Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайтовете на Търговско дружество „МожеБГ“ ЕООД, ЕИК: 203757427, с адрес: гр. София, ул. „Цар Освободител“ №10, ет.3, (наричано по-долу за краткост „МожеБГ“) – www.move.bg, www.myhistory.bgwww.prikazki.bg, www.myhistory.bg, www.metaministry.bg, www.coldbnb.bg (наричани по-долу само „Сайтове“ или „Сайтовете"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и МожеБГ, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и МожеБГ. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайтовете, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на МожеБГ.

I.                    Общи разпоредби

Потребителите получават правото да използват услугите на Сайтовете единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар в секция Коментари, потребителите се съгласяват да спазват Правила за ползване на секция Коментари на МожеБГ. МожеБГ модерира, но не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Потребителят е отговорен за информацията, която публикува на Сайтовете и се съгласява, че тя е изцяло съобразена с изискванията на настоящите условия и с Правила за ползване на секция Коментари на МожеБГ - Секцията коментари вече не се поддържа от всички сайтове на МожеБГ.

МожеБГ си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време и по свое усмотрение както и да преустанови предлагане на услуга от Сайтовете. Екипът на МожеБГ взима необходимите мерки, но не може да гарантира, че сайтовете ще бъдат непрекъснато достъпни и без технически проблеми.

II.                  Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от Сайтовете на МожеБГ.
 • "УСЛУГА/и" е функционалност предлагана или достъпна посредством Сайтовете.
 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което МожеБГ се намира в договорни или партньорски отношения.
 • „СЪДЪРЖАНИЕ“ е всякакво текстово, снимково и видео съдържание, което е публикувано на Сайтовете.

III.                Регистрация

Потребителят  има възможност да получи безплатен достъп до Сайтовете на МожеБГ. За използване на някои от функционалностите на Сайтовете Потребителя трябва да се идентифицира/регистрира като за целта създава свой индивидуален потребителски профил чрез предвидената за това форма за регистрация.

 

 1.                   Вие трябва да сте навършили 18 години, за да се регистрирате. Регистрирайки се в Сайтовете и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате Сайтовете по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.
 2.                   При регистрация Сайтовете изискват информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които предоставяме.
 3.                   С цел предоставяне на услугата може да е необходима комуникация между вас и МожеБГ посредством имейл. Тази комуникация включва потвърждения при регистрация за наши събития, информация за нови функции и услуги на МожеБГ, информация за новини и ново съдържание.
 4.                   При регистрация, Потребителя  се задължава да предоставя вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правила за ползване на секция Коментари на МожеБГ.

 

МожеБГ си запазва правото да прецени дали да предостави профил на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правила за ползване на секция Коментари на МожеБГ.

IV.                Употреба на Съдържанието

МожеБГ ви дава право да използвате съдържанието в Сайтовете за лична употреба, с нетърговски цели. Съдържанието в МожеБГ e собственост на МожеБГ и/или на неговите партньори и автори. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

МожеБГ прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки Сайтовете Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. МожеБГ не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в Сайтовете. МожеБГ не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата и личната интерпретация на съдържанието на Сайтовете.

V.                  Авторски права

Всички права на Сайтовете на МожеБГ са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VI.                Лична информация и лични данни

Този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, пол, дата на раждане, интереси и подобни. Тази информация служи за контакт с Вас и ни позволява да поддържаме общността, както и да усъвършенстваме нашите Сайтове и да ги правим по-удобни и лесни за употреба. МожеБГ може да събира събраната информация за посещаемостта на Сайтовете, за да изготвя вътрешни статистики.

Събраната информация Не се използва за целите на директен маркетинг. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на Сайтовете, правилата за ползване на секция Коментари, новини от Сайтовете и покани за събития.

Тази информация не се споделя с никого извън МожеБГ и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето лично съгласие. Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.

МожеБГ предпирема организационни и технически мерки за сигурност срещу незаконно и неразрешено обработване, унищожаване, увреждане или случайна загуба на лични данни, каквито може да се изискват предвид обичайната практика, законовите изисквания и състоянието на техническо развитие.

Като субект на данни Вие имате право на достъп до събраната за Вас информация, както и да получите копие от нея. Имате право да поискате от МожеБГ да корегира и актуализира Вашите данни, да ограничи обработването им или да ги изтрие. Заявките се подават на имейл адрес contact@move.bg като администраторът МожеБГ има ангажимента да го обработи без ненужно забавяне.

VII.              Услуги

Услугите предоставяни на Сайтовете включват, но не се ограничават до:

 

o        достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайтовете;

o        участие в секция Коментари на Сайтовете чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

o        създаване на потребителски профили посредством регистрация;

o        получаване на информационен бюлетин по ел. поща, посочена от Потребителя;

o        публикуване на съдържание от Потребителя.

МожеБГ си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

VIII.            Дарения и Електронни плащания

Някой от Сайтовете на МожеБГ предоставят на Потребителя възможност да извършат дарения към организацията. За извършване на плащането МожеБГ използва доставчици на услуги за електронни разплащания, като трети страни по настоящите Условия за ползване на Сайтовете.

Като допълнение към настоящите Условия за ползване на Сайтовете тези доставчици имат свои условия. Използвайки техните услуги Потребителя се задължава да изпълнява и тях. Потребителя се съгласява да не държи отговорни МожеБГ за каквито и да е грешки или нередности свързани с ползването на техните услуги през Сайтовете, тъй като те са отвъд наш контрол.

IX.                Прекратяване на потребителски акаунти

МожеБГ може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:

o        при нарушаване на настоящите Условия за ползване на Сайтовете или на допълнителните условия намиращи се в Сайтовете;

o        при получена заявка за прекратяване на акаунт от Потребител;

o        по технически съображения или причини;

o        при дълги периоди на неактивност в Сайтовете.

МожеБГ запазва правото си да ограничи достъп или изтрие акаунт, независимо от причините, без да се задължава да предупреди предварително.

X.                  Правомерно използване на Сайтовете

Потребителя на Сайтовете на МожеБГ се задължава да ги използва само за цели, които не нарушават настоящите Условия за ползване или с действащото българско законодателство. Потребителя се съгласява да не:

 1.       Да не ползва Сайтовете за каквато и да е форма на spam или flood;
 2.       Да не предприема каквито и да е действия, които могат да увредят, прекъснат или по друг начин пречат на нормалното функциониране на Сайтовете;
 3.       Да не предприема, каквито и да е действия, които могат да нанесат косвени или преки щети, или които заплашват, застрашават или ощетяват другите потребители на Сайтовете, партньорите, доставчиците или персонала на МожеБГ;
 4.       Да предприема действия, които водят до прекомерно натоварване на Сайтовете или обслужващия го персонал на МожеБГ;
 5.       Да не разпространява посредством Сайтовете, материали или съдържание, които нарушават правата на другите Потребители;
 6.       Да не разпространява посредством Сайтовете, съдържание, за което знае че е неточно, подвеждащо, обидно или противозаконно.

МожеБГ  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

XI.                Ограничаване на отговорността

МожеБГ прави всичко възможно за да поддържа на Сайтовете си вярна и точна информация. Въпреки това не изключва възможността да възникват несъответствия, пропуски или технически повреди. МожеБГ не носи отговорност за последиците, в т.ч. вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя без гаранция от страна на МожеБГ за нейната пълна безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

МожеБГ  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на полезността на информацията на Сайтовете.

МожеБГ  не носи отговорност за информация в Сайтовете, която съдържа препратки /линкове/ към външно за Сайтовете съдържание.

XII.              Промени

МожеБГ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правила за ползване на секция Коментари на МожеБГ по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.