Знаеш как да подобриш живота на децата?

Кандидаствай в конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА до 18 юли


От МOVE.BG, публикувана на 5 юли 2018

За пета поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг Груп търсят човека с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение как да постигне ПРОМЯНАТА в живота на децата и младежите от 0 до 24-годишна възраст.

Конкурсът, подкрепян от MOVE.BG, е отворен както за физически лица, така и за организации с нестопанска цел. Няма изискване за определен брой години дейност или обем управлявани средства и не се изискват допълнителни документи. Онлайн формулярът се попълва лесно и се намира тук.

 

Как ще бъдат оценявани идеите, подобряващи живота на децата?

  • Идеята трябва да предлага решение на реално предизвикателство или проблем, който засяга значителен брой от децата и младежите на България на възраст от 0 до 24 години. Тя може да има връзка с една или повече от целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. Подробна информация на английски език можеш да видиш тук.
  • Търсят се иновативни идеи, които включват не само нетрадиционни и творчески методи за решаване на даден социален проблем, но и реални възможности за практическа реализация.
  • Предлаганата идея трябва да е в ранен етап на развитие, но предприемачът трябва да може да докаже, че е предприел първите стъпки за реализацията ѝ и е започнал да я прилага на практика.
  • Предложеното решение трябва да води до съществен и видим социален ефект за подобряване живота на децата в България. Кандидатът трябва да може да аргументира чрез примери от практиката си или чрез резултати от сходни програми, прилагани в други държави, че решението на проблема наистина има позитивен ефект върху живота на децата и младежите, към които е насочено.
  • В началото проектът може да е малък, но трябва да има потенциал да се разрасне и да придобие национална или дори международна значимост. Това може да се случи или чрез разрастването на организацията и репликирането на метода ѝ на работа или чрез дългосрочни системни изменения – напр. чрез промяна на нагласите в обществото, на законовата рамка и/или друго. Накратко: предложеното решение не бива да е насочено към подобряване на живота на отделни деца и младежи, а към дългосрочна промяна в живота на стотици и дори хиляди деца и младежи.
  • Идеята трябва да може да се превърне в инициатива с устойчив финансов модел. От кандидата се очаква в бъдеще да развие дългосрочен финансов план.

 

Как ще бъдат подкрепени проектите, подобряващи живота на децата?

Големият победител ще получи начален капитал от 30 000 лв., а още двама от финалистите с най-много гласове – по 15 000 лв.

Медийната кампания по време на онлайн гласуването пък е възможност за получаване на широка видимост и привличане на нови поддръжници и партньори. За да се представят възможно най-добре, финалистите ще преминат през специален обучителен модул по дигитален маркетинг и ще получат микрогрант от 1000 лв., които да инвестират в популяризирането на своя проект.

Отвъд това достигналите до финалните етапи ще получат достъп до бизнес менторство, обучения, както и до международната методология на Reach for Change за стратегическо планиране, измерване на социален ефект и ефективно лидерство. ПРОМЯНАТА ще свърже финалистите с корпоративни партньори и глобална общност от социални предприемачи в 18 държави на 3 континента.

Като част от процеса на селекция най-добрите десетима кандидати в конкурса ще бъдат поканени в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат безплатни обучения и индивидуални консултации, чиято пазарна стойност е 2000 лв. на участник. Акселераторът ще им помогне да развият своя бизнес план, да подобрят цялостно проекта си и планирането на социалния му ефект.

Още информация можете да откриете на сайта и Фейсбук страницата на Промяната.

Автор

още от Актуално