За нас

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

свобода справедливост отговорност прозрачност развитие общо действие любов
свобода справедливост отговорност прозрачност
развитие общо действие любов

Платформата

Ние сме платформа на граждани и експерти, които мечтаят България да успее и търсят устойчиви решения за по-добро бъдеще тук. Работим заедно, защото   силата ни е в общото действие и в общата воля да трансформираме страната ни в място за щастлив живот и успешна реализация. Обединяват ни общите ценности и добрите идеи. Утвърждаваме европейската перспектива и демократичния път на страната ни.

Наши средства са срещата, диалогът и взаимодействието. Организираме дебати и дискусии, срещаме знаещите, можещите и създаващите хора. Свързваме героите на промяната, които виждат потенциала на България да бъде център на технологичната, икономическата и социалната иновация, средище на живата, пълнокръвна култура и място, предлагащо сигурност, толерантност и живот в хармония с природата. Търсим решения. Затова задаваме въпроси. Въпросите, които понякога звучат сложно, но на практика се свеждат до два основни: „Защо България не успява?“ и „Как България да успее?“. Формулираме заедно решения, като знаем, че отговорът и трансформацията се съдържат във всички нас.

Промяната

Живеем във време на фундаментална трансформация в света. Глобалната свързаност променя икономическия, политическия и социалния процес, както и всеки от нас в личен план. Светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж, в противопоставяне на стария манталитет на властване през агресия, страх и подчинение и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне. Все повече са пробудените за новото – хората, които измерват личния си успех и щастие с приноса за просперитета на общността си и света. Това е нов морален избор и ново измерение на личностното ни и обществено развитие.

За тази философия на развитие и промяна в България работи MOVE.BG.


четете още > четете още >

Програми

Програмите ни са насочени към развитие на перспективно общество в България. Осигуряваме непартийна среда за среща на различни гледни точки и намиране на съгласие по важни теми. Правим анализи, лансираме иновативни подходи, формулираме решения за устойчиво развитие на човека и обществото.

всички Програми >

Събития

Събитията ни срещат хора с различен опит и общ интерес за развитие в България. Представяме носителите на промяната и иновативните идеи. Обменяме знание, вдъхновяваме се взаимно и утвърждаваме културата на споделяне.

всички Събития >

Блог

Блогът е нашата онлайн медия. Тук даваме форум на създаващите и променящите. Говорим от първа лице по важните теми от дневния ред на България и представяме идеите на новото време.


към блога >

Проекти

Специалните ни места в мрежата. Тук ще намерите връзки към нашите дългосрочни инициативи, посветени на знанието, солидарността, националната ни идентичност и гражданското участие. Те се появяват, осъществяват и еволюират благодарение на нашето общо действие.

EDIT
Моята Българска История
Безценни приказки
Моята Изборна Реформа
30,000+ Приятели в
социалните мрежи
50+ Партньорски организации
и институции
40+ Дебата по важни теми
излъчени на живо
2,000+ Доброволци в програмите
на MOVE BG