Програми

Програмите ни са насочени към развитие на перспективно общество в България. Осигуряваме непартийна среда за среща на различни гледни точки и намиране на съгласие по важни теми. Правим анализи, лансираме иновативни подходи, формулираме решения за устойчиво развитие на човека и обществото.

Култура

Решения за България: Култура

Програма, с която изследваме икономическия и социален потенциал на културния сектор в България.

Иновации

Решения за България: Digital

Програма за подпомагане на дигиталния бизнес

Устойчиво развитие

Решения за България: Икономика

Програма за развитие на иновативна икономика

Култура

Моята българска история

Програма за общата ни история през личните ни разкази

Устойчиво развитие

ОбразованиеТо

Програма за на новото знание и образованието за хората на 21 век

Общество

Citi-Rights

Програма за гражданските ни права в ЕС и инструментите за тяхната защита

Устойчиво развитие

Ти движиш Европа

Програма за Европа и мястото на България в европейския процес

Общество

Право и ред: Справедливост в 5 стъпки

Програма в подкрепа на правосъдната реформа

Култура

Отправна Точка

Програма за ценностите, които ни обединяват

Иновации

Изборите: Посока Бъдеще

Програма за проблемите в изборния процес и рефомата в изборното законодателство

Култура

Безценни приказки

Програма за развитието на творческия талант у децата

Общество

Медиен Плурализъм

Програма за промяна в медийната среда на България и Европа