MOVETogether

Добрите идеи, които трансформират обществото ни, имат общ дом. Тук се срещат, споделят и създават заедно

  • социални предприемачи
  • стартиращи бизнеси
  • доброволчески организации
  • образователни инициативи
  • културни проекти

MOVE Together e място за общуване и взаимодействие, в което можете да срещнете единомишленици, да получите подкрепа за идеите ви, да обмените опит и да споделите кауза.
Тук можете да наемете индивидуални работни бюра, самостоятелни помещения, както и зали за провеждане на събития в различни формати.

Направете запитване на:  contact@move.bg

Кой вече е тук?