За нас

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

свобода справедливост отговорност прозрачност развитие общо действие любов
свобода справедливост отговорност прозрачност
развитие общо действие любов

Платформата

С разбиране за икономическите, културни и екологични предизвикателства на новия дигитално свързан свят, ние ги адресираме с колективната интелектуална сила на разнородна общност. В MOVE.BG движим устойчива социална промяна чрез иновации и колаборация между различните, споделящи общи ценности.

 

  • Свързваме създаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи
  • Моделираме решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване
  • Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката
  • Образоваме в културата на участие и споделяне
  • Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните

Промяната

Живеем във време на фундаментална трансформация в света. Глобалната свързаност променя икономическия, политическия и социалния процес, както и всеки от нас в личен план. Светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж, в противопоставяне на стария манталитет на властване през агресия, страх и подчинение и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне. Все повече са пробудените за новото – хората, които измерват личния си успех и щастие с приноса за просперитета на общността си и света. Това е нов морален избор и ново измерение на личностното ни и обществено развитие.

За тази философия на развитие и промяна в България работи MOVE.BG.


четете още > четете още >

Програми

Програмите ни са насочени към развитие на перспективно общество в България. Осигуряваме непартийна среда за среща на различни гледни точки и намиране на съгласие по важни теми. Правим анализи, лансираме иновативни подходи, формулираме решения за устойчиво развитие на човека и обществото.

всички Програми >

Събития

Събитията ни срещат хора с различен опит и общ интерес за развитие в България. Представяме носителите на промяната и иновативните идеи. Обменяме знание, вдъхновяваме се взаимно и утвърждаваме културата на споделяне.

всички Събития >

Блог

Блогът е нашата онлайн медия. Тук даваме форум на създаващите и променящите. Говорим от първа лице по важните теми от дневния ред на България и представяме идеите на новото време.


към блога >

Проекти

Специалните ни места в мрежата. Тук ще намерите връзки към нашите дългосрочни инициативи, посветени на знанието, солидарността, националната ни идентичност и гражданското участие. Те се появяват, осъществяват и еволюират благодарение на нашето общо действие.

EDIT
Моята Българска История
Безценни приказки
Моята Изборна Реформа
30,000+ Приятели в
социалните мрежи
50+ Партньорски организации
и институции
40+ Дебата по важни теми
излъчени на живо
2,000+ Доброволци в програмите
на MOVE BG