Венелин Добрев - Промяната като необратим процес

Венелин Добрев е поредният новатор от нашия нов проект „The ChangeMakers – Двигателите на промяната“.


От Марин Маринов, публикувана на 8 март 2019

Възможна ли е положителната обществена промяна? Да! Бързо ли става? Не! Как се постига? С упорство и с екип, който приема каузата като част от живота си.

Така мисли нашият пореден двигател на промяната - Венелин Добрев.

Той е от Стара Загора, завършва бакалавърска и магистърска степен в Икономическия университет във Варна и работи за промяната на средата на регионално и национално ниво като популяризира положителните примери от България и търси добри и приложими практики от чужбина.

Как го прави ли?

Венко е съосновател на Успелите - положителната медия на България. Проектът, стартирал през 2013 като “Младите успели българи” се ребрандира през 2016, за да разшири възрастовия и териториалния си обхват.

Успелите показва личностите, каузите и проектите, които придвижват обществото и страната ни напред като реализират най-разнообразни социално-значими инициативи. Част от медията е и онлайн магазинът за подаръци с усмивка Успелите, както и този за традиционни български облекла - Носия.

Наскоро Венко се впусна и в друга социално-отговорна кауза - “От баба” - проект, които предлага терлици, изработени от български пенсионери.

“С “Успелите” още преди шест години адресирахме проблема за нуждата от намирането и популяризирането на повече добри примери в медийното пространство. Толкова време по-късно ние постоянно надграждаме и се опитваме да растем и да бъдем по-добри всеки ден. Последното ми по-мащабно начинание “От баба” адресира един основен аспект - липсата на доходи на възрастните хора у нас.,” споделя Венко.

“Опитвам се да подхождам към всеки проблем като търся в него потенциална възможност да бъде решен. Искрено вярвам, че положителната промяна зависи от нас като общество и се опитвам да повлияя на хората, така че да бъдат по-проактивни и оптимистично настроени към средата у нас.”

От близо три години Венелин работи като експерт международни програми и проекти в Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора. Част от дейността на Агенцията в рамкките на международните проекти, които реализира е да разработва иновативни политики за устойчиво развитие и икономически растеж и за успешната интеграция на местния и регионалния бизнес в единния пазар на Европейския съюз (ЕС) и да спомогне за успешното внедряване на иновации в малкия и среден бизнес.

В момента Венелин работи като експерт международни програми и проекти в Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора. Агенцията разработва иновативни политики за устойчиво развитие и икономически растеж и за успешната интеграция на местния и регионалния бизнес в единния пазар на Европейския съюз (ЕС).

“Всички лични идеи, които реализирам се стремят да подобрят ситуацията в България. Същото важи и за проектите, по които работя като част от екипа на АРИР-Стара Загора,” разказва ни Венко.

“Иновативното нещо, може би, се корени в самия избор на тематики, които никой не е адресирал до момента у нас и представляват устойчив начин за решаване на даден проблем. Разбира се, не говорим за грандиозни иновации, а по-скоро за социална иновация, която е намерила своята "ниша".”

Най-големият урок за Венелин?

“Най-важното нещо, за да си говорим за каквито и да е било иновативни идеи са хората, с които ги реализираш. В този смисъл мога да кажа, че всички ангажирани в нашите проекти - от другите съоснователи, до доброволците са прекрасната спойка, която движи нещата напред,” споделя Венелин.

“Една промяна е толкова градивна, колкото градивни са хората зад нея.  Всеки ден се убеждавам, че промяната е бавен и труден процес, но необратим.”

Това е Венелин!

Познаваш ли други хора като нея! Посочи ги на нашия сайт! За да заразим и другите с добрия пример!

Създаваме заедно нашето утре!

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната