За нас

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

свобода справедливост отговорност прозрачност развитие общо действие любов
свобода справедливост отговорност прозрачност
развитие общо действие любов

Платформата

С разбиране за икономическите, културни и екологични предизвикателства на новия дигитално свързан свят, ние ги адресираме с колективната интелектуална сила на разнородна общност. В MOVE.BG движим устойчива социална промяна чрез иновации и колаборация между различните, споделящи общи ценности.

 

  • Свързваме създаващите хора и осигуряваме пространство за общо действие и генериране на идеи
  • Моделираме решения за устойчиво развитие чрез иновации и включване
  • Изследваме потенциално успешните сектори на икономиката
  • Образоваме в културата на участие и споделяне
  • Вдъхновяваме с историите на успешните и градивните

Промяната

Живеем във време на фундаментална трансформация в света. Глобалната свързаност променя икономическия, политическия и социалния процес, както и всеки от нас в личен план. Светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж, в противопоставяне на стария манталитет на властване през агресия, страх и подчинение и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне. Все повече са пробудените за новото – хората, които измерват личния си успех и щастие с приноса за просперитета на общността си и света. Това е нов морален избор и ново измерение на личностното ни и обществено развитие.

За тази философия на развитие и промяна в България работи MOVE.BG.


четете още > четете още >