Зелен дисонанс

Къде е природата в предизборните програми?


От МOVE.BG, публикувана на 20 март 2017

Екология не е любима предизборна тема в обществения и политическия дискурс. Може би затова две седмици преди изборите половината партии все още се чудеха какво да включва екологичната им програма. Седмица преди изборите голяма част от тях вече имат конкретни идеи. Бърз поглед показва, че консистентността не е в основата на съставянето им. Някои например държат на АЕЦ „Белене“ и биоземеделие, други едновременно подкрепят застрояване и опазване на планините. И все пак, къде в този дисонанс от намерения кандидатите на предстоящите избори наместват зелената тема? Ето на какво още се натъкнахме:

„Нова Република“ - повече гори, по-малко Белене

Формацията гарантира цифровизация и улеснен публичен достъп до данни и карти на защитените територии и природните ресурси на България. Предвижда се поне 10% от държавните гори да бъдат категоризирани като гори във фаза старост, където всякаква сеч би била забранена. „Нова Република“ обещава законодателни промени, които да защитят последните диви черноморски плажни ивици, както и българските гори от прекомерна сеч. „Нова Република“ се обявява против строежа на АЕЦ Белене.

„Воля“ - интелигентна преработка на отпадъци

Седмица преди изборите партията излиза със зелената програма.  Предлага разработка и гласуване на Закон за ландшафта и мерки против  застрояване и прекомерни вреди на крайбрежните ивици и планинските райони. „Воля“  ще организира информационни кампании за нивото на замърсяване на въздуха по места, ще изгражда системи за предупреждение за наводнения.  Приоритетна политика е превръщането на отпадъците в ресурси чрез интелигентни подходи за управление. „Воля“ настоява за провеждането на национален експертен дебат за бъдещето на българската енергетика, както и за ефективна държавна подкрепа за европейския приоритет за редуциране на вредните емисии с 30% до 2020 година.

„AБВ – Движение 21“: жп транспорт и биоземеделие

Коалицията иска  възобновяване на инвестициите в железопътния транспорт като по-екологичен. Поставят фокус върху енергийната сигурност и независимост чрез повече диверсификация енергийни ресурси и повишаване на енергийната ефективност. Предлагат възстановяване и развитие на традиционните производства и биоземеделието в селските райони, стимулиране на селско стопанство, свободно от ГМО, както и нова горска политика за устойчиво опазване и стопанисване на горите.

ДПС - незелени

Темата околна среда, климат и съхраняване на природата не вълнуват ДПС.

„БСП за България“ - биохрани и Белене

БСП предлага развитие на кръговата икономика с цел по-ефективно използване и спестяване на суровинни ресурси –  няма контекст и конкретика. Партията се обявява за стимулиране на биоземеделието. Едновременно с това подкрепя АЕЦ „Белене“. 

„ГЕРБ“ - пъстра палитра от идеи

Най-пълна с обещания е предизборната програма на ГЕРБ. Партията се ангажира със засилване на изискванията за качеството на биопроизводството и популяризиране на ползите от биохрани. Партията предлага редуциране ползването на дървесина от зрелите гори, развиване на жп структурата, насърчаване на водния, интермодалния транспорт и метрото като по-екологични видове транспорт. ГЕРБ ще насърчава на битовата газификация с цел намаляване на замърсяването на въздуха. Партията обещава и политики за подобряване качеството на въздуха с различни инфраструктурни подобрения като мерки за алтернативно отопление (не на дърва и въглища), поставяне на филтри на горивни инсталации и др. ГЕРБ искат изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци и оползотворяване на битови отпадъци.  Сред идеите са и информационни кампании за рециклиране.

„Обединение ДОСТ“ - доста незелени

В програмата няма нищо, свързано с опазване на природата и околната среда.

„Движение Да, България“ - информационни кампании и чист въздух

„Да, България“ цели повишаване на общественото съзнание за необходимостта от опазването на околната среда и международния ангажимент на страната с политики, базирани на Парижките споразумения за измененията в климата. На практическо ниво коалицията предлага стратегически анализ и план за действие в три ключови направления – подобряване качеството на въздуха, осигуряването на чисти питейни води в цяла България и подобряване състоянието на водните обекти. Формацията се ангажира с ограничаването на безразборната сеч, възстановяването на горски площи и оптимизирането на процедурите за екооценка на влиянието на строителството и промишлеността. В програмата са залегнали ограничаването на пестицидите в земеделието, както и оценка и преразглеждане на противоречиви споразумения и концесии, свързани с природните ресурси на България. „Да, България“ се ангажира с провеждането на национална информационна кампания с фокус към зелената икономика, както и позициониране на екосъобразните теми в образованието.

„Обединени Патриоти - НФСБ, „Атака“ и ВМРО“ - без псевдо-еколози

„Защитата на уникалната българска природа е сред най-важните цели на Обединени патриоти. Въвеждане на драконовски мерки срещу еконарушителите, но и спиране диктата на платените псевдо-еколози“ – толкова.

„Реформаторски блок– Глас Народен“ - повече природа, повече лифтове

Коалиция „Реформаторски блок – Глас Народен“ се обявява за устойчиво развитие на регионите чрез инвестиции в инфраструктурата за повишена достъпност и управление на водните ресурси.

Коалиционното формирование настоява за регулация и контрол на концесиите на плажните ивици. Обещава и по-засилен зимен и ски туризъм, като набляга на необходимостта от допълнителен мащаб на мрежата от лифтове. От друга страна се ангажират с провеждането на политики за опазване на природните богатства на България – природни паркове, защитени територии, земи, гори, води, животински видове и полезната флора и фауна.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Актуално