предприятия, които губят пари, обяснява ученият: но те губят пари, защото създават нови технологии, продукти и услуги, които имат нужда от период от време за тестване. Период, в който те или имат малко клиенти и съответно приходи, или нямат никакви потребители все още, защото са в етап на изобретяване на продукта/услугата. Алемeни дава за пример Amazon, които цяло едно десетилетие са били на загуба преди да променят начина на правене на бизнес не в една, а в няколко индустрии, не в една държава, а по цял свят.

Къде е решението?

Стартъпите са периодично, през около 6 месеца, в период на набиране на капитал основно от частни инвеститори: бизнес ангели, фондове за рисково инвестиране или инструменти за дялово участие, в които основните “спонсори” са големите бизнеси. Те, обаче, намалят или спират своите инвестиции сега заради коронавируса, обяснява Алемeни, а това създава опасност много стартъпи да останат без следващо набиране на капител - тоест, да фалират. Особено застрашени са създадените в близката година проекти, които все още "създават" своята иновация.

Затова британският учен от испански произход призовава за специален подход към стартиращия бизнес, различен от този за традиционните малки и средни предприятия. Подход, който отчита особеностите на тези проекти, както и техния потенциал да “запалят” мотора на икономиката след период на кризи.

Алемени предлага механизъм отвъд счетоводните баланси и таблиците с приходи. Той трябва да включва основно два компонента:

  • Държавите трябва да разширят своите спасителни икономически програми и към иновативни предприятия на загуба;
  • Финансирането трябва да се случи по най-бързия начин - тоест, не трябва да минава през банковата система, която е бавна и не познава особеностите на стартиращия бизнес. Средствата трябва да преминат през традиционните финансови институции в стартъп средата, като един от вариантите е правителствата да отпускат финансирането като конвертируеми облигации през фондовете.

Основното изискване за изпълнението на тези два компонента, според Алемени, обаче, е правителствата да разберат, че дори и да подкрепят стартъпите заради коронавируса, част от тях пак ще "затворят. "Затварянето" при създаването на нов продукт или услуга, за разлика от фалита заради невъзможност за тестване на идея, не е проблем, а е част от правилата за създаване на световни иновации.

Освен това, така се създава и възможността за икономическо възстановяване след кризата, според Алемени, защото на десет неуспешни проекта, един ще бъде успешен. Той не само ще изплати държавните средства, вложени в неуспелите проекти, но може да се окаже следващият “Google, Skype, Revolut или здравен стартъп, които ще открие лекарство за COVID-19.”

В България

В края на март коалиция от ключови организации от стартъп екосистемата изпратиха отворено писмо до българското правителство с предложения за незабавни мерки в подкрепа на иновативните МСП-та в стартираща и активна фаза на развитие. BESCO, отворената дигитална мрежа EDIT на MOVE.BGEndeavor и BVCA застават зад конкретни предложения, които да подпомогнат стартъп компаниите в плавното им преминаване през кризата, свързана с COVID-19, и да осигурят положителното им развитие и ръст в бъдеще.

Какви са предложенията, прочетете пълния текст на писмото тук.

Автор
още по темата

още от Решения за България: Digital